JARO a děti ve sboru

Nedělní škola o jarních prázdninách
Během jarních prázdnin, o nedělích 13. a 20. března, bude nedělní škola jako obvykle.

Víkend v Kruhu
Na víkend 15. – 17. dubna je připravován program pro děti v Kruhu s přespáním. Podrobnosti o programu budou oznámeny později. Součástí víkendu bude i výtvarná dílna pod vedením Jiřiny Uhříkové.
Program bude ukončen na Květnou neděli společnými bohoslužbami pro malé a velké, následovat bude sborové posezení v Kruhu.

Nedělní škola o Velikonocích
Velký pátek (bohoslužby v 8:30) nedělní škola nebude.
Na Velikonoční neděli 24. dubna 2011, kdy je ve sboru vysluhována Večeře Páně, bude nedělní škola od 8:30 na faře a pak se děti připojí k bohoslužbám.
Na velikonoční pondělí 25. dubna 2011 připravuje bohoslužby mládež, můžete se těšit na provedení velikonoční hry. Nedělní škola nebude.

Seniorátní rodinná neděle
Seniorátní rodinná neděle je tentokrát 29. května ve Vanovicích.

Přihlášky na Blažkov
Můžete se již přihlašovat na pobyt na Blažkově, který bude od soboty 20. 8. – 27. 8. 2011. Hlaste se u sestry Jarky Šimšové.

Další připravované akce

Taizé
Od 25. března až do Velikonoc se budou v pátek od 19 hodin konat sejití se zpíváním písní z Taizé. Vhodné i pro starší děti.

Koncerty
V neděli 27. března se v 16 hodin uskuteční koncert CANTICA z Kutné Hory.

V neděli 1. května od 16 hodin bude v kostele koncert písničkářky Evy Henychové (v dětství se představila jako Jarka ze seriálu My holky z městečka.)

Noc kostelů
V pátek, 27. května bude v našem sboru probíhat Noc kostelů. Náš sbor se připojil k této akci, kdy jsou otevřeny mnohé kostely a zvou lidi, k nahlédnutí a nabízejí různorodý program. Podrobný program bude zveřejněn.