8. října 2017

Sedmnáctá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby s VP v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

-odpoledne jsme zváni na promítání dokumentárního filmu o Severní Koreji, film, který se jmenuje „V paprscích slunce“, pravdivě informuje o nepředstavitelně těžkém životě v této totalitní zemi. Začátek je v 17.00 hodin v presbyterně. Pozvánka je na nástěnce.

-Dostali jsme pozvání na hudební nešpory do Znojma, konají se dnes v 16.00 hodin, podrobnosti čtěte …

Celý článek →

Změníme název naší církve?

Zveme vás do Kruhu k rozhovoru o změně názvu naší církve – k jeho zjednodušení. Podnět k rozpravě přišel z Ústřední církevní kanceláře ČCE s žádostí, aby se sboru ke změně vyjádřily, předaly svůj názor konventu a ten synodu k rozhodnutí. Téma je závažné, ať už chcete název naší církve změnit, či nikoliv, přijďte do Kruhu v neděli 1. října 2017 v 16.00 hodin.

Neděle Díkčinění 1. října 2017

Zveme vás na bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v neděli Díkčinění 1. října 2017. Bohoslužby v Miroslavi začínají v 8.30, v Litobratřicích v 10.00 a v Troskotovicích v 14.00 hodin. Chléb k Večeři Páně upekly v sobotu děti a učitelky nedělní školy, velmi si toho vážíme a děkujeme jim také za výzdobu kostela. Má nám připomenout nejen úrodu, kterou jsme v tomto suchém roce přece jen na našich zahradách a polích vypěstovali, ale zejména symbolizuje vše, co jsme z Boží …

Celý článek →

1. října 2017 – neděle Díkčinění

 

-pozdrav

-bohoslužby s vysluhování VP jsou také v 10.00 v Litobratřicích a v 14.00 vTroskotovicích

-Chléb k VP upekly děti s učitelkami NŠ, také vyzdobily kostel, děkujeme jim za to. Výzdoba nám má připomenout nejen letošní úrodu, za niž jsme vděčni, ale také za vše, co jsme z ruky Boží v letošním roce směli přijmout.

-dnes vás zveme do Kruhu k rozhovoru o změně názvu naší církve. Podnět k rozpravě na toto téma rozeslala Ústřední církevní kancelář ČCE s prosbou, aby se členové sborů nad ním zamysleli, své názory předali konventu, ten pak synodu …

Celý článek →

Nanebevstoupení – kázání Marty Sedláčkové

Biblické čtení: Efezkým 1, 17-25

Když jsem před pár lety pomáhala dělat úlohu pro nedělní školu, která se zabývala právě nanebevstoupením, našla jsem přehršel různých tvoření, kde papírový Pán Ježíš pomocí důmyslných provázků mizel v papírovém obláčku nebo pod plastovým kelímkem a podobně. Měla jsem v té chvíli děsnou potřebu toto všechno zakázat nebo vymazat z internetu. Je to totiž báječný způsob, jak dětem naprosto zastřít smysl tohoto biblického příběhu tím, jak ho brutálně zpředmětníme. Proto i dospělým doporučuju si Ježíšův odchod nepředstavovat moc …

Celý článek →

Evangelium podle Matouše – kázání Marty Sedláčkové

Evangelium Mt 13, 1-9 + 18-23

„Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.  2 Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.  3 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat.  4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.  5 Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko …

Celý článek →

Aleluja – kázání Marty Sedláčkové

Aleluja. Chvalte Boha pro jeho veliké činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Aleluja!

 Matouš 28:16-20  16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.  17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.  18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem …

Celý článek →

Sdělení staršovstva

Na poradě 12. září 2017 projednávalo staršovstvo také žádost bratra faráře, aby mu bylo umožněno mít alespoň jeden den v týdnu volný.  Umožníme tak bratru faráři a jeho rodině klid od všech sborových aktivit, návštěv a pohybu na faře i v zahradě. Tímto dnem je sobota a dle povolací listiny by to mělo být i pondělí. Prosíme vás proto, abyste prosbě bratra faráře vyhověli a vstřícné rozhodnutí staršovstva respektovali. Výjimečné aktivity, jako jsou např. brigády, pečení perníčků apod. se i nadále v sobotu …

Celý článek →

17. září 2017

 čtrnáctá neděle po svaté Trojici

-pozdrav

-dnes se konají bohoslužby ještě v 10. 00 v Litobratřicích a ve 14.00 v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v našem kostele i v kazatelských stanicích podílejí

-zvu vás do Kruhu na povídání a promítání obrázků z Blažkova z rodinné rekreace, z pobytu mládeže i seniorů, začátek je mimořádně už v 16.00, prosím všechny, kdo mají trička, linoryty, popř. další věcné připomínky, aby si je určitě přinesli

Z porady staršovstva:

-zabývali jsme se běžnými hospodářskými a finančními …

Celý článek →

10. září 2017

třináctá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes odpoledne se konají hudební nešpory ve Znojmě, Slovanské tance v jazzové úpravě hrají Jakub Dvořáček a Filip Keller, Znojemští nás srdečně zvou, začátek je v 16.00 hodin, pozvánka najdete na nástěnce

-v sobotu byli v našem kostele oddáni Renata a Vojtěch Ryšaví z Brna, přejeme novomanželům radost a Boží vedení na společné cestě

-v uplynulém týdnu byli našimi hosty přátelé z Recklingahusenu, společně jsme pracovali na údržbě židovského hřbitova, ve čtvrtek jsme s nimi setkali v Kruhu. Skupina byla velmi …

Celý článek →

Zveme vás na koncert

ve čtvrtek 17. srpna 2017 v 17.00 hodin se v evangelickém kostele v Miroslavi na Husově ulici koná koncert nazvaný Krásná hudba pro Miroslav – pod vedením Jana Škrdlíka hrají studenti – účastníci hudebního soustředění. Vstupné dobrovolné.

 13. srpna 2017

devátá neděle po svaté Trojici

-pozdrav

-bohoslužby se konají také v Bohutcích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

-dnes není nešpor ani Kruh, zveme vás však na koncert komorní hudby. Pod vedením pana Jana Škrdlíka zahrají studenti – účastníci letního hudebního soustředění. Koncert Krásná hudba pro Mirosla se koná v našem kostele, a to ve čtvrtek 17. srpna v 17.00 hodin.

-ve středu od 9.00 je prázdninové setkání RC Medvídek a odpoledne ve 13.30 …

Celý článek →

30. července 2017

sedmá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme srdečně všem, kteří se podílejí na přípravě dnešních bohoslužeb

-zveme vás opět po delší době do Kruhu, kde nám bratr Libor Drastík promítne fotografie a bude vyprávět o své cestě na Andamanské ostrovy, začátek je v 17.00 hodin

-děkujeme všem, kteří se dlouhodobě zapojují do sbírání hliníku, v pondělí bylo několik pytlů s nápojovými plechovkami a víčky od jogurtů, celkem 24 kg, odvezeno do sběrných surovin; šetříme tím životní …

Celý článek →

23. července 2017

šestá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-sestra farářka dnes vykoná také bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem vám, kteří se na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích podílíte

-vyřizujeme pozdravy celému sboru od bratra Mirka Holečka i jeho syna Míry Holečka z Černilova, přes velké zdravotní obtíže i horko se rozhodli přijet a navštívili nás v pondělí

-sdělujeme vám radostnou zprávu: v pondělí 17.7.2017 se manželům Kateřině a Jindřichovi Ryšavým ze Suchohrdel narodila dcera Sára, celé rodině přejeme hodně radosti …

Celý článek →