Koncerty na přelomu roku 2010/2011

Koncerty v evangelickém kostele v Miroslavi mají už opravdu velmi dlouhou tradici, která je v posledních letech ještě umocněna pravidelným setkáním s hudbou před Vánocemi a na začátku roku. Jsme rádi, že pozvání přijímají i ti, kteří nejsou členy evangelického sboru. Kostel jako otevřený prostor pro setkání s hudbou přispívá svou atmosférou ke slavnostnosti a výjimečnosti okamžiku. Je dobře, že tomu tak je nejen v Miroslavi, ale i v mnoha jiných místech v naší zemi. Je dobře, že jít do kostela už neznamená riskovat svou pověst, postavení a budoucnost rodiny. Vánoční koncert se konal poslední adventní neděli 19. prosince 2010. Účinkující hosté – členové Brněnského ekumenického sboru se sbormistrem Lubošem Rausem – i domácí – Přemysl Forst a Jana Dubšíková ze ZUŠ Miroslav – opět potvrdili, že jsou mistry svého oboru. Na programu byly zejména vánoční duchovní písně v podání pěveckého sboru a Zima z Vivaldiho Čtvero ročních období jako klarinetové duo. A tak začaly v Miroslavi Vánoce … Novoročním koncertem 2. ledna jsme vstoupili do roku 2011 neméně slavnostně. Členové Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma spolu se Smíšeným pěveckým sborem Božice pod vedením sbormistra Jana Svobody, rodáka z Miroslavi, sestavili svůj sváteční program převážně ze starobylých koled a částí vánočních mší. Varhany rozezněla paní Milada Hamplová, na housle hrál Karel Hampl (A.Vivaldi, P. Nardini, J.S.Bach) a na příčnou flétnu paní Hana Svobodová (C. Franck, A. Vivaldi, R. Binge). K závěrečnému chorálu Adeste fideles se posléze svým zpěvem připojili téměř všichni přítomní, neboť jde o známou vánoční píseň, jejíž česká slova jsou v Evangelickém zpěvníku, který byl posluchačům k dispozici. A tak jsme „zpívali radostně a zvučně“ a rozcházeli jsme se nejen ve sváteční náladě a s mnohonásobným potřásáním rukou, ale i s nadějí, že rok 2011 bude šťastný a dobrý nejen v osobní sféře, ale i pro naše město a celou zem. Kéž by tomu tak opravdu bylo.

Lia Ryšavá