Nanebevstoupení Páně a představení konfirmandů

Ve čtvrtek 21. května 2009, v den Nanebevstoupení Páně, se v zaplněném Kruhu konalo představení konfirmandů sboru. Po krátké nešporní pobožnosti nám bratr farář Ondřej Titěra představil letošní konfirmandy – Zuzanu Ryšavou, Tomáše Němce a Markétu Ryšavou. Zuzanu a Markétu dobře známe, ony také dobře znají dění v Kruhu i přítomné. Pro Tomáše, který je z kazatelské stanice Moravský Krumlov, bylo prostředí téměř cizí. Všichni tři při rozhovoru s bratrem farářem sobě i nám posluchačům dokázali, že konfirmační přípravu vzali vážně a že ji nepromarnili. Jejich odpovědi byly plynulé a bylo zřetelné, že vědí, co říkají, že tomu rozumí, že to není jen naučený text. Škoda jen, že ne všichni v Kruhu dobře slyšeli. Konfirmandi neměli mikrofon, a tak jejich jemné hlásky, byť se i snažili mluvit hlasitě, občas nedolehly až do zadních řad. Jistě poučení pro příště. Na závěr konfirmandy povzdudil bratr kurátor Jiří Doubrava a všechny nás pozval ke svátečním svatodušním bohoslužbám 31. května 2009, kdy bude také slavnost konfirmace a vysluhování Večeře Páně.

Lia Ryšavá