Koncert 23. října

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Vás zve na koncert pěveckého souboru ze Slovenska

Zvolenský spevácký zbor

řídí Mgr. Martina Šebová

Koncert se uskuteční v neděli 23. října 2011

v 16.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi.

Zazní úpravy slovenských i českých lidových písní a skladby světového duchovního i světského repertoáru.

Vstupné je dobrovolné.