29.4.2012

Ohlášky na 3.neděli po Velikonocích

1.Dnes je třetí neděle po Velikonocích a já Vás vítám,domácí i hosty při těchto bohoslužbách.Zvláště pak vítám seniorátní farářku Martu Žídkovou,která bude hostem na kazatelně zde v Miroslavi a v 10.hodin také v Litobratřicích a děkuji jí za její službu v našem sboru.

2.Náš bratr farář je ve sboru v Boskovicích,kde nově zvolení presbyteři složí do jeho rukou předepsaný slib.

3.Jak bylo již minulou neděli ohlášeno,vystoupí dnes v podvečer v 17.hodin v Kruhu bratr fotograf Jan Šlpíchal a jeho paní  s programem o slavení Velikonoc ve španělské Andalusii.

Mám radost z toho,že již teď jsou manželé Šplíchalovi mezi námi,vítám je v našem sboru a těšíme se všichni na Váš odpolední program i fotografie.Ještě jednou připomínám začátek bude již v 17.hodin.

4.V příštím týdnu bude mít br. farář do čtvrtka díl řádné dovolené

   -ve středu se v Kruhu sejde dopoledne i odpoledne v obou skupinách Mateřské

   centrum Medvídek

   -ve středu se ve 13.30 sejdou v Kruhu také sestry seniorky,

   -ve čtvrtek ve 20.hodin budou mít maminky biblický kroužek v Kruhu podle

   kurzu Mezinárodního centra biblických studií pod vedením ses.Daniely

   Bednaříkové,

   -v pátek v 9.hodin se sejdou maminky s br farářem u Počarovských a odpoledne

   ve 13.hodin se koná na faře biblická hodina mladších dětí, v 15.hodin pak

   konfirmandi a v 19.hodin bude v Kruhu zkouška zpěvu,

   -v sobotu se koná v 19.hodin schůzka mládeže na  faře,

   -od pátku 11.do neděle 13.května se bude v Silůvkách konat seniorátní školka

   mládeže.

   -v sobotu 12. května chceme ráno od 9.hodin v Kruhu a před Kruhem

   „snídat s Fair Tradem“ .Připojíme se tak k dalším 44 místům,kde se produkty

   Fair Trade prodávají a propagují společnou veřejnou snídaní.Pozvání platí

   pro všechny,podrobnosti čtěte  na nástěnce,

   -ve čtvrtek 17.května na svátek Nanebevstoupení Páně bude večer v Kruhu

   v 19.hodin rozhovor s letošními konfirmandy,konfirmace bude na Svatodušní svátky v neděli 27.května.

5.Děkuji všem sestrám ,které připravily pohoštění a oběd pro rodinnou neděli,konanou minulý týden a také všem,kteří se podíleli na přípravě a uskutečnění zajímavého celodenního programu.Byla to velmi zdařilá akce.

6.Na připravovanou Noc kostelů (1.června)prosíme o zapůjčení fotografií z nedělní školy-fotografie shromažďuje ses.Eliška Férová,pro sestru Liu Ryšavou připravte seznam knih J.A Komenského,které můžete zapůjčit,nebo knih o JAK.

7.Probíhá sbírka darů JJ do kasičky-kostelíčka,nebo přímo sestře Janě Ryšavé.Všem dárcům velmi děkujeme.

8.Byly zahájeny práce na úpravě hrobu faráře Švandy,děkuji bratrům Jiřímu Doubravovi a Jarovi Svobodovi za jejich pomoc při tomto díle které bude příští týden dokončeno.

9.Také v Bohuticích zahájila firma Lorenc výměnu oken v modlitebně,je zabudováno  pět oken,o dalším průběhu prací vás budeme informovat.

10.Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.

Jindřich Mach