30. května 2010

 

 1. Bratři a sestry,dnes je Trojiční neděle,která tvoří závěr sváteční části církevního roku , vítám vás při těchto bohoslužbách.

 1. Čtené bohoslužby budou také v 10 hodin v Moravském Krumlově a v Litobratřicích.

 1. Dnes večer v 19.hodin bude nešporní pobožnost a program v Kruhu pod názvem „Jezdíme do kazatelských stanic“ve kterém navážeme na podnětnou besedu o čtených bohoslužbách která se konala předminulou neděli a podobně jako tehdy chceme mluvit o smyslu a přínosu návštěv bratří a sester v kazatelských stanicích při příležitosti bohoslužeb.Všichni jsme srdečně zváni dnes večer do Kruhu.

 1. Bratr farář je od čtvrtka na jednání Synodu a Praze a vrátí se zítra večer.

 1. Mládež našeho sboru je na seniorátní školce která se od pátku koná na Blažkově.

 1. Výlet do Morkůvek a okolí organizovaný sestrami seniorkami se velmi vydařil a kromě pěkných dojmů přivážejí také pozdravy z tamní diakonie.

 1. V pátek se někteří členové pěveckého sboru zůčastnili ve znojemské modlitebně naší církve vystoupení pod názvem Letem světem evangelickým zpěvníkem při příležitosti Noci otevřených kostelů,tato akce křesťanských církví se konala ve městě Znojmě letos poprvé.

 1. Celocírkevní sbírka minulou neděli na hospic Citadela ve Valašském Meziříčí činila v našem sboru 4.383,-Kč ,dary u Večeře páně na potřeby sboru 2800,-Kč.Všem velmi děkujeme.

 1. Příští týden :

  • v úterý v 9.00 se sejdou maminky u Brabců,

  • odpoledne v 15.30 bude biblická hodina starších dětí a kroužek učitelů nedělní školy ve 20.00hodin na faře,

– ve středu ve 13.30 se sejdou sestry seniorky,jedná se o návštěvě ses.farářky Jany Kalusové na tomto sejítí a večer v 19 hodin v Kruhu zkouška zpěváků,ve 20.00hodin schůzka v Kruhu s rozhovorem o využití sbírky při Dárkování,

 • v pátek ve 13. hodin se sejdou mladší děti k biblické hodině na faře,

 • v sobotu se koná v 19.hodin schůzka mládeže.

 • příští neděli se koná seniorátní rodinná neděle v Nosislavi s programem pro děti i dospělé,program je vyvěšen na nástěnce,doprava bude uskutečněna auty,prosím kdo se hodlá zůčastnit a kdo má volné místo v autě ,sdělte to sestře Jarce Šimšové,

 • do příští neděle 6.června se koná sbírka Jeronymovy jednoty do kostelíčka,poté bude účelem vašich dobrovolných darů pomoc po povodních-doplnění charitativních darů Synodní rady,

 • na neděli 13.6.připravujeme sborové odpoledne od 13.30 v Bohuticích při příležitosti 75. výročí postavení tamní modlitebny,byly vytištěny pozvánky,bližší informace u ses.Rut Vesecké a Lii Ryšavé,

 • neděle 20.6.bude s dětmi a pro děti,tzv. rodinná, více informací má ses.Daniela Bednaříková,

 • na neděli 27.6. připravujeme při sborovém odpoledni od 15.hodin setkání s těmi kdo mají co do činění s naší novou střechou kostela,-s řemeslníky i s dárci se zástupci úřadů .Poděkujeme jim,pobesedujeme s nimi při pohoštění a prohlédneme si fotografie,které vznikly během oprav.V neděli 27.června odpoledne počítejte s tímto programem v kostele.

 1. Jak z předchozího vyplývá klempířské práce na rekonstrukci střechy kostela byly v uplynulém týdnu dokončeny.Máme radost z toho,že tak rozsáhlé dílo bylo provedeno ve velmi krátké době a věříme že i v požadované kvalitě,kterou bude po dlouhá desetiletí prověřovat čas.Při posledním kontrolním dnu,konaném ve čtvrtek 27.května se pracovnice památkového úřadu velmi pochvalně vyjádřili jak o provedení všech prací tak o organizaci celé akce a prohlásili toto dílo za vzorové.Dík a odměna náleží zhotovitelům.Naše veliké poděkování patří bratu Jiřímu Doubravovi,který organizoval jednotlivé etapy práce,zúčastnil se všech jednání,denně byl na stavbě a podílel se na některých pomocných pracích ,dále bratru faráři,který byl rovněž denně ve styku se všemi,kteří prováděli práce , připravoval řemeslníkům malé občerstvení a řídil jednání kontrolních dnů a v neposlední řadě také naší sborové účetní sestře Rut Vesecké za přípravu a připomínkování na kontrolních dnech,za sestavování žádostí o finanční prostředky a průběžný finanční dozor nad celou akcí. Ještě jednou,velmi děkujeme.

Ohlášky měl Jindřich Mach