Rubriky
Dění ve sboru

Sborový život v nejbližších týdnech

1. Bohoslužby v Miroslavi, v Bohuticích a v Moravském Krumlově se až do odvolání nekonají.

Připravujeme bohoslužby on-line, které budou k dispozici každou neděli od 8:30 na internetu.

Internetový odkaz na bohoslužby bude zveřejněn na těchto webových stránkách sboru, případně na webových stránkách www.evangnet.cz. Příprava on-line bohoslužeb bude probíhat během tohoto týdne. Kázat by měl bratr vikář Richard František Vlasák.

2. Křestní bohoslužba, která se měla konat tuto neděli 18. října v Moravském Krumlově, je odložena na nejbližší možnou dobu.

3. Biblická hodina pro mladší děti se zatím nekoná. Biblická hodina pro dospělé se nekoná až do odvolání.

4. Setkávání konfirmandů chceme podržet ve formátu dvou skupin 1+3 (farář, vikář), při dodržení platných hygienických podmínek. Tato možnost se uskuteční podle dohody s rodiči konfirmandů.

5. Setkání seniorek se odkládá až do odvolání.

6. Je možné uskutečnit on-line setkání střední generace, a to podle dohody a ochoty potencionálních účastníků.

7. Setkávání matek s malými dětmi je možné uskutečnit formou venkovní procházky, po dohodě s farářem sboru, podle možností jednotlivých rodin a počasí, při dodržením aktuálně platných hygienických podmínek.

8. Setkání mládeže se nekoná. Mládež funguje v on-line formě.

Rubriky
Dění ve sboru

Celocírkevní sbírka v neděli Díkčinění

Neděle 11. října 2020 byla nedělí Díkčinění, při níž jsme vykonali celocírkevní sbírku Pro sociální a charitativní pomoc. Děkujeme za vaši štědrost, celkem jsme vybrali 7 174 Kč (v Miroslavi 5 034 Kč, v Bohuticích 2 140 Kč).

Rubriky
Dění ve sboru

Neděle Díkčinění

V neděli 11. října 2020 se v našem sboru uskuteční Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně, a to jak v Miroslavi v 8.30, tak v Bohuticích v 10.00 hodin. S ohledem na epidemiologickou situaci bude vysluhováno pouze kalíšky a chlebem.

Rubriky
Staršovstvo

6. října 2020

V úterý 6. října se uskutečnila pravidelná porada staršovstva. Presbyteři jednali o vysluhování VP za současné situace, hudbou při bohoslužbách, kdy je zakázán zpěv, programem vikariátu, souhlasili s křtem Tomáše Žáka, syna Kataríny a Martina Žákových z MK, křest bude v MK 18. 10. při bohoslužbách.  Dále presbyteři projednali finanční a hospodářské otázky sboru, např. dokončení chodníku kolem kostela do konce října, zaspárování zdi skladiště, revize plynu i elektrozařízení a položení zátěžového koberce do Kruhu.

Rubriky
Ohlášky

4. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-vítáme mezi námi bratra vikáře Richarda Vlasáka a prosíme, aby shromáždění pozdravil

V pátek se konala mimořádná porada staršovstva

Presbyteři se zabývali především zahájením sborové činnosti v týdnu s ohledem na epidemiologická opatření a rozhodli takto:

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku, konfirmační cvičení a biblická hodina pro dospělé; těchto setkání se účastní menší počet osob

Po domluvě s pravidelnými účastník bude rozhodnuto o zahájení setkávání střední generace, matek s farářem a seniorek

Zahájení nedělní školy a nedělních kruhových programů je zatím odloženo na neurčito.

