10. dubna 2011

Dnes je 5.neděle postní zvaná Judica,vítám vás všechny při těchto bohoslužbách,zvláště pak bratry a sestry z Litobratřic i všechny konfirmandy a hosty.

      Po těchto bohoslužbách se bude na faře konat konfirmační cvičení a my ostatní jsme zváni do Kruhu, k besedě při kávě a čaji.

3.      Odpoledne se konají bohoslužby ve 13,30 hod. v Bohuticích a v podvečer v 17.hodin jsme všichni srdečně zváni do Kruhu ,k programu pana Robiho Mahela „Obrázky z Ugandy“.

4.      V následujícím týdnu  bude bratr farář na kurzu ,nebudou se konat biblické hodiny dětí ani dospělých,

-ve středu dopoledne se koná setkání maminek-mateřské centrum Medvídek v Kruhu,

 odpoledne ve 13.30 hod.schůzka sester seniorek,tentokrát i s návštěvou sester ze    Znojma,

-v pátek bude zpívání z Taizé v 19°° hod. a potom zkouška zpěvu ,

-příští víkend chystá mládež program pro děti ze sboru,akce bude od pátečního večera do neděle ,více u Terezky Ryšavé která akci oranizačně zajišťuje,bohoslužby příští neděli budou společně s dětmi.

-v příštích dnech vás navštíví presbyteři  s velikonočním sborovým listem,sborové listy jsou ještě nějaké navíc na stolečku pod kruchtou,

   5. Staršovstvo,které mělo schůzi 5.dubna:

       -děkuje všem,kdo poslali svou soutěžní SMSku pro náš kostel,v kategorii velkých staveb          jsme skončili třetí se 769 hlasy,děkujeme,   

        -vedle opravy ústředního topení na faře,o kterém bylo rozhodnuto již minule,souhlasilo staršovstvo  s novým oplechováním stříšky na schodišti fary a s opravou střechy na modlitebně v Litobratřicích,

        -jsme vděčni všem,kdo v našem sboru dávají k dispozici svá auta a jezdí do kazatelských stanic nebo opačným směrem ze stanic do Miroslavi nebo např. na seniorátní akce ,údaje o najetých kilometrech k vyhotovení dokladu pro příspěvek na cetovné předkládejte,milí řidiči,vždy ke konci měsíce bratru Jarovi Svobodovi ,ten je zpracuje a předá pokladní.   

Jindra Mach