Svatební shromáždění

3.prosince ve 14 hod.  bude v evangelickém kostele v Miroslavi požehnáno sňatku Vilmy Kotrncové a Zdeňka Dyka.

"Kdybych nemluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, nic nejsem.” 
1. Kor. 13