22. září 2019

14. neděle po sv. Trojici

-přivítání, slavíme VP při Díkčinění a děkuji NŠ za vyzdobení kostela

-bohoslužby s VP jsou také v Bohuticích

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji jemu i vám všem, kteří se podílíte na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích, vážíme si vaší služby

-dnes jsme zváni do Kruhu, kde se chceme připomenout letošní chvíle na Blažkově, a to nejen rodinnou rekreaci, ale také pobyt seniorů a mládeže na LeSeM, začátek je v 17.00

-u horní brány bylo instalováno posezení; bylo uhrazeno z dotace, o niž požádalo RC Medvídek, ale …

Celý článek →

15. září 2019

O13. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-odpoledne jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

v úterý se konala pravidelná porada staršovstva

 • bratr Jaroslav Ryšavý složil dodatečně slib presbytera
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii se uskuteční 15. 9. 2019
 • Díkčinění s VP se koná 22. 9.   Miroslavi a v Bohuticích, 20. 10. v MK
 • od příštího týdne zahájí bratr farář konfirmační přípravku se staršími dětmi (Johana Sterziková, Adéla Machová, Františka a Matyáš Sedláčkovi, Václav Drastík)
 • Dárkování (1. 12. 2019) …
Celý článek →

Díkčinění

V neděli 22. září 2019 se koná Díkčinění s Večeří Páně, a to v Miroslavi při bohoslužbách v 8.30 a v Bohuticích v 10.00 hodin.

10. září 2019

 • bratr Jaroslav Ryšavý složil dodatečně slib presbytera
 • celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii se uskuteční 15. 9. 2019
 • Díkčinění s VP se koná 22. 9.   Miroslavi a v Bohuticích, 20. 10. v MK
 • od příštího týdne zahájí bratr farář konfirmační přípravku se staršími dětmi (Johana Sterziková, Adéla Machová, Františka a Matyáš Sedláčkovi, Václav Drastík)
 • Dárkování (1. 12. 2019) podpoříme kromě adopce na dálku nově vzniklou základní školu Filipka v Brně (zřizovatel je Evangelická akademie, škola je otevřena všem dětem)
 • v srpnu byla instalována garážová vrata v hodnotě 30 490 Kč, stavební úpravy zajišťuje bratr Jaromír Šimša
 • byla zakoupena …
Celý článek →

8. září 2019

O12. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-dnes vás zvu na nešpor a do Kruhu, o svém pobytu a o práci s dětmi ve vesnici Bohemka na Ukrajině, kde žijí potomci Čechů, bude hovořit sestra Adéla Bednaříková, začátek je v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším, kdo sboru dnes slouží

-v uplynulém týdnu jsme měli hosty z Recklinghausenu, společně jsme pracovali na židovském hřbitově a ve čtvrtek jsme se setkali v Kruhu. Děkuji vám za ubytování, přípravu společné večeře a vytvoření krásného společenství, za pomoc při práci a …

Celý článek →

Zveme vás do Kruhu

V neděli 8. září 2019 v 17.00 hodin bude Adéla Bednaříková povídat „… o tom, jako to bylo v Bohemce tuze charašóó …“, tedy o svém pobytu na Ukrajině v české vesnici.

1. září 2019

Ohlášky na neděli 1. září 2019

11. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem za další služby sboru

-včera se vrátilo několik členů naší mládeže z Blažkova a skupina seniorů z našeho sboru a jejich přátelé tam odjeli na týdenní pobyt

-dnešním dnem začal nový školní rok v nedělní škole i ve všech školách, přejeme dětem i vyučujícím radost při společné práci, trpělivost i vzájemné pochopení

-v úterý večer přijedou hosté z Recklighausenu, do pátku budou pracovat na židovském hřbitově. Ubytováni jsou v rodinách, velmi vám za …

Celý článek →

18. srpna 2019

Odevátá neděle po Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-bratr farář je s dalšími členy sboru na rodinné rekreaci na Blažkově, dnes káže v 9.30 v blažkovské modlitebně

-v pátek v 9.00 se koná Medvídkova kavárnička

-chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, kázáním poslouží sestra Iva Květonová, seniorátní farářka pro mládež, v 10.00 budou čtené bohoslužby v Bohuticích

