21. června 2020

Milí bratři a sestry,

-je druhá neděle po svaté Trojici a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách

-dnes odpoledne ve 14 budou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb zde v Miroslavi i v Moravském Krumlově.

-před týdnem jsme vykonali celocírkevní sbírku Solidarita sborů, vybrali jsme 2690 Kč, děkujeme vám za vaše pochopení pro sbory, které se dostávají do finančních problémů

Týden ve sboru

Úterý             9.00                         setkání maminek s …

Celý článek →

7. června 2020

Neděle sv. Trojice 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme nejen jemu 

-RC Medvídek se sejde za pěkného počasí v zahradě u kostela ve středu a v pátek 

-dostali jsme pozvání na koncert S Komenským barokní Evropou, koná se dnes 18.00 v evangelickém kostele v Nosislavi , více najdete na nástěnce před kostelem 

-práce kolem kostela pokračují, děkujeme všem, kdo se už zapojili i vám, kteří o pomoci uvažujete, prosím domluvte se s bratrem Jaromírem Šimšou 

-děkujeme vám za …

Celý článek →

31. května 2020

Svatodušní neděle, bohoslužby jsou pouze v Miroslavi s VP

-varhanní doprovod Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším; dík také Liboru Drastíkovi za ostříhání šeříků a jaromíru Šimšovi a Jaroslavu Ryšavému za zahájení úprav pod chodník podél kostela, staršovstvo pověřuje bratra Šimšu koordinací další práce, obracejte se prosíme s nabídkou práce na něj;

-dnešní celocírkevní sbírka je určena Diakonii; dnes končí sbírka pro JJ, za vše vám děkujeme

-nabízíme sbírku kázání Ester Čaškové za 230 Kč

-RC Medvídek se sejde ve středu …

Celý článek →

24. května 2020

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27)

-přivítání

-bohoslužby jsou také v Bohuticích

  • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za služby všem dalším
  • -NŠ se koná ve stanu za kostelem, 26. 5. se sejdou maminky s farářem v 9.00 u Ryšavých v Suchohrdlech
  • -dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, do pokladničky můžete vkládat dary na JJ
  • Ze staršovstva: VSS se uskuteční 20. 9. 2020; od 1.10.2020 bude u nás vykonávat viakriát bratr Richard Vlasák,; na základě výzvy jsme zapsali sbor do …
Celý článek →

19. května 2020

– poděkování bratru Jiřímu Doubravovi a sestře Janě Ryšavé za dlouholeté připravování rozpisu, služby se od června ujmou Jana a Daniel Sterzikovi

-písemné poděkování staršovstva sestře Janě Ryšavé za mnohaletou službu varhanickou

– zahájení pravidelných schůzek RC Medvídek od 3. 6. 2020 a setkání maminek s farářem 26. 5. 2020

-zápis sboru do mapky Zelená kapka – sbor se vstřícným přístupem k ochraně přírody a jejího respektování jako Božího stvoření

-VSS se uskuteční 20. září 2020

-od 1. října 2020 bude naším vikářem bratr Richard Vlasák, se …

Celý článek →

Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 21. května 2020 je sváteční den – Nanebevstoupení Páně. Zveme vás na bohoslužby do evangelického kostela v Miroslavi v 18.00 hodin.

17. května 2020

Neděle Rogate (Modlete se) podle Ž 66

-přivítání po dvou měsících nouzového stavu

-dnes odpoledne se sejdou sestry a bratři v kazatelské stanici Moravský Krumlov

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším, kteří ve sboru dnešní neděli pomáhají

-na začátku května byl vymalován Kruh, děkuji bratru Vlastimilu Férovi za zprostředkování i přípravu a sestře Jarmile Šimšové za úklid

Týden ve sboru

-sborové aktivity v týdnu jsou zatím velmi omezeny. Také posezení v Kruhu po bohoslužbách se ještě neuskuteční

-v úterý v 19.00 se sejdou presbyteři k poradě v Kruhu

-ve čtvrtek …

Celý článek →

Informativní dopis 6. 5. 2020

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Středa 6. května 2020

A. Bohoslužby

Bratři a sestry, v souvislosti s uvolňováním nouzových opatření nastává v životě našeho sboru změna. Od pondělí 11. května je v zemi umožněno konání bohoslužebných shromáždění v počtu do 100 účastníků. Na základě úvahy staršovstva sboru obnovujeme konání bohoslužeb na všech místech našeho sboru.

1. Bohutice 10. května v 10:00

2. Miroslav 17. května v 8.30

3. Moravský Krumlov 17. května v 14:00

Od této doby se budou bohoslužby konat již pravidelně.

Podmínky konání bohoslužeb:

1. Všichni účastníci budou mít roušku.

2. Při vstupu do …

Celý článek →

28. května 2020

Na poradě staršovstva 28. dubna 2020 jsme přijali návrh bratra faráře, aby se v květnu konaly bohoslužby v Bohuticích a v Moravském Krumlově, kde účast přítomných odpovídá povolenému počtu. V Miroslavi se pravděpodobně sejdeme, až bude možné konat bohoslužby bez omezení počtu účastníků. A vzali jsme na vědomí, že Férové snídaně a Noc kostelů se letos v našem sboru neuskuteční.

Zabývali jsme se harmonogramem prací kolem kostela, v první fázi to bude chodník kolem severní zdi kostela, kolem apsidy a až ke Kruhu.

Konstatovali jsme, že celocírkevní sbírka …

Celý článek →

Informace k aktuální situaci a konání bohoslužeb v Miroslavi

Farní sbor českobratrské církve evangelické

Informace k aktuální situaci

Miroslav 24. dubna 2020

Bratři a sestry, přinášíme vám informace, jak postupovat v nejbližších dnech a týdnech v rámci života sboru.

Vláda ČR uvolnila některá opatření. To se týká i konání bohoslužeb. Od pátku 24. dubna 2020 lze za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby. Byl stanoven harmonogram, podle kterého by se měly postupně zvedat počty přípustných účastníků bohoslužeb. Vycházíme z aktuálních pokynů Synodní rady, ale jak asi víte, situace se v posledních dne může měnit každým dnem.

Tento týden platil tento …

Celý článek →

Spojme se v modlitbě v 11.00 na Květnou neděli

Milé sestry, milí bratři, rádi bychom se s vámi podělili také o poselství římsko-katolického biskupa brněnské diecése, otce Vojtěcha, který se s prosbou obrací na všechny lidi dobré vůle bez ohledu na vyznání. Z dopisu otce biskupa citujeme závěrečný odstavec, prosbu, se kterou se obrací na všechny (viz níže). Kdo chce, může se k této výzvě připojit. Dopis otce biskupa nám přeposlal bratr Pavel Merta, farář římsko-katolické farnosti v Miroslavi, který taktéž evangelickým bratřím a sestrám přeje všechno dobré a Boží požehnání do dnešních dnů. …

Celý článek →

Blíží se Květná neděle – Pán přichází!

A Velikonoce nám zazáří v našich myslích. Navzdory všemu!

V Miroslavi, před květnou nedělí 2020

Květná neděle

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, už delší dobu zažíváme izolaci. Chybí nám společenství sboru a setkávání s přáteli. Většina z nás je doma, hlas blízkých a přátel slyšíme jen z telefonů. Tváře nám zakrývají roušky, svět se nám zmenšil na minimum. Chod domácnosti je ztížen starostí o školní výuku, děti se nemohou stýkat se svými kamarády, vše působí stres. Mnozí senioři zůstali …

Celý článek →