20. února 2011

         bohoslužby dnes: Litobratřice

         br.fr. s kurátorem jsou v Jevišovce na sborovém shromáždění hrabětického sboru.

         17°° nešpor v Kruhu + program Lia Ry

         v příštím týdnu: v pondělí NEBUDE ! biblická hodina starších dětí

                                ve středu bude zkouška zpěvu 19°°

                                ve čtvrtek biblická hodina dospělých  17°°

                                v pátek mladší děti 13°°

                                v sobotu mládež 19°°

– příští neděle 27.2. = Sborové shromáždění v 8.30 hodin

1) seznam členů sboru s hlasovacím právem na nástěnce (zatím nikdo nedostatky nehlásil)

2) program shromáždění na nástěnce

3) stručná statistická zpráva o životě sboru v r. 2010 a stručná zpráva o hospodaření v loňském roce jsou k dispozici na stolečku pod kruchtou. Vezměte si je, čtěte, příští neděli o tom můžeme hovořit.

4) navržený rozpočet sboru v jednotlivých položkách visí na nástěnce. Také můžete studovat.

5) Příští neděli nemusíme na nikoho čekat, oznámíme-li předem, což právě činím, že Sborové shromáždění bude usnášeníschopné za jakéhokoli počtu přítomných členů.

6) Zvolit plánujeme pouze revizorky sborových účtů na další rok.

7) Samozřejmě bude otevřena diskuse ke sborovým otázkám.

8) Bohoslužby v kaz. st. příští neděli nebudou.

         Program v Kruhu na příští neděli je změněn.

Hostem v Kruhu příští neděli bude PhDr.Pavel Šidák, vedoucí katedry České a světové literatury na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Promluví na tema "Podíl duchovenstva na formování české literatury”. Pamatujte za týden na Kruh.

dr.          Připomínáme seniorátní vzdělávání o sobotách:

příští sobotu 26.2. bude v BI. setkání pořádané Evangelizačním a misijním odborem

za další týden pak v so 5.března se koná presbyterní konference: „Jak vidíme a chtěli bychom vidět naši církev“ Podrobnosti na nástěnce před kostelem ; účast presbyterů se na tomto setkání předpokládá.

         Káva, čaj  a další produkty Fair Trade jsou k dispozici vzadu v kostele u stolu. Plaťte u Adama T.

Martin Ryšavý