Pozvánka na Dárkování

Farní sbor ČCE v Miroslavi

Vás zve na

DÁRKOVÁNÍ

s doprovodným programem


28.11. 2010 od 15 hod.

do evangelického kostela v Miroslavi,

zahájení prohlídky dárků bude dopoledne po bohoslužbách a

odpoledne od 14:30 hod.

Svoje připravené dárky, prosíme, přineste

v pátek 26.11. do Kruhu mezi 17 – 19 hod.

Získané peníze z dárků, budou poslány na školné pro dívku v Ugandě, doplní sociální fond, ze kterého jsme podpořili rodinu vytopenou srpnovou povodní, případně poskytneme finanční dar některému ze středisek Diakonie ČCE.