20. září 2020

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání, vítám vás všechny, zvlášť ráda také členy kazatelských stanic

-dnes je VSS, bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji všem dalším

Plánovaný program o Blažkově odkládáme na neurčito z důvodů epidemiologických, coronavirus je přítomen už i v Miroslavi, a to nejen mezi dospělými, ale také ve škole.

V následujících dvou týden se nebudou konat setkání dětí na biblických hodinách, nebude konfirmační cvičení a nesejdou se ani sestry seniorky. Prosíme, abyste tato opatření vzali na vědomí s pochopením …

Celý článek →

13. září 2020

14. neděle po sv. Trojici-přivítání-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také těm, kdo se podílí nabohoslužbách v Bohuticích i zde v Miroslavi-program v Kruh o Blažkově jsme přesunuli na příští neděli 20. září ve 14.00,srdečně vás zveme, z rodinného pobytu i seniorského pobytu budou promítányfotografie, srdečně vás zvemeV úterý se konala pravidelná porada staršovstva-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách-smlouvu týkající se ubytování vikáře …

Celý článek →

8. září 2020

-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru

-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách

-smlouvu týkající se ubytování vikáře a náplň vikariátu, začne 1. října 2020

-byli jsme seznámeni s přípravou konfirmačního cvičení a biblických hodin pro děti

-navrhli jsme konventu našeho seniorátu několik kandidátů k volbě do příští SR 

-zahájili jsme přípravu vizitace našeho sboru

-přijali jsme návrh harmonogramu dokončovacích prací podél kostela

-byli jsme seznámeni se zahájením přípravy letošního Dárkování

-rozhodli jsme o pojištění sborových budov u pojišťovny Respekt, která má smlouvu s naší církví

-přijali jsme sdělení …

Celý článek →

6. září 2020

třináctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem

-dnes byly opět po prázdninách pozvány děti do nedělní školy, přejeme jim i vyučujícím, aby toto setkání bylo radostným a přátelským společenstvím a aby dětem pomáhalo otevírat úzkou cestu, k níž jsme všichni Ježíšem zváni

-v sobotu 5. září 2020 bylo v našem kostele uzavřeno manželství Terezy Ryšavé a Jiřího Píska, novomanželům přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání na společné cestě

-dnes byly pokřtěny Martina a Karolína …

Celý článek →

20. září 2020

Zveme vás na Výroční sborové shromáždění, uskuteční se při bohoslužbách, které začínají v 8.30 v evangelickém kostele.

Odpoledne ve 14.00 se sejdeme v Kruhu a připomeneme si s fotografiemi letošní pobyt na Blažkově – rodinnou rekreaci a týden seniorů.

S ohledem na epidemiologickou situaci ve městě se program odkládá.

30. srpna 2020

dvanáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Sterziková na kytaru/ příčnou flétnu, děkujeme; varhaníci onemocněli, nebo nejsou dnes v Miroslavi

-našimi hosty jsou členové BES, v sobotu měli pracovní soustředění v Kruhu, dnes jsou hosty při bohoslužbách, děkujeme za krásný zpěv a jejich jménem zveme do Znojma do Václavské kaple na hudební odpoledne, začátek je v 16.00

-naši senioři a jejich přátelé odjeli v pátek na Blažkov na týdenní pobyt, vzpomínáme na ně a přejeme krásné společenství

-mládež se účastní hudebního festivalu …

Celý článek →

16. srpna 2020

desátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujme

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-bratr farář je se členy sboru a přáteli na rodinné rekreaci na Blažkově, kde také dnes káže v blažkovské modlitebně

-sbírka dnešní neděle je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-naše církev vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc postiženým v Bejrútu, vykonáme ji dnes, a také 23. a 30 srpna, děkujeme vám, více informací naleznete v dopise synodního seniora

-za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 …

Celý článek →

23. srpna 2020

jedenáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v MK

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, velmi děkujeme

-bratr farář má dovolenou

-včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově, byl to krásný radostný pobyt plný slunce, zpěvu a hudby, jsme také vděční také za setkání s přáteli a vyřizujeme pozdravy od Mirka Holečka a Hany Malé

-výroční sborové shromáždění, které se nemohlo uskutečnit v březnu jsme přeložili na 20. září, prosím počítejte s tím

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-mimořádná sbírka vyhlášená naší církví pokračuje …

Celý článek →

9. srpna 2020

devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích-na varhany nás doprovází s. Jana Šilhanová. Děkujeme i za další služby u nás i v kazatelské stanici-dnes v 16.00h se v našem kostele uskuteční komorní koncert vážné hudby, který je svátečním zakončením hudebního soustředění pod vedením violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme a sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.-ve středu v 13.30 se sejdou ke svému …

Celý článek →

19. července 2020

Ohlášky na neděli 19. července 2020

šestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším

-mládež ukončila lesní brigádu v Kunvaldu, doufáme, že se vše vydařilo a přejeme jim i všem dalším krásné pokračování prázdnin

-ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

-v našem spřáteleném sboru v Německu v Chemnitz se na začátku července konala instalace nového faráře. Sbor v Glösa byl poměrně dlouho uprázdněn, nyní se sloučil s dalšími dvěma sbory a vytvořili evangelický sbor Chemnitz-Nord. Informace jsme …

Celý článek →

2. srpna 2020

osmá neděle po svaté Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, bratr farář má dovolenou

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji mu i všem další, kteří dnes slouží

-děkujeme bratřím, kteří v týdnu bez ohledu na horko omítali obvodové zdi na skladišti, vážíme si vaší ochoty i času, který jste sboru věnovali

-ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

-dnešní sbírka je věnována na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost

-po bohoslužbách vás zveme k setkání v Kruhu, za přípravu děkujeme. Až půjdete do Kruhu, všimněte si …

Celý článek →

26. července 2020

sedmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo jakýmkoliv způsobem slouží u nás i v kazatelské stanici

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-již dnes připomínáme, že za dva týdny, 9. srpna v 17.00, bude v našem kostele pod vedením pana Jana Škrdlíka koncert účastníků hudebního soustředění. Bude potřeba připravit malé pohoštění, prosím o domluvu po bohoslužbách

-připomínáme také, že kolem skladiště a podél kostela je stále mnoho práce, prosíme ty z vás, kdo …

Celý článek →

24. června 2020

Ve středu 24. 6. jsme se sešli na pravidelné poradě staršovstva. Hlavním bodem jednání byl rozhovor s bratrem Richardem Vlasákem, který se porady zúčastnil jako host. Bratr Vlasák bude v našem sboru vykonávat vikariát. Dověděli jsme se o jeho studiích v České republice, v Německu i ve Švýcarsku i o jeho činnosti pracovní. Věříme, že jeho vikariát v Miroslavi bude pro sbor i pro něj přínosem. Už nyní děkujeme rodině bratra Zdeňka Fajmona za nabídnuté ubytování bratra vikáře.

28. června 2020

třetí neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-náš sbor dostal pozvání na slavnostní mši u příležitosti svátku Petra a Pavla, jimž je katolický chrám zasvěcen. Celebruje O. Josef Cikrle, bratr biskupa. Začátek je dnes v 18.00 hodin.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji jemu i všem, kdo dnešní neděli jakýmkoliv způsobem slouží

-v pátek se konalo v Brně v Blahoslavově domě rozloučení se sestrou Silvou Hájkovou, maminkou sestry Ivy Ryšavé. Do Miroslavi jezdila i s manželem, proto si na ni jistě mnoho …

Celý článek →