21. května 2018

Svatodušní pondělí

-přivítání

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá

-v pátek 25. května 2018 se koná Noc kostela, v našem kostele začínáme v 19.30, program najdete na nástěnce

-Dostali jsme pozvání také na Noc kostelů do katolického kostela, mohli bychom tam jít podívat se na výstavku obrázků, které malovaly děti z farnosti a na faru do zookoutku s vycpanými zvířaty, vše v době od 18.00 do 19.15, tj. před naším začátkem. Srdečně vás zvu a jsem ochotna doprovodit vás tam.

-dověděli jsme se, že náhle zemřel pan Jan Ženatý, …

Celý článek →

Noc kostelů 25. května 2018

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Noc kostelů 2018.

Program: 19.30 – 20.15  zahájení; medailonky z dějin církve a sboru

20.15 – 20.45  zpěv ze starých zpěvníků v doprovodu varhan

20.45 – 21. 20  přestávka, občerstvení, prohlídka kostela

21.20 – 21.30   varhanní preludování

21.30                zakončení se zpěvy z Taizé

20. května 2018

 Svatodušní neděle

-přivítání

-dnes a zítra slavíme Svatodušní svátky, v 10.00 budou bohoslužby v Moravském Krumlově také s vysluhováním VP a zítra, na Pondělí svatodušní, se sejdeme v našem kostele v 19.00 k bohoslužbám

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Moravském Krumlově

-minulý víkend byl plný mimořádných událostí – v sobotu jsme se sešli, abychom při Férové snídani podpořili spravedlivý obchod ve světě i domácí produkci, za prodej textilních nákupních sáčků, domácích mýdel a medu jsme dostali 1500 Kč, …

Celý článek →

13. května 2018

Neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine! (Ž 27, 7)

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

zveme vás na dnešní koncert mužského pěveckého sboru z Norska, zazní také varhany, začátek je v 16.00, více informací je na plakátku na nástěnce

-včera se uskutečnila tzv. Férové snídaně na podporu spravedlivého obchodu. Děkujeme všem, kteří příjemné dopoledne připravili.

-Včera také začaly práce na staveništi u horní brány, pracovalo se …

Celý článek →

Pozvání na koncert 13. 5. 2018 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi

 

Zveme vás na koncert mužského pěveckého sboru Tonsbergs Sangoforening z Norska. Kromě skladeb současných norských skladatelů a spirituálů zazní   Missa in F op. 190 pro mužský sbor a varhany německo – lichtenštejnského skladatele J. G. Rheinbergera a varhanní skladby A. Dvořáka a B. Martinů v podání Kateřiny Málkové. Vstupné je dobrovolné.

 

 

6. května 2018

Neděle Rogate – Modlete se!

-přivítání

-dnes odpoledne jsou čtené bohoslužby v Troskotovicích; nešpor ani Kruh dnes nejsou

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích; také děkujeme za přípravu včerejšího setkání zpěváků pod vedením sestry Elišky Férové a s hostem bratrem Miloslavem Esterlem

– v úterý se konala pravidelná porada staršovstva; při projednávání hospodářských záležitostí jsme se zaměřili zejména na zahájení stavby skladiště: v sobotu 12. 5.  v 9.00 se koná brigáda na čištění …

Celý článek →

1. května 2018

– v úterý 1. 5. 2018 se konala pravidelná porada staršovstva; při projednávání hospodářských záležitostí jsme se zaměřili zejména na zahájení stavby skladiště: v sobotu 12. 5.  v 9.00 se koná brigáda na čištění a třídění odpadu po bourání, budou zahájeny zemní práce pro betonování základu a základové desky. Je domluven bagr a kontejner. Práci řídí bratr Mirek Šimša, jemu také sdělte, kdo se můžete zúčastnit. Věříme, že pomocníci nebudou chybět a již nyní vám děkujeme. Dále jsme jednali o prorezavělé střeše …

Celý článek →

15. dubna 2018

 

neděle Misericordias Domini – Milosrdenství Hospodinova je plná země ( Ž 33, 5)

 

-pozdrav a přivítání

– dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-odpoledne se uskuteční první přípravná schůzka k Noci kostelů. Prosíme každého, kdo by se rád zapojil do přípravy a rád by přispěl svými nápady i názory, aby přišel do Kruhu dnes v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý; děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb

