17. Pro 2017

Vánoční koncert 17. 12. 2017

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na vánoční koncert, koná se v neděli 17. prosince 2017 v 16.00 hodin. V podání Mašovického pěveckého sboru dospělých zazní písně z repertoáru sourozenců Ulrychových, Spirituál kvintetu, Hradišťanu a další. Vstupné dobrovolné.

10. Pro 2017

Vánoce na pumpě – hrají děti z NŠ

V neděli 10. prosince 2017 v 16.00 se v evangelickém kostele v Miroslavi koná dětská vánoční slavnost. Děti z nedělní školy přiblíží vánoční příběh poněkud netradičním způsobem – hrou Vánoce na pumpě. Srdečně zveme.

5. prosince 2017

 • Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku Dárkování, jmenovitě děkujeme sestře Ivě Ryšavé za pečlivou přípravu a organizaci. Výsledek Dárkování.činí 34 447, 7 000 Kč bylo odesláno Marii do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku a zůstatek středisku Diakonie Mirandie v Brumovicích.
 • Staršovstvo bere na vědomí rezignaci bratra Jaromíra Šimši na funkci hospodáře sboru, děkuje mu za dosavadní práci a bude jej nadále prosit o pomoc při stavebních akcích ve sboru.
 • Byly podány inzeráty ve věci prodeje vybavení modlitebny v Litobratřicích. Ozvali se dva zájemci, …
Celý článek →

10. prosince 2017

druhá adventní neděle

-přivítání

– dnes v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

-odpoledne v 16.00 jsme zváni na dětskou vánoční slavnost, děti z NŠ nám vánoční zvěst připomenout hrou Vánoce na pumpě, srdečně vás zveme k účasti

Děkujeme všem, kteří jste přispěli na dárky pro děti z NŠ, tuto možnost máte ještě také dnes.

Současně děkujeme za perníčky, které pro děti napekly seniorky i za přípravu občerstvení na dnešní odpoledne.

-dnes nás na varhany doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i …

Celý článek →

Dárkování 2017 – výsledek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na krásném výsledku Dárkování 2017 – dárcům, hostům, pořadatelům, účinkujícím, organizátorům. Celkem jsme získali 34 447 Kč, z toho 7 000 Kč je pro Marii Namutebi z Ugandy (Adopce na dálku) a 27 447 Kč odesíláme do Mirandie, středisku Diakonie ČCE v Brumovicích.

3. prosince 2017

první adventní neděle – začátek církevního roku

-přivítání, je první adventní neděle s bohoslužbami s VP

– ve 14.00 se dnes budou konat bohoslužby s VP také v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází ses. Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích

– dnes odpoledne jsme zváni na Dárkování, začátek je v 15.00, už ve 14.30 si však můžete v klidu dárky prohlédnout, stejně tak ihned po bohoslužbách. Děkujeme vám všem, kteří jste dárky připravili a přinesli, vám všem, kdo  jste se …

Celý článek →

12. listopadu 2017

 

 • neděle po svaté Trojici
 • -pozdrav

  -dnes byla křtem přijata do společenství lidu Páně Vanessa Entlerová, radujeme se spolu s celou rodinou a Vanessce i rodině přejeme radost z učiněného rozhodnutí a Boží lásku a požehnání do dalších dnů. Rodina nás zve na kávu a pohoštění do Kruhu po bohoslužbách.

  -v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

  – zveme vás na nešpor a do Kruhu, program o studijním pobytu v Texasu v USA si připravila sestra Tereza Ryšavá, začátek je v 17.00 hodin

  -na varhany nás doprovází bratra Jan Ryšavý, děkujeme také …

  Celý článek →

  7. listopadu 2017

  Byl schválen prodej modlitebny v Litobratřicích za odhadní cenu 150 000 Kč.

  Oprava soklu kostela se uskuteční dle  připomínek památkářů, a to oplechováním bílým plechem.

  Do pokladničky-kostelíčka je možno vkládat podněty a připomínky k programu bohoslužeb, kruhu aj.

