Hudební nešpory 14. dubna 2013 od 16 hod.

Srdečně zveme v neděli 14. dubna 2013 v 16 hodin do evangelického kostela v Miroslavi
k hudebním nešporům.
V podání  Brněnského ekumenického sboru,
komorního orchestru a sólistů, na nich zazní 
GLORIA Antonia Vivaldiho
a dále díla
Johanna Pachelbela, Dietricha Buxtehudeho,
Jacoba Regnarta, Heinricha Schütze,
Jacoba G. Handla, Hermana Hollandra,
a Johanna Sebastiana Bacha.
Brněnský ekumenický sbor byl založen v r. 1986. Sdružuje zpěváky
z různých křesťanských církví a je zaměřen zejména na interpretaci
renesanční a barokní duchovní vokální tvorby. Usiluje o dobovou
interpretaci i v tom smyslu, že vrací duchovní skladby do prostředí,
do kterého byly původně určeny, totiž do křesťanské bohoslužby.