Dárkování 27.11.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Vás zve na charitativní odpoledne v evangelickém kostele zvané
Dárkování, které se uskuteční v neděli 27. listopadu 2011 v 15 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi.

Prohlídka dárků od 14.30.

Krátký program od 15 hodin.

Získané peníze z dárků, budou poslány na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy, dále na projekt podporující rozvoj školství v Ugandě a navíc podpoříme Arkénii, domov pro mentálně postižené dospělé v Brumovicích.

Co se vlastně skrývá za podivným názvem Dárkování?

Dárkování  je dobročinná akce pořádaná farním sborem Českobratrské církve evangelické již řadu let. Na tuto akci připravují členové a přátelé sboru rozličné rukodělné výrobky, zavařeniny, sušené ovoce a zeleninu, perníčky atd. Tyto mnohdy krásné či chutné výrobky jsou pak nachystány v kostele k prohlédnutí a zakoupení. Vybrané peníze jsou už tradičně určeny k uhrazení školného adoptivnímu dítěti v Africe. Po té, co jsme několik let podporovali Ajšu Namirembe, která již školu dokončila, máme nyní možnost posílat školné dívce Marii, která žije v ostrovní části Ugandy. Další vybrané peníze letos putují na projekt na podporu vzdělávání v Ugandě. Letos nově podpoříme středisko Diakonie v Brumovicích, které se jmenuje Arkénie, a je domovem rodinného typu pro mentálně postižené dospělé.

Název Dárkování má mnoho významů. Výrobky či plody zahrad, které přinášejí lidé do kostela, jsou pro tuto akci svými výrobci darovány, nic za ně nechtějí, i když nad jejich přípravou strávili spoustu času, mnohdy i peněz. Dalším významem je, že si v předvánočním čase zde můžete pořídit vánoční dárky. Důležitým bodem je i to, že peníze za toto odpoledne získané darujeme někomu dalšímu. A všichni se to odpoledne cítíme krásným společenstvím obdarováni. Odtud tedy Dárkování.

Dárkování můžete podpořit i Vy, buď věnováním rukodělných výrobků, nákupem dárků nebo jen účastí na programu v kostele.

Chcete-li akci podpořit i svými výrobky, přineste je, prosíme, v pátek 25. 11. do Kruhu mezi 17 – 19 hod.

Přijďte se na první adventní neděli svátečně naladit a udělat radost sobě i svým blízkým.

Daniela Bednaříková