23. května 2010

Srdečně vás všechny vítám, hosty i domácí. Dnes společně slavíme Boží hod svatodušní a jsme zváni k večeři Páně, všichni pokřtění bez rozdílu církevní příslušnosti.

Také v Mor.Krumlově v 10 hod a odpoledne v Bohuticích 13.30 bude vysluhována sv. Večeře Páně. V Litobratřicích budou čtené bohoslužby  v 10°°.

Sbírka při vycházení je celocírkevní na „rozšíření činnosti hospice Citadela ve Valašském Meziříčí“ . Děkujeme.

Do kostelíčka probíhá stále sbírka darů Jeronymovy Jednoty a bude trvat do 6.6.Děkujeme.

Zvláštní dary při příležitosti večeře Páně do pokladničky na kulatém stolku vzadu v kostele budou na potřeby našeho sboru. Děkujeme.

Dnes večer nebude nešpor ani program v Kruhu , ale jsme zváni do sboru v Kloboukách na koncert skupiny Spirituál kvintet v 17°°.

Zítra je Svatodušní pondělí a my se sejdeme zde v kostele v 19°°, poslouží nám br.fr.Ondřej Kolář z Brna II.

Vyřizuji od účastníků včerejšího výletu do Podyjí,že se vrátili spokojeni a počasí jim přálo.

V týdnu:

            v úterý v 15°° na faře starší děti

                         v 17°° se koná koncert učitelů Základní umělecké školy v sálku ZUŠ.

                                   Program čtěte na nástěnce před kostelem.

            Ve středu se sejdou maminky v kruhu od 9°°.

           Ve čtvrtek pořádají sestry seniorky výlet do Morkůvek .Odjezd ve 13 °°od kovárny.

                        Další zájemci jsou zváni. Podrobnosti na nástěnce v kostele a webu.

            V pátek nebude biblická hodina mladších dětí.

Bratr farář je od čtvrtka v Praze na synodu, mysleme na toto setkání na svých modlitbách.

Příští víkend se koná školka mládeže brněnského seniorátu na Blažkově.(28.-30.5.2010)

Na středu 2.června připravujeme schůzku v Kruhu od 20°°, ve které budeme hovořit a plánovat co s výtěžkem z Dárkování.Návrhy pak budou předneseny staršovstvu.

V neděli 6.6. se koná seniorátní rodinná neděle v Nosislavi a já prosím ty z vás, kteří máte místo v autě,nabídněte je. My nabízíme 3 místa. Domlouvejte se, prosím, mezi sebou.

Na úterý 8.6. plánujeme schůzku účastníků  pobytu na Blažkově ve 20°°v Kruhu. Již je kapacita Blažkova v našem termínu obsazená, pokud by přesto někdo rád jel, může se přihlásit jako náhradník.

Rádi bychom si půjčili fotografie týkající se bohutické modlitebny a Bohutic.Chceme je vystavit při slavnosti 75.výročí této modliteny a pak je vrátíme. Fotografie shromažďuje sestra Rut Vesecká.

Ohlášky měla Jarmila Šimšová