Gloria


Neděle
Misericordias Domini, druhá velikonoční neděle 14. dubna 2013, byla nejen
prozářená a prohřátá jarním sluncem, ale zejména plná sváteční velikonoční
hudby. Našimi hosty byl Brněnský ekumenický sbor a jeho hosté, komorní
orchester a sólisté. Pod vedením Luboše Rause zazněla nejen ústřední skladba
svátečního odpoledne – Gloria Antonia Vivaldiho – ale také celá řada dalších
děl, jejichž tématem byla velikonoční zpráva. Radostná zvěst Velikonoc byla
potvrzena takovými hudebními kapacitami, jako jsou proslulí  J.S.Bach, H. Schütz, D. Buxtehude, J.
Pachelbel, či H. Hollanders, T.L. da Victoria, J. Regnart a J.G. Handl.

            Posluchači se mohli radovat
z krásného souzvuku lidských hlasů a hudebních nástrojů, a současně, díky
pečlivě připravenému programu, mohli sledovat také texty, a to jak
v latinském originále, tak v českém překladu. Duchovní rozměr
svátečního odpoledne umocnilo také biblické zamyšlení nad žalmem v podání
místního faráře Ondřeje Titěry.

            Na závěr koncertu zazněla známá
radostná píseň Adama Michny z Otradovic Buď Bohu všechna chvála, čest a
požehnání.

            Brněnský ekumenický sbor byl založen
v roce 1986, v Miroslavi byl za dobu téměř tří desetiletí hostem již
několikrát a také komorní orchestr u nás už několikrát vystoupil. Velmi nás
těší, že se do Miroslavi rádi vracejí a těšíme se, že se s nimi opět po
čase setkáme.

                                                                                                                                 Lia
Ryšavá