22.dubna 2012

       vítejte, dnes je neděle společná pro všechny = rodinná: bohoslužby spolu s dětmi z NŠ, dopolední Kruh od 10hodina s Mirkem Šimšou, děti budou mít svůj hravý program s mládeží ; asi 50 je nás přihlášeno k obědu ; po obědě ve 13hodin budou děti pracovat v Kruhu dospělí v kostele poslouchat o JAK a zpívat nové písně.  Společnou neděli zakončíme čtením pohádky. Zvu vás, je možno strávit neděli ve sboru.

       V příštím týdnu: bude ve středu malý i velký Medvídek, biblická hodina starších dětí, večer Kroužek učitelů NŠ.

       Na středu, čtvrtek či pátek dopoledne se chystá návštěva sestry Marty Ryšavé zde v Miroslavi. Buďte ve střehu k dalším zprávám vy, kteří se s ní chcete setkat.

       V pátek ve 13hodin mladší děti, večer v 19 zpěv

       Příští neděli 29.dubna káže seniorátní farářka, sestra Marta Židková.

       V podvečer bude v Kruhu vzácná návštěva: Bratr fotograf Jan Šplíchal z Prahy bude od 17hodin promítat v Kruhu své obrázky ze slavení velikonoc ve španělské Andalusii. Příští neděli určitě přijďte do Kruhu.

       V uplynulém týdnu jednalo staršovstvo:

jednalo o využití sborového bytu příp. pronájmem, o nastávajícím ročníku vikariátu.

Vyslovilo souhlas s postupným čerpáním staré dovolené br.faráře.

Postoupili jsme církevnímu ústředí informace potřebné k výběru společného dodavatele energií, (což by mělo zlevnit cenu).

 Staršovstvo rozhodlo o úpravě hrobu faráře Švandy. K pomoci začátkem května ať se ochotní přihlásí u br. kurátora Macha.

Chystáme Noc kostelů (pá 1.6.) Vzhledem k tematu děti a výchova bychom rádi vystavili fotografie NŠ, existují-li. Prosíme dávejte je Elišce F.

Pro Liu Ryšavou připravte seznam knih JAKomenského nebo knih o JAK, které máte doma. Výročí Učitele národů také chceme při NK připomenout.

       Probíhá sbírka darů JJ do kasičky-kostelíčka nebo přímo sestře Janě Ryšavé. Díky.

Ondřej Titěra