Aktualizovaný program Noci kostelů v Miroslavi 1.6.2012

http://www.mesto-miroslav.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=9537&id_dokumenty=4203

Noc kostelů v Miroslavi 2012

Katolický kostel

Evangelický kostel

16:00

Hrajeme si v Boží zahradě

Den dětí na farním dvoře

Hrajeme si v Boží zahradě
Hry pro děti venku

17:00

Mše svatá

Noc kostelů dětemProgram pro děti v kostele

18:00

Tebe, Bože, chválímeVystoupení evangelického pěveckého sboru 

Nahlédněte do kostela

Prohlídka kostela, pro zájemce s komentářem

18:30

Kde se vzala duha?

Scénka dětí z farnosti o Noemovi

Za zvuku varhan

Na varhany hraje Jan Ryšavý

19:00

Duchovní hudba

Pěvecký komorní ensemble Heleny Halířové-Supové

Vzdejme Pánu díky!
Zpívání mládeže

19:30

Znáš svůj kostel?

Komentovaná prohlídka kostela

Pozvání na cestuVyprávění o sboru se zaměřením na práci s dětmi

20:00

Kostelní zvony při západu slunce

Prohlídka věže, zvonů a kůru kostela

Tebe, Bože, chválíme
Vystoupení katolického chrámového sboru

20:30

Jak vést děti k víře

Přednáška jáhna Petra Šmerala

Na slovíčko s Učitelem národů
O Komenském s mládeží

21:00

Tichost, která dává moudrost

Adorace před Nejsvětější svátostí

Nuž Bohu děkujme
Vystoupení pěveckého sboru; sólový zpěv Petr Konvalinka za varhanního doprovodu Radka Féra.

21:30

Nešpory

Večerní chvály – Pomodlit a spát

Večerní čtení
Hru Miroslava Částka čte Bohumil Bubeník

22:00

Ubi caritas
Zakončení dne se zpěvy z Taizé

Doprovodný program

Socha Madony z Miroslavi z 1.pol.15.století            vystavená pouze tento den !!!

18:00 – 22:00

Výstava liturgických oděvů, nádob, knih a prádla

Výstava u příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského

18:00 – 22:00

Občerstvení

Občerstvení

18:00 – 20:00

Výtvarná dílna pro děti