Ohlášky na neděli 13. března 2022

 druhá neděle v postu zvaná Reminiscere – podle 25. Žalmu: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. 

-přivítání 

-bohoslužby v Bohuticích jsou v 10.00 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také vám, kteří bratra faráře doprovodíte do Bohutic 

-včera se v Brně uskutečnila Seniorátní konference, hostem byl náměstek synodního seniora bratr farář Roman Mazur z Prahy. Téma mělo název 10 impulsů, jak oživit sbor. Bratr Mazur vycházel ze svých zkušeností v městských sborech. Snažil se nás zapojit do rozhovoru, do přemýšlení o tom, co pokládáme pro život sboru za nejdůležitější, kde vidíme slabiny. Podělil se s námi o zkušenosti ze svého sboru v Praze-Libni. Setkání bylo věcné, živé a nebylo dlouhé. Závěrem promluvila sestra farářka Rybáriková z Břeclavi a pozvala zájemce do práce v poradním odboru evangelizace a misie. Doporučuji příště i vám všem, abyste se na seniorátní konferenci vypravili. Z našeho sboru se zúčastnily čtyři sestry: Jarmila Šimšová, Rut Vesecká, Michaela a Lia Ryšavé. Celkem nás bylo asi 30. 

-v pátek jsme se poprvé sešli na postním ztišení. Bude se konat každý postní pátek v 18. 00 hodin.  Postní ztišení se zpěvy z Taizé je v současné složité a smutné době duchovní posilou. Děkujeme za přípravu a těšíme se na setkání. Sbírka při něm je určena na podporu trpících na Ukrajině.  

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek a dětí s farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

18.00 postní ztišení 

-Ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu koná bazar dětského oblečení, více informací najdete na nástěnce. 

-Připomínáme, že v neděli 27. března 2022 bude součástí bohoslužeb VSS. Budeme volit polovinu staršovstva. Na nástěnce je vystavena kandidátka, kterou můžete stále doplňovat i jména členů sboru s volebním právem. Prosím zkontrolujte si, zda je na ní vše v pořádku.  

-Prodej nových zpěvníků byl již ukončen. Pokud si chcete starý zpěvník ponechat na památku, odneste si ho prosím domů. Všechny, které zůstanou v kostele budou odvezeny. 

-Sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině se dnes koná již potřetí. Její výtěžek předáme prostřednictvím Diakonie. Minulou neděli jsme vybrali 9 908 Kč, velmi vám děkujeme a věříme, že podle svých sil budete v pomoci pokračovat. Pamatujte na trpící ve svých modlitbách a hledejte možnosti, jak pomáhat dle svých sil. Sbírka příští neděli je určena pro potřeby našeho sboru. 

Uprchlíci z Ukrajiny přijdou v nejbližších dnech i do Miroslavi, někteří se tady nějakou dobu zdrží, pro jiné to bude pravděpodobně jen zastávka na další cestě. 

Město Miroslav jim nabídlo několik bytů. V té souvislosti je třeba, aby pomohli také dobrovolníci. Zatím není zcela jasné, jaká pomoc bude nejvíce žádaná. Možná bude potřeba pohlídat dětí, připravit nějaké jídlo apod. Prosíme vás, abyste zvážili, zda byste byli ochotni zapojit se do dobrovolnické činnosti, která bude brzy konkretizována. Nabídku sdělte buď paní Elišce Nohavicové nebo sestře Lucii Férové. Víme, že v tuto chvíli, kdy ještě nic upřesněno, je těžké se ozvat. Je však třeba alespoň předběžně vědět, že jsou v Miroslavi lidé, kteří jsou připraveni pomoci. Brzy se situace upřesní. Děkujeme vám. 

-Po bohoslužbách je připravena káva, děkujeme za přípravu. 

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Moravském Krumlově, a to už v modlitebně.