7. dubna 2013

Neděle Quasimodogeniti – 2. velikonoční neděle.

Nebudou bohoslužby v Litobratřicích (pro nemoci zrušeno).

Bohoslužby budou odpoledne v Troskotovicích ve 14°°.

Dnes není nešpor ani program v Kruhu.

Členové staršovstva nechť se zdrží po bohoslužbách v
kostele a sejdou se u předních lavic ke krátké poradě.

Po bohoslužbách Vás zveme na kávu a čaj do Kruhu.

Příští neděli 14. 4. bude v 16 hod. koncert Brněnského
ekumenického sborečku. Zazní Vivaldiho Gloria. Více informací čtěte na nástěnce.
Přijďte a pozvěte i své známé.

Bratr farář má v příštím týdnu povinnou dovolenou, biblické
hodiny povede br. vikář Miklík.

V úterý bude konfirmační cvičení v 17°° hodin.

Ve středu dopoledne Medvídek.

Ve středu odpoledne NEBUDE plánovaná exkurze do Suchohrdel
do pěstírny bylinek. Odkládá se snad na další týden. Informace u sestry Pavly
Svobodové.

Seniorky se tedy sejdou k pravidelné schůzce
v 13.30.

Ve středu v 17°° bude biblická hodina starších dětí.

Ve 20°° biblický kroužek v Kruhu.

Ve čtvrtek v 15°° mladší děti, v 17°° biblická
hodina dospělých.

Kroužek učitelů NŠ nebude.

V pátek od 15.30 bude opět vyrábění v Kruhu.

Zpěváci jedou mimořádně na zkoušku zpěvu do Nosislavi.

V sobotu se schází mládež v 19°°.

Staršovstvo ustavilo komisi, která bude koordinovat
přípravy pro výběr a volbu nového faráře/ky pro náš sbor. Pod vedením br.
kurátora J. Macha ještě Lia Ryšavá, Daniel Sterzik, Jiřina Uhříková a Jarek
Ryšavý. Byly podány inzeráty do církevního tisku a na web církve i sboru.

Staršovstvo podpořilo aktivitu „Snídaně s Fair
Tradem“, která se uskuteční již podruhé na farské zahradě, tentokrát
v sobotu 11. května. Podrobnosti a nabídka pomoci s přípravou
u Lii Ryšavé).

Staršovstvo podpořilo zapojení našeho sboru do programu
Noci kostelů. Letos se do příprav nepřipojí římskokatolická farnost. První
schůzka měla být v pátek navečer, ale vzhledem k odjezdu zpěváků do
Nosislavi, se nemůže uskutečnit. Proto prosíme ty z vás, kdo by měli zájem
se na schůzce podílet, aby zůstali po bohoslužbách na kávě a spojili se sestrou
Liou Ryšavou, která budete tuto první improvizovanou schůzku koordinovat.

Od velikonoc do konce května tradičně trvá Sbírka darů
Jeronymovy Jednoty – podpora stavebních akcí v církvi. Své dary můžete vložit
do pokladničky-kostelíčka nebo přímo sestře Janě Ryšavé proti potvrzení. (Dary
církvi nad 1000,- se mohou odečíst od daňového základu.)