Noc kostelů v Miroslavi – pátek 1. června 2012

V pátek 1. června 2012 se budou otevírat dveře mnoha kostelů v naší republice i v sousedních zemích. Pod názvem Noc kostelů chystají farnosti a sbory ve městech i na venkově program pro širokou veřejnost. Noc kostelů je příležitostí pro kohokoli navštívit kostely ve svém okolí. Můžete přijít na hudební vystoupení, výstavu, prohlídku, program pro děti nebo třeba jen nahlédnout, jak to v kostele vypadá. Letošní Noc kostelů má motto: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota.“ (1 Te 5,5)

 Všechny programy jsou během Noci kostelů zdarma.

Letos se k akci připojují obě miroslavské farnosti: Římskokatolická farnost v kostele sv. Petra a Pavla a Farní sbor Českobratrské církve evangelické v evangelickém kostele a úzce spolupracují na přípravě akce, například výměnou chrámových sborů. Srdečně vás zveme. Přijďte na nějaký z programů, zaposlouchat se do hudby nebo se jen tak se podívat.

Srdečně zvou Otec Pavel Merta a bratr farář Ondřej Titěra.

Noc kostelů v Miroslavi 2012

Katolický kostel

Evangelický kostel

16:00

Hrajeme si v Boží zahradě

Den dětí na farním dvoře

Hrajeme si v Boží zahradě
Hry pro děti venku

17:00

Mše svatá

Noc kostelů dětemProgram pro děti v kostele

18:00

Tebe, Bože, chválímeVystoupení evangelického pěveckého sboru  

Nahlédněte do kostela

Prohlídka kostela, pro zájemce s komentářem

18:30

Přinesli nám oni písmo svaté

Scénka dětí z farnosti o svatých Cyrilovi a Metodějovi

Za zvuku varhan

Na varhany hraje Jan Ryšavý

19:00

Znáš svůj kostel?

Komentovaná prohlídka kostela

Vzdejme Pánu díky!
Zpívání mládeže

19:30

Krása liturgie

Aneb co potřebujeme při mši svaté

Tebe, Bože, chválíme
Vystoupení katolického chrámového sboru

20:00

Kostelní zvony při západu slunce

Prohlídka věže, zvonů a kůru kostela

Pozvání na cestuVyprávění o sboru se zaměřením na práci s dětmi

20:30

Jak vést děti k víře

Přednáška jáhna Petra Šmerala

Na slovíčko s Učitelem národů
O Komenském s mládeží

21:00

Tichost, která dává moudrost

Adorace před Nejsvětější svátostí

Nuž Bohu děkujme
Vystoupení pěveckého sboru; sólový zpěv Petr Konvalinka za varhanního doprovodu Radka Féra.

21:30

Nešpory

Večerní chvály – Pomodlit a spát

Večerní čtení
Hru Miroslava Částka čte Bohumil Bubeník

22:00

Ubi caritas
Zakončení dne se zpěvy z Taizé

Doprovodný program

18:00 – 22:00

Výstava liturgických oděvů, nádob, knih a prádla

Výstava u příležitosti 420. výročí narození Jana Amose Komenského

18:00 – 22:00

Občerstvení

Občerstvení

18:00 – 20:00

Výtvarná dílna pro děti