Soutěž

Soutěž vyhlásil Jihomoravský kraj, odbor kultury a památek.

Kolik lidí si všimne památkového objektu v kraji, jehož opravu mj. i krajský úřad podpořil ?

Dejte svůj hlas od 1.3. do 31.3. 2011

opravenému evangelickému kostelu v Miroslavi

formou SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 17 na tel.číslo 9007703

SMS zprávu můžete psát jak velkými, tak malými písmeny (bez diakritiky).

SMS zprávu lze odeslat z jednoho mobilu JEN JEDENKRÁT

a to na telefonní číslo 900 77 03. Cena SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH).

(viz link:    http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=156693&TypeID=2 )

Tento kostel v Miroslavi ale nestojí jen proto, aby byl  zachován, příp. udržován jeho stav.

Významná podpora „živých“ uživatelů této památky nám pomůže v dalším jednání s úřady o vybudování bezbariérového vstupu do kostela.

Děkujeme za Vaši podporu (za 3,-Kč!)          

        miroslaváci