Výstava Neučiníš sobě rytiny

Výstava Neučiníš sobě rytiny s podtitulem Evangelické umění toleranční doby 1781 – 1861, která je ke zhlédnutí v našem kostele od 30. ledna do 15. února 2011, měla bezesporu svoje vyvrcholení v neděli 6. února odpoledne.

Pozvání do Miroslavi přijali autoři výstavy – nám už známý PhDr. Sixtus Bolom-Kotari z Masarykovy university v Brně a Mgr. Martina Kotlíková z university v Hradci Králové. Pověděli nám, jak výstava vznikala, také o studentském semináři „Moravská protestantská společnosti I a II“, který se konal na Filosofické fakultě MU (2009/2010) a jehož studenti přispěli do katalogu výstavy svými, mnohdy nečekanými, postřehy. Během komentované vycházky kostelem kolem jednotlivých panelů jsme se dověděli nejen o jejich původu, popřípadě o komplikovaném osudu či o materiálu originálům, ale také o významu, který tato díla ve své době měla. Zájem posluchačů byl soustředěný a paprsky odpoledního slunce, které kostel prozařovalo, přispěly ke svátečnosti okamžiku. Přesto jsme se rádi vrátili do vyhřátého Kruhu, kde už bylo připraveno občerstvení, a besedovali jsme až do odjezdu hostí.

Za to, že tato vpravdě krásná inspirativní výstava v našem kostele je, jsme skutečně vděčni. Počin FS ČCE Brno I, který je jejím majitelem a vydavatelem velmi zdařilého katalogu, je obdivuhodný.

Katalog výstavy Neučiníš sobě rytiny zachycuje všechny vystavené panely i zajímavý komentář k nim. Je tedy nejen její připomínkou, ale má svoji samostatnou trvalou hodnotu. Stejně jako výstava je rozdělen do těchto oddílů: I. Evangelíci a umění, II. Rukopisy a tisky, III. Obrazy na papíře, IV. Podmalby na skle, V. Umění v řemesle, VI. Umění stavitelské, VII. Osobnosti, VIII. Inspirace. Spoluautorkou katalogu je kromě autorů výstavy také Dagmar Kotlíková.

Také instalace výstavy v našem kostele si zaslouží ocenění. Poděkování patří zejména Jiřině Uhříkové, Jaroslavu Ryšavému a Jaromíru Šimšovi a samozřejmě sestrám, které připravily pohoštění.

Zhlédnutí výstavy rozhodně doporučuji, a pokud to nestihnete, katalogy (v ceně 170,- Kč) jsou stále k dispozici.

Lia Ryšavá