Týden ve sboru

Středa                        9.00                            RC Medvídek

odpoledne se konají biblické hodiny pro děti

Čtvrtek                       9.30                            …

Celý článek →

22. dubna 2018

 

neděle Jubilate – Plésej Hospodinu všechna země! (Žalm 66, 1)

 

-přivítání – tentokrát jmenovitě vítáme návštěvu z Francie –  Noëllie Boissier s dětmi, která v našem sboru s námi žila před více než dvaceti lety

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-zveme vás do Kruhu na večer s flétnovým souborem našeho sboru, začátek je v 18.00 hodin,

Ezměte si své flétny, bude možnost společně si zahrát

– na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

-z Německa jsme dostali opět …

Celý článek →

3. dubna 2018

Na pravidelné poradě staršovstva presbyteři projednávali běžné hospodářské, finanční a provozní záležitosti sboru, připomněli konání Férové snídaně 12. května a koncertu norského mužského pěveckého sboru v neděli 13. května a Noci kostelů 25. května – přípravná schůzka se bude konat í neděli 15. 4. v 17 hodin.

Férová snídaně 12. května

Zveme vás na Férovou snídani – v sobotu 12. května od 9.00 – 12.00 hodin v zahradě u evangelického kostela. Společně chceme nejen posnídat to, co je připraveno i to, co přinesete na ochutnání.  Chceme se setkat, popovídat si, dětem nabízíme prostor ke hrám. Dospělým seznámení s produkty fairového nebo – li spravedlivého obchodu. Současně jako vždy chceme podpořit domácí produkci a na dát ochutnat z vlastní kuchyně.Těšíme se, že 12. května už bude jaro v plné kráse, ale pokud ne, nebojte se. Přilehlý sálek …

Celý článek →

1. dubna 2018

Velikonoční neděle

-přivítání a přání požehnaných Velikonoc

-dnes jsou bohoslužby s VP v 10.00 v Moravském Krumlově a v 14.00 v Troskotovicích

-zvu vás do Kruhu, sestra Iva Ryšavá nám promítne fotografie ze své cesty do Peru, tentokrát nám poví o návštěvě inckých měst. Začátek je v 18.00 hodin.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji všem, kteří se podílejí na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

Týden ve sboru

Zítra je Pondělí velikonoční, bohoslužby připravuje mládež, upozorňuji, že začátek je mimořádně až v 9.00 hodin.

Úterý                         19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       9.00                           RC …

Celý článek →

30. března 2018

 Velký pátek 2018

-Milí bratři a sestry,

je Velký Pátek a já Vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.Přejeme Vám požehnané prožití Velikonočních svátků.

-budeme slavit Večeři Páně,k níž jsou zváni všichni pokřtění,kteří chtějí mít podíl na Kristově milosti,bohoslužby s VP a vystoupením pěveckého sboru budou dnes také v Bohuticích, začátek je v 16.30 hodin

-v 18.30 jsme naposledy zváni na ztišení se zpěvy z Taizé, za přípravu po celou postní dobu děkujeme sestře farářce Martě Sedláčkové, zpívání bude doplněno čtením pašií

-dnes nás na varhany doprovází br.Radek …

Celý článek →

18. března 2018

 pátá postní neděle zvaná podle 43. žalmu Judica – Bože, zjednej mi právo

-pozdrav a přivítání hostí

-poděkování bratru faráři Aleši Mosteckému za službu kázání; vítáme celou rodinu Mosteckých a zveme po bohoslužbách do Kruhu nejen k občerstvení, ale také k popovídání s níimi

-dnes se nejede do kazatelských stanic a není ani nešpor a Kruh

–bratr farář David Sedláček navštívil sestru Jolanu Tančincovou, při pobožnosti jsme společně přijímali VP, v pátek se konalo ztišení v domově odpočinku v Božicích, děkuji bratru faráři i vám, kteří jste ho doprovázeli …

Celý článek →

Aleš Mostecký – hostem na kazatelně 18. 3. 2018

Zveme vás na nedělní bohoslužby 18. března 2018, kdy bude naším hostem na kazatelně bratr farář Aleš Mostecký, po bohoslužbách se s ním i s jeho rodinou setkáme v Kruhu. Mostečtí budou v Miroslavi od pátku večer do neděle odpoledne (více inf. u Evy a Jaroslava Ryšavých).