Setkání maminek s dětmi v novém školním roce

V našem sboru se schází skupinka maminek s malými dětmi (0-3 roky). Schůzky se konají jednou za čtrnáct dní vždy u někoho doma. V tomto školním roce probíráme s bratrem farářem Titěrou katechismus Jiřího Grubera „Otázky a odpovědi“ (Kalich 2004). Velice si ceníme možnosti mluvit o základních otázkách své víry i o tom, jak se naše víra odráží v běžném životě a každodenních starostech. Rozhovor, ať už o víře nebo o obyčejných tématech všedního dne je základem našich setkávání. Příjemné je, že si k tomu můžeme vypít kávu, že si u toho děti pohrají a že nikoho neruší jejich brebentění u modlitby nebo čtení z Bible. Skupinka maminek se schází dopoledne jednou za čtrnáct dní po domácnostech. Informace o konání další schůzky získáte u bratra faráře, v ohláškách v kostele nebo na sborových webových stránkách.

Daniela Bednaříková