Večery se zpěvy z Taizé.

V postním období v březnu se budou konat v pátek vždy od 18 – 18.30
večery se zpěvy z Taizé. Jde o setkání naplněné meditativními zpěvy,
biblickým čtením a modlitbou.