Sborový kalendář duben – červen 2012

29. 4. (ne)

káže far. Marta Židková (OT v Boskovicích), v Kruhu promítání fotografa Jana Šplíchala „Velikonoční týden v Andalusii“

11.-13.5. (pá-ne)

seniorátní školka mládeže v Silůvkách

17.5. (čt) Nanebevstoupení Páně se zkouškou konfirmandů v Kruhu od 19 hodin
20.5. (ne) seniorátní rodinná neděle v Břeclavi, individuální doprava
27.5. (ne) Svatodušní svátky + konfirmace + VP
28.5. (po) Svatodušní pondělí – bohoslužby v 19 hodin
1.6. (pá) Noc kostelů
3.6. (ne) návštěva z Kroměříže při bohoslužbách (+ káva)
8.-10.6. (pá-ne) výlet NŠ Nový Přerov, Novosedly
15.-16.6. (pá-so) zpěvníková komise má poradu v Miroslavi
24.6. (ne) koncert v rámci festivalu „Americké jaro“ Hana Bartošová (varhany) + Duo Murchison, USA (tuba, flétna)