Týden ve sboru

Úterý                    19.00          pravidelná porada staršovstva

Středa                  16.00          biblická hodina dětí mladšího školního věku

                            17.00          konfirmační cvičení

Čtvrtek                9.30           biblická hodina pro dosxpělé   

-všem, kdo se zúčastnili varhanního koncertu minulou neděli vyřizujeme mnoho pozdravů od účinkujících, dobře se jim u nás hrálo a děkují za možnost hrát v našem kostele i za krásné přijetí

-prosíme sestry seniorky, aby se po bohoslužbách sešly k poradě, kdy a za jakých opatření zahájí svá pravidelná setkávání

-sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích, budeme slavit Díkčinění; VP bude vysluhována pouze kalíšky a chlebem nakrájeným na kostky. Sbírka v neděli Díkčinění je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní pomoc.

Rubriky
Staršovstvo

2. října 2020

Mimořádná porada staršovstva, presbyteři se zabývali zahájením sborové činnosti v týdnu v době epidemiologických opatření.

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku ve středu v 16.00, konfirmační cvičení ve středu v 17.00, biblická hodina pro dospělé ve čtvrtek v 9.30. Zdůvodnění: Na jednotlivých setkáních se schází malý (do 10) počet účastníků.

Setkávání, které se skuteční po domluvě s pravidelnými účastníky: střední generace, matky s farářem, seniorky

Zahájení je zatím odloženo na neurčito nedělní škola, kruhová setkání

Dále jsme projednali: vysluhováním VP v neděli Díkčinění 11. 10. 2020 – pouze kalíšky a nakrájeným chlebem, označením lavic, které nejsou dočasně obsazovány a hudbou při bohoslužbách v době, kdy je z epidemiologických důvodů zakázán zpěv.

Rubriky
Ohlášky

20. září 2020

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání, vítám vás všechny, zvlášť ráda také členy kazatelských stanic

-dnes je VSS, bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji všem dalším

Plánovaný program o Blažkově odkládáme na neurčito z důvodů epidemiologických, coronavirus je přítomen už i v Miroslavi, a to nejen mezi dospělými, ale také ve škole.

V následujících dvou týden se nebudou konat setkání dětí na biblických hodinách, nebude konfirmační cvičení a nesejdou se ani sestry seniorky. Prosíme, abyste tato opatření vzali na vědomí s pochopením a respektovali epidemiologická nařízení.

Presbyteři se sejdou, jak bylo domluveno, ve středu v 17.00, toto setkání bude v Kruhu, kde je možno dodržovat vzájemnou vzdálenost a samozřejmostí jsou také roušky.

Z výše uvedených důvodů se také dnes, ani další neděle po bohoslužbách nesejdeme u kávy a pohoštění.

Varhanní koncert se příští neděli uskuteční, srdečně vás na něj zvu. Kulturní akce, pokud je při nich možno dodržovat vzdálenost mezi posluchači, je možné konat. Roušky jsou samozřejmostí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, přeji vám klidné dny, buďte opatrní, chraňte svoje zdraví a svěřte se našemu nebeskému otci.

Rubriky
Ohlášky

13. září 2020

14. neděle po sv. Trojici
-přivítání
-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také těm, kdo se podílí na
bohoslužbách v Bohuticích i zde v Miroslavi
-program v Kruh o Blažkově jsme přesunuli na příští neděli 20. září ve 14.00,
srdečně vás zveme, z rodinného pobytu i seniorského pobytu budou promítány
fotografie, srdečně vás zveme
V úterý se konala pravidelná porada staršovstva
-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru
-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách
-smlouvu týkající se ubytování vikáře a náplň vikariátu, začne 1. října 2020
-byli jsme seznámeni s přípravou konfirmačního cvičení a biblických hodin pro děti
-navrhli jsme konventu našeho seniorátu několik kandidátů k volbě do příští SR
-zahájili jsme přípravu vizitace našeho sboru
-přijali jsme návrh harmonogramu dokončovacích prací podél kostela
-byli jsme seznámeni se zahájením přípravy letošního Dárkování
-rozhodli jsme o pojištění sborových budov u pojišťovny Respekt, která má
smlouvu s naší církví
-přijali jsme sdělení o renovaci desky, která bývala na bráně našeho hřbitova
Týden ve sboru
Úterý v 9h setkání maminek s dětmi a farářem na farské zahradě
Středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek
Čtvrtek 20.00 kroužek učitelů NŠ
Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
Děti a jejich rodiče prosíme, aby se s bratrem farářem domluvili na termínu
biblických hodin a konfirmačního cvičení.
-na nástěnce je pozvánka na varhanní koncert v našem kostele 27. září 2020 v
16.00, srdečně zveme vás i vaše přátele a známé
-zveme vás na setkání po bohoslužbách do Kruhu a děkujeme za přípravu
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s VSS v 8.30 a ve 14.00 na
povídání a fotografie z Blažkova

