Zveme vás na koncert

ve čtvrtek 17. srpna 2017 v 17.00 hodin se v evangelickém kostele v Miroslavi na Husově ulici koná koncert nazvaný Krásná hudba pro Miroslav – pod vedením Jana Škrdlíka hrají studenti – účastníci hudebního soustředění. Vstupné dobrovolné.

 13. srpna 2017

devátá neděle po svaté Trojici

-pozdrav

-bohoslužby se konají také v Bohutcích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

-dnes není nešpor ani Kruh, zveme vás však na koncert komorní hudby. Pod vedením pana Jana Škrdlíka zahrají studenti – účastníci letního hudebního soustředění. Koncert Krásná hudba pro Mirosla se koná v našem kostele, a to ve čtvrtek 17. srpna v 17.00 hodin.

-ve středu od 9.00 je prázdninové setkání RC Medvídek a odpoledne ve 13.30 …

Celý článek →

30. července 2017

sedmá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme srdečně všem, kteří se podílejí na přípravě dnešních bohoslužeb

-zveme vás opět po delší době do Kruhu, kde nám bratr Libor Drastík promítne fotografie a bude vyprávět o své cestě na Andamanské ostrovy, začátek je v 17.00 hodin

-děkujeme všem, kteří se dlouhodobě zapojují do sbírání hliníku, v pondělí bylo několik pytlů s nápojovými plechovkami a víčky od jogurtů, celkem 24 kg, odvezeno do sběrných surovin; šetříme tím životní …

Celý článek →

23. července 2017

šestá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-sestra farářka dnes vykoná také bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem vám, kteří se na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích podílíte

-vyřizujeme pozdravy celému sboru od bratra Mirka Holečka i jeho syna Míry Holečka z Černilova, přes velké zdravotní obtíže i horko se rozhodli přijet a navštívili nás v pondělí

-sdělujeme vám radostnou zprávu: v pondělí 17.7.2017 se manželům Kateřině a Jindřichovi Ryšavým ze Suchohrdel narodila dcera Sára, celé rodině přejeme hodně radosti …

Celý článek →

16. července 2017

pátá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-v kazatelských stanicích se dnes bohoslužby nekonají

-děkujeme sestře Janě Ryšavé za varhanní doprovod, sestře farářce za kázání a samozřejmě také všem, kteří se na přípravě bohoslužeb podílejí

-v pátek se vrátili mládežníci z lesní brigády v Kunvaldu, vítáme je, těšíme se, že se s námi o své dojmy někdy podělí a přejeme krásné pokračování prázdnin

-minulou neděli Miroslav i naše bohoslužby navštívil bratr farář David Šorm s rodinou a jak bylo již dávno dohodnuto, odvezl si ze zahrady nevyžívaný skleník. Bratru …

Celý článek →

9. července 2017

9. července 2017

čtvrtá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby v Bohuticích

– na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici podílejí

-zveme vás na promítání dokumentárního filmu Běloruský sen, uskuteční se dnes v 17.00 v presbyterně

-ve středu 9.00 se koná prázdninové setkání RC Medvídek

-vyřizujeme mnoho pozdravů od bratra faráře Gerharda Lerchnera  a jeho paní, velmi na nás vzpomínají a celému sboru přejí pokojné letní dny

-sbírka dnešní neděle je určena na potřeby našeho sboru, …

Celý článek →

2. července 2017

třetí neděle po sv. Trojici

-pozdrav

– sestra farářka vykoná také bohoslužby v Troskotovicích v 14.00

–v Kruhu si dnes připomeneme výročí Mistra Jana Husa, začátek je v 17.00, srdečně vás zveme

-na varhany nás doprovází ____________, děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v našem kostele i v kazatelské stanici

-včera jsme při pohřebním shromáždění rozloučili s bratrem Michalem Tančincem, který zemřel ve věku 84 let a byl pochován na evangelickém hřbitově, děkujeme bratru faráři Pavlu Kašparovi za pohřební pobožnost. Zarmoucené rodině a zejména sestře Jolaně Tančincové vyprošujeme Boží …

Celý článek →

25. června 2017

druhá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnešní bohoslužby slavíme společně s dětmi, které se loučí na období prázdnin s nedělní školou

-dnes v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

-odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni do Kruhu na program Hudba a poezie našich domovů, prosíme, abyste po skončení bohoslužeb sdělili Lii Ryšavé, co máte připraveno do programu, děkujeme již nyní za ochotu účinkovat

-na varhany nás dnes doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích podílejí

-vyřizujeme poděkování a pozdravy celému sboru od delegátů Jeronymovy …

Celý článek →

18. června 2017

 První neděle po sv. Trojici

-pozdrav a přivítání delegátů seniorátní porady Jeronymovy jednoty, jednání se uskuteční po bohoslužbách

-naším hostem na kazatelně je bratr farář Jaroslav Vítek z Brna, děkujeme za ochotu přijet posloužit kázáním v Miroslavi i odpoledne v Moravském Krumlově

-sestra farářka Marta Sedláčková je v Heidelberku, vrátí se zítra

Týden ve sboru

Úterý                    9.00            setkání maminek s malými dětmi a farářkou

u Sedláčků, bude to poslední setkání před prázdninami

Středa                  9.00            RC Medvídek

13.30          seniorky

Čtvrtek                15.45

a 16.45       biblické hodiny dětí

17.45          konfirmační cvičení

Pátek                    15.30          Medvídkova výtvarná …

Celý článek →

Varhanní koncert v neděli 11. června 2017 v 16.00

Zveme vás na varhanní koncert do evangelického kostela v Miroslavi: v podání Hany Bartošové a Michala Bumbálka zazní dílo Petra Ebena s texty J. A. Komenského: Labyrint světa a ráj srdce. Koncert je uváděn v rámci  Noci kostelů 2017 v Miroslavi a  je součástí XXXVII. ročníku Varhanního festivalu Brno, mimobrněnská část. Vstupné dobrovolné.

Noc kostelů – pátek 9. června 2017

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Noc kostelů 2017. Program pro děti v zahradě začíná v 17.00 (za nepříznivého počasí v Kruhu a v kostele), od 17. 00 bude kostel otevřen – individuální prohlídka, výstavka, poslech chrámové hudby (18.00 – 18.20 hraje Jana Ryšavá preludia a postludia Josefa Pukla), občerstvení. Ve 20.00 hlavní program (Pásmo o Martinu Lutherovi s jeho písněmi v podání pěveckého sboru), 21.00 -21.30 varhanní koncert Radka Féra, 22.00 zakončení Noci kostelů Ztišením se zpěvy z …

Celý článek →

4. června 2017 – Svatodušní neděle

J 7:37-38 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!  38 Kdo věří ve mne, ‚proud živé vody poplyne z jeho nitra‘, jak praví Písmo.“ 39 To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili.

J 20:19-23 19 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš a postavil se uprostřed nich a řekl: „Pokoj …

Celý článek →

21. května 2017 – Křestní kázání

Čtení: 1Pt 3:13-22

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro? Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá a Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí. Když jste vystaveni pomluvám, zachovávejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahanbeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, …

Celý článek →