13. února 2011

         přivítání

         bohoslužby dnes ještě 10°° Litobratřice a 13.30 Bohutice

         navečer v 17°° ekumenická pobožnost podle „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“ v Kruhu (P.Merta + J.Dvořák) Zveme.

v příštím týdnu:

pondělí: od 9 maminky s farářem u Zámečníků

              ve 14.45 slarší děti na faře

úterý: staršovstvo (správní komise) v Hraběticích (odjezd v 17.30)

středa: dopoledne klub maminek

           13.30 seniorky

            17°° biblická h. v Bohuticích

            19.00 zpěv

            20.15 kroužek učitelů NŠ

čtvrtek: 17°° biblická hodina dospělých

pátek: 13°° mladší děti

sobota: 19°° mládež

Příští neděli bohoslužby jako obvykle + program v Kruhu bude mít Lia Ryšavá.

– Seniorátní pozvání:

a) kurz předčitatelů v sobotu 19.2. v 9.°° v Brně II, prof.Pavel Filipi, „modlitby v bohoslužbách“ – již tři jedou, přidejte se   (podrobnosti na nástěnce před kostelem)

b) seminář poradního odboru misijního – so 26.2. v 10.°° v Brně I, Pavol Bargár „Kam kráčíš, misie?“ (podrobnosti též na nástěnce před kostelem)

c) seniorátní vzdělávání laiků, které připravuje brněnský SV, bude dvou- až tříletý cyklus pro zájemce o teologické vzdělávání, které zájemci mohou zakončit i zkouškou před Synodní radou a následnou ordinací ke službě Slova a svátostí. (Vše o chystaném vzdělávání na nástěnce vzadu.)

         Ze staršovstva:

Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 27.února v rámci bohoslužeb. Na programu zprávy o životě sboru  a o hospodaření sboru v r. 2010, revizní zpráva, rozpočet sboru na příští rok a několik informací o plánech staršovstva. Bude dán, samozřejmě, prostor pro rozhovor všech. Žádné významné volby nechystáme. Předpokládáme tu neděli i účast členů z kazatelských stanic.

Podle řádů již dnes (dva týdne předem) visí na nástěnce k nahlédnutí (a případným opravám či připomínkám) seznam členů sboru s právem hlasovacím. Případné zjištěné nedostatky oznamte komukoliv ze staršovstva.

Druhým významným rozhodnutím staršovstva je ukončení výběru firmy na výměnu kotle a některých dalších částí ústředního topení na faře. Během května opravy provede p. Křeček z Miroslavi. Cena domluveného díla je 123.000,-Kč. (Víc např. při VSS.)

Eliška Férová