Rubriky
Staršovstvo

8. září 2020

-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru

-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách

-smlouvu týkající se ubytování vikáře a náplň vikariátu, začne 1. října 2020

-byli jsme seznámeni s přípravou konfirmačního cvičení a biblických hodin pro děti

-navrhli jsme konventu našeho seniorátu několik kandidátů k volbě do příští SR 

-zahájili jsme přípravu vizitace našeho sboru

-přijali jsme návrh harmonogramu dokončovacích prací podél kostela

-byli jsme seznámeni se zahájením přípravy letošního Dárkování

-rozhodli jsme o pojištění sborových budov u pojišťovny Respekt, která má smlouvu s naší církví

-přijali jsme sdělení o renovaci desky, která bývala na bráně našeho hřbitova

Rubriky
Ohlášky

6. září 2020

třináctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem

-dnes byly opět po prázdninách pozvány děti do nedělní školy, přejeme jim i vyučujícím, aby toto setkání bylo radostným a přátelským společenstvím a aby dětem pomáhalo otevírat úzkou cestu, k níž jsme všichni Ježíšem zváni

-v sobotu 5. září 2020 bylo v našem kostele uzavřeno manželství Terezy Ryšavé a Jiřího Píska, novomanželům přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání na společné cestě

-dnes byly pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy a křtem svatým přijaty také do společenství sboru a církve; vyprošujeme jim požehnání, posilu i radost na cestě Božích dětí

-minulou neděli byla ukončena mimořádná sbírka Diakonie určená na pomoc postiženým v Bejrútu, společně jsme vybrali 6 284 Kč, děkujeme vám za ochotu pomáhat potřebným ve vzdálené zemi

-připomínáme, že 20. září vykonáme při bohoslužbách VSS, které se nemohlo uskutečnit v březnu; na nástěnce jsou archy členů sboru, prosím zkontrolujte na nich svoje údaje

Týden ve sboru

Úterý                        19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30   10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        setkání seniorek

Pátek                        9.00                           Medvídkova kavárnička

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu Evangelické akademie

-na nástěnce je pozvánka na sborovou neděli v Heršpicích, kde slaví 150. výročí založení sboru

-zveme vás po bohoslužbách k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu Fajmonovým

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích

Rubriky
Dění ve sboru

20. září 2020

Zveme vás na Výroční sborové shromáždění, uskuteční se při bohoslužbách, které začínají v 8.30 v evangelickém kostele.

Odpoledne ve 14.00 se sejdeme v Kruhu a připomeneme si s fotografiemi letošní pobyt na Blažkově – rodinnou rekreaci a týden seniorů.

S ohledem na epidemiologickou situaci ve městě se program odkládá.

