20. května 2012

       přivítání

       kaz.st.: Litobratřice 10°°

       dnes probíhá v Břeclavi seniorátní rodinná neděle

       br.fr. je ve Sprembergu a do čtvrtka má další část dovolené

        V minulém týdnu při svátku nanebevzetí proběhl ve čtvrtek v kruhu rozhovor s konfirmandy.

       Slavnost konfirmace bude příští neděli 27.května na Boží hod svatodušní + VP, zveme na tuto slavnost celý sbor, tedy i bratry a sestry z kazatelských stanic

       Příští neděli proběhne také celocírkevní sbírka na Svatodušní neděli, tentokrát určená pro rekonstrukci Základní školy speciální Diakonie ČCE v Merklíně. (podrobnosti  nástěnka před kostelem)

       v příštím týdnu: středeční aktivity mateřského centra Medvídek (dopol., odpol., večer)

       Ve čtvrtek zkouška zpěvu v 19 hod. v kruh

       v pátek biblická hodina mladších dětí ve 13°°

poslední konfirmační cvičení v 15°° (i dřív)

v sobotu mládež v 19°°

       děkujeme sestrám, které vybíraly v kulturním domě věci pro Diakonii

       končí výběr darů pro Jeronymovu jednotu. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Martin Ryšavý