6. března 2011

Bratři a sestry, všechny Vás vítám na těchto bohoslužbách. Vyslechněte ohlášky pro tuto neděli.

Dopolední bohoslužby budou také v 10 hodin v Litobratřicích a odpoledne v Troskotovicích.

Náš br.farář  je dnes ve Znojmě, kde probíhá VSS s opakov.volbou s. farářky.

Dnešní nešpor bude jako obvykle v 17hodin a potom v Kruhu se dozvíme podrobnosti o chystaném sčítání lidu a domů, které proběhne v druhé polovině března.

Příští týden:

        V pondělí se sejdou maminky s dětmi a s br.farářem u Drastíků – v 9°°hodin.

Také v pondělí budou mít starší děti BH ve 14:45 na faře.

        V úterý bude v 19°°hodin schůze staršovstva. Žádám presbytery o podpis v ob.knize.

        Ve středu dopoledne bude klub maminek v Kruhu -(v 9 hodin).

V 17°°hodin je BH v Bohuticích

v 19°° bude zkouška zpěvu.

        Ve čtvrtek je biblická hodina dospělých, tentokrát v Litobratřicích, odjezd je v 16:45 dle domluvy.

        V pátek BH mladších dětí NEBUDE.

Od příští soboty 12.3. jsou jarní prázdniny a také br. farář má týden dovolené.

V případě potřeby se obracejte na br. kurátora  Jindru Macha.

        Vzadu na stole je nějaké nové zboží z Fair – Traidu.

        Informace o březnovém hlasování o našem kostele jsou vzadu na stolečku.

To je vše k ohlášení.       

 Děti odejdou do NŠ.

                                          Budeme pokr. písní č. 563

Jiří Doubrava