  Informace ze staršovstva budou umístěny zároveň na webu v kolonce v rubrice Dokumenty, Zprávy ze staršovstva.

  3. října 2017

 • října 2017 vykoná bratr farář křest Matěje Žáka z Moravského Krumlova ( v Miroslavi při bohoslužbách)
 • 12. září 2017

  Informovat sbor o materiálech týkajících se změn:

  a) v postavení farářu v církvi,staršovstvo o tomto bodu bude ještě jednat na mimoř.setkání

  b) změna názvu církve – pozvání k rozhovoru o tomto tématu na neděli 1.10.v 16h

  c)

  změny CZ (poučení bude též písemnou formou do lavic)

  Seznámit členy sboru (hovořit i se členy kaz.stanic) s návrhem na změnu času konání bohoslužeb, informovat o možnostech,vyzvat je, aby to rozvažovali a při VSS o tom rozhodli.

  Staršovstvo rozhodlo, že výtěžek z letošního Dárkování bude poslán na adopci a také …

  Celý článek →

  8. srpna 2017

  Nový plán služeb při bohoslužbách , návrh a informace sboru sdělí při bohoslužbách  bratr farář

 • 8. 2017 Koncert v 17.00 v kostele, – Krásná hudba pro Miroslav (Jan Škrdlík)
 • – 26. 8. 2017 Blažkov – téma Martin Luther
 •  

   

  6. června 2017

  Staršovstvo vyhlašuje sbírku na ladění varhan, předpokládaná cena 15 000 Kč (červen – září 2017)

   

   

  2. května 2017

 • 5. Promítání dokumentů z projektu ,,Promítej i ty,, na faře – v 17.00 (Putinovy „Děti 404“)- staršovstvo s promítáním v rámci tohoto projektu dříve souhlasilo a  výběr filmů nebude připomínkovat.
 • 5. Férová snídaně (sobota dopoledne)
 • 14.5.2017  RC Medvídek v rámci oslav 7 let fungování pořádá od 14h slavnostní odpoledne (program pro děti i dospělé, divadlo pro děti)

  12-14.5. Jarní školka mládeže na Blažkově.

 • a 16. 5. Sběr pro Diakonii Broumov v KD, zajišťují seniorky
 • 5. Přípravná schůzka na Noc kostelů – 18h
 • 5. Brigáda – zahájení stavby skladiště
 • 5. O křest Daniele …
 • Celý článek →

  11. dubna 2017

  Jmenování administrátorky sboru Marty Sedláčkové po dobu stud.pobytu b.faráře v Heidelbergu.

  Pravidelná aktivita sboru poběží, pohřby koná br.f. Kašpar ze Znojma.

  Brigáda na rozebíraní zdi, třídění suti a použitelného stavebního materiálu v rohu u kostela u horní brány se vyhlašuje na 20.5.2017

  Schůzka přípravné komise pro konání Férové snídaně 4.5.2017 pod vedením Evy Ryšavé.

  Poděkování Ivě Ryšavé za péči o sborový web a jeho aktuálnost.

  Staršovstvo usneslo, že funkci dveřníka nemusí vykonávat pouze starší, zájemce o tuto službu eviduje  Eva Ryšavá. Náplň činnosti dveřníka je k …

  Celý článek →

  7. března 2017

  • VSS – 26. 3. 2017, kandidátka (sestry Milada Zezulová, Eva Ryšavá, Eva Machová), kontrola archů se členy sboru s volebním právem
  • návštěva synodního seniora Daniele Ženatého 19. 3. 2017, začátek bohoslužeb v 10.00, pozvání do kazatelských stanic
  • ustavení hospodářské komise a hospodáře sboru do 2019, obracejte se na hospodáře bratra Jaromíra Šimšu
  • Přijetí nových členů do sboru (Lucie Férová, manželé Božovští, Zdeněk Fajmon)
  • ukončení členství ve sboru (jmenovitě)
  • Partnerství našeho sboru se střediskem Diakonie  Mirandie v Brumovicích (znovuobnovení vztahu církve a Diakonie)