31. října 2010

  Vítám vás

         bohoslužby v kazatelských stanicích: Litobratřice a M.Krumlov

         NEBUDE dnes večerní nešpor a Kruh – prázdninové volno

         dnešní sbírka je celocírkevní – JTD (půjčky sborům – bližší info na nástěnce)

         V uplynulém týdnu zemřel br. František Krbálek z Vedrovic. Rozloučení se koná zítra = v pondělí 1.listopadu ve 14°° hodin v obřadní síni v Hostěradicích.

         v pondělí se sejdou starší děti ve 14.45

         ve středu bude příprava učitelů NŠ v kroužku

         zároveň připomínám, že příští sobotu 6.listopadu se v Brně na Zelené faře koná celocírkevní setkání učitelů NŠ. (podrobnosti na nástěnce)

         ve čtvrtek večer v 19°° biblická hodina dospělých

         v pátek ve 13°° mladší děti

         v sobotu se sejde mládež

         Chci významně upozornit na program v Kruhu za týden: bude se již konat v 17°° (změna času) a hostem bude br.Pavel Stolař, náměstek synodní kurátorky s ekonomickým uvažováním: mohou-li se sbory a církev „samofinancovat“. Samozřejmě to bude i o našich peněženkách. A dozvíme-li se nějaké aktuality z církevně-politických sfér, to zatím nebylo prozrazeno. Zveme na tento Kruh i zájemce z okolních sborů, neboť jak toto téma tak host ze SR nebývá každou neděli.

         (staršovstvo v úterý 9.11. )

Ondřej Titěra