25. srpna 2019

desátá neděle po sv. Trojici

-přivítání domácích i hostí, zejména vítám sestra Ivu Květonovou, seniorátní farářku pro mládež, která je dnes naším milým hostem na kazatelně, děkujeme za vaši službu

-dnes v 10.00 jsou čtené bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem, kdo se podílíte na přípravě i průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici

-bratr farář je s rodinou na dovolené, příští neděli už bude kázat

-včera jsme se vrátili z krásného a radostného pobytu na Blažkově, tento víkend jsou někteří mládežníci z našeho sboru v Jimramově na hudebním festivalu a …

Celý článek →

11. srpna 2019

osmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana, Ryšavá děkuji jí, a také děkuji všem, kdo jedou s bratrem farářem do Bohutic

– v pátek vykonal bratr farář návštěvu s bohoslužbou v Božicích, vážíme si toho, děkuji také všem, kdo ho doprovázeli; bratr farář a sestra Jarka Šimšová navštívili ve čtvrtek bratra Josefa Němce ve Vémyslicích sestru Danu Ambrozovou v Moravském Krumlově. Bratr Němec je po vážném úrazu hlavy, ale už se mu daří …

Celý článek →

Krásné tóny nad Miroslaví

aneb Hudba pro malý smyčcový orchestr. Koncert se uskuteční v neděli 11. srpna 2019 v 17.00 v evangelickém kostele. Vyvrcholí tak kurz zaměřený na vážnou hudbu vedený Janem Škrdlíkem. Vstupné je dobrovolné. Pořádají MKIC, Město Miroslav a agentura Petra.

28. července 2019

Ošestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici

-našimi hosty jsou členové Brněnského ekumenického sboru, děkujeme jim za zpěv při bohoslužbách

-bratr farář navštívil Domov odpočinku v Božicích a vykonal tam pobožnost, vážíme si jeho služby a děkujeme také sestrám, které ho doprovázely

-k prázdninovému setkání ve středu v 9.00 zve RC Medvídek

-připomínáme, že je třeba pokračovat ve stavbě skladiště, prosím domluvte se s bratrem Mirkem Šimšou, co by bylo možné …

Celý článek →

21. července 2019

pátá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Jolanou Tančincovou, zemřela minulou neděli ve věku 80 let. I když se už delší dobu nemohla zúčastňovat bohoslužeb, stále měla sbor na paměti ve svých modlitbách, o dění ve sboru se zajímala a návštěvy bratra faráře jí byly velkou posilou.

-v týdnu se nekonají, kromě Medvídkovy kavárničky v pátek v 9.00, jiná sborová setkání, jsou prázdniny

-Při dnešních bohoslužbách přijal požehnání Šimon Ryšavý, syn Kateřiny a Jindřicha Ryšavých ze …

Celý článek →

14. července 2019

Ohlášky na neděli 14. července 2019

čtvrtá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou čtené bohoslužby také v Bohuticích

–na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu dnešních bohoslužeb u nás i v Bohuticích

–bratr farář zastupuje naši církev v Heilsbronu v Německu (Bavorsko) na Luterské liturgické konferenci, téma jednání je křest a jeho různé formy

-k prázdninovému setkání zve RC Medvídek ve středu v 9.00 a ve 13.30 mají setkání sestry seniorky

-v pátek pojede bratr farář do Božic, pokud by chtěl někdo jet s ním, domluvte se během týdne

-znovu se obracíme …

Celý článek →

30. června 2019

Ohlášky na neděli 30. června 2019

druhá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-dnes odpoledne jsme zváni na ekumenickou bohoslužbu do katolického kostela v Hostěradicích, kázáním poslouží náš bratr farář za spoluúčasti bratří farářů Josefa Dvořáka a Pavla Merty. Jsme také zváni k vyprávění s fotografiemi o cestě bratra Dvořáka do Istanbulu. Začátek je v 17.00. Odjezd do Hostěradic domluvíme po bohoslužbách.

-bratr farář s bratrem Jindřichem Machem navštívili členy našeho sboru v Hraběticích, bratra Zahrádku a sestru Maryšku Ďurkovou, děkujeme

– školní rok skončil, všem dětem přeji krásné dlouhé prázdniny, stejně …

Celý článek →