Rubriky
Ohlášky

30. srpna 2020

dvanáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Sterziková na kytaru/ příčnou flétnu, děkujeme; varhaníci onemocněli, nebo nejsou dnes v Miroslavi

-našimi hosty jsou členové BES, v sobotu měli pracovní soustředění v Kruhu, dnes jsou hosty při bohoslužbách, děkujeme za krásný zpěv a jejich jménem zveme do Znojma do Václavské kaple na hudební odpoledne, začátek je v 16.00

-naši senioři a jejich přátelé odjeli v pátek na Blažkov na týdenní pobyt, vzpomínáme na ně a přejeme krásné společenství

-mládež se účastní hudebního festivalu v Jimramově

-dětem začíná školní rok, jim, rodičům i pedagogům přejeme, aby nebyl ničím narušen a vydařil se

-také v našem sboru na začátku školního zahajujeme pravidelnou činnost v týdnu, ve středu to bude RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička, učitelé NŠ se sejdou ve čtvrtek ve 20.00 v presbyterně

-v pátek odpoledne se v kostele i v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem a koncertem, děkujeme všem, kdo pomohli s organizací i pohoštěním

-několik bratří opět pracovalo na dokončování skladiště, děkujeme vám

-dnes končí mimořádná sbírka Diakonie na pomoc postiženým v Bejrútu, děkujeme vám za štědré finanční dary do zvláštní pokladničky, vážíme si vaší pomoci

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pravidelně pamatujete

-příští neděli vykonáme při vycházení celocírkevní sbírku určenou Evangelické akademii, prosíme pamatujte na ni

-Výroční sborové shromáždění, které jsme nemohli vykonat v březnu, se uskuteční v neděli 20. září 2020, jmenné seznamy hlasovných členů sboru jsou vystaveny na nástěnce, prosím zkontrolujte je, popřípadě oznamte, co je třeba doplnit

-v sobotu ve 13.00 budou v našem kostele oddáni Tereza Ryšavá a Jiří Písek a v neděli budou při bohoslužbách pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy; na oboje sváteční bohoslužby jsme zváni a těšíme se

-zveme vás po bohoslužbách k setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi v 8.30, v Bohuticích v 10.00, bude také zahájena nedělní škola. Sledujte prosíme epidemiologická nařízení a pro jistotu si vezměte s sebou roušky

Rubriky
Ohlášky

16. srpna 2020

desátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujme

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-bratr farář je se členy sboru a přáteli na rodinné rekreaci na Blažkově, kde také dnes káže v blažkovské modlitebně

-sbírka dnešní neděle je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-naše církev vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc postiženým v Bejrútu, vykonáme ji dnes, a také 23. a 30 srpna, děkujeme vám, více informací naleznete v dopise synodního seniora

-za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, bohoslužby budou čtené

Rubriky
Ohlášky

23. srpna 2020

jedenáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v MK

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, velmi děkujeme

-bratr farář má dovolenou

-včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově, byl to krásný radostný pobyt plný slunce, zpěvu a hudby, jsme také vděční také za setkání s přáteli a vyřizujeme pozdravy od Mirka Holečka a Hany Malé

-výroční sborové shromáždění, které se nemohlo uskutečnit v březnu jsme přeložili na 20. září, prosím počítejte s tím

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-mimořádná sbírka vyhlášená naší církví pokračuje i dnes, prosím pamatujte na postižené v Bejrútu

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme

-zveme vás na setkání po bohoslužbách v Kruhu a děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele

Rubriky
Ohlášky

9. srpna 2020


devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání
-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází s. Jana Šilhanová. Děkujeme i za další služby u nás i v kazatelské stanici
-dnes v 16.00h se v našem kostele uskuteční komorní koncert vážné hudby, který je svátečním zakončením hudebního soustředění pod vedením violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme a sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.
-ve středu v 13.30 se sejdou ke svému prázdninovému setkání sestry seniorky
-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu
-dnešní sbírka je opět určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni štědře pamatujete
-v sobotu odjíždí bratr farář, rodiny s dětmi i přátelé sboru na Blažkov, přejeme všem krásný pobyt
-za týden se sejdeme, dá-li Pán na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele a také v modlitebně na Blažkově

  • pár poznámek k pobytu na Blažkově – s. Šimšová