6. února 2011

        přivítání

        dnes bohoslužby (nejsou v 10°°) jen odpoledne ve 14°° v Troskotovicích

        Výstavu, která putuje po sborech naší církve a jmenuje se: „Neučiníš sobě rytiny“ Evangelické umění toleranční doby 1781-1861, máme v těchto týdnech kolem sebe. Dnes odpoledne v 15°° hodin budeme mít mezi sebou autory této výstavy pana Sixta Boloma-Kotari a slečnu Martinu Kotlíkovou. V Kruhu s nimi budeme besedovat a oni nás s komentářem výstavou provedou. Po prohlídce výstavy bude připraveno v Kruhu občerstvení k následným rozhovorům. Přijďte odpoledne na výklad o výstavě.

        v příštím týdnu:

v pondělí odpoledne ve 14.45 je biblická hodina starších dětí

v úterý v 19°° hodin pravidelná porada staršovstva (podpisy do knihy)

ve středu dopoledne klub maminek v Kruhu ;  v 19°° zkouška zpěvu

ve čtvrtek v 17°° biblická hodina dospělých

v pátek ve 13°° mladší děti na faře

v sobotu večer mládež

– Příští neděli 13.2. bohoslužby jako obvykle v Miroslavi, v Litobratřicích a v Bohuticích,

v 17°° v Kruhu „Ekumenické nešporní bohoslužby“ Přítomni budou oba sousední faráři římskokatolických farností, P.Pavel Merta z Miroslavi a P.Josef Dvořák z Hostěradic. Spolu s naším br.fr. a br.vik. připraví ekumenickou bohoslužbu podle plánu ukončeného již „Týdne modliteb za jednotu křesťanů“. Po ekumenických bohoslužbách chceme hovořit o společném konání akce „Noc kostelů“, která bude koncem května. Přijďte do Kruhu i příští neděli.

        Upozorňujeme na seniorátní setkání předčitatelů bohoslužeb, které bude v Brně II (Blahoslavův dům na Lidické ulici) v sobotu 19.února. od 9hodin. Tematem jsou „modlitby při bohoslužbách“ a přednášet bude prof. Pavel Filipi z Evangelické fakulty. Již víme, že někteří pojedou, je možné domluvit společné cestování. (podrobnosti o setkání předčitatelů jsou na nástěnce)

 Jarka Šimšová