26. května 2019

neděle Rogate – Modlete se

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-součástí bohoslužeb je slib nového staršovstva, naším hostem je bratr Miroslav Maňák, seniorátní kurátor

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér; děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

-v pátek se náš sbor opět připojil k mezinárodní události Noc kostelů, zahájili jsme při ní výstavu obrazů sestry Jiřiny Uhříkové, výstava bude v kostele po celé léto. Děkujeme všem, kdo obrazy zapůjčili a také všem, kdo se jakýmkoliv způsobem do příprav i průběhu zapojili. Koncert Jiřího …

Celý článek →

26. května 2019

Při bohoslužbách přijali nově zvolení členové staršovstva pověření ke službě. Seniorátní výbor zastupoval bratr Miroslav Maňák.

19. května 2019

Ohlášky na neděli 19. května 2019

neděle Cantate – Zpívejte Pánu píseň novou. (Ž 98, 1)

-přivítání

-dnes odpoledne jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kdo s podílejí na průběhu i přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Moravské Krumlově

-připomínáme, že jsou stále volná místa v autobuse do Vanovic na Seniorátní neděli 2. června s programem pro všechny generace. Pozvánka je na nástěnce.

-v pátek bratr farář vykonal bohoslužbu v Božicích, děkujeme mu za tuto službu i všem, kdo jeli do Božic s ním

-v pátek 24. května se uskuteční Noc kostelů. Od 15.00 je …

Celý článek →

Noc kostelů 24. května 2019

Zveme vás do evangelického kostela na do farní zahrady

15.00 Zahrada otevřená dětem

16.30 Koncert Jiřího Boudy na africkou harfu kora při zahájení výstavy obrazů Jiřiny Uhříkové

18.00 Habánská společenstva v minulosti a v současnosti přednáší Mgr. Kim Comer v sále AK DENT, s.r.o. na Malinovského ulici

Po vernisáži výstavy a během celého večera jsme zváni do farní zahrady na ZAHRADNÍ PARTY

7. května 2019

-probíhá jednání o změně tarifu za platby energií

-staršovstvo schválilo jednorázovou odměnu 5000 Kč sestře Heleně Drastíkové za zpracování hospodaření sboru za 2018 a za přípravu rozpočtu 2019, a rozhodlo vyplácet jí měsíčně 3000 Kč za vedení účetnictví formou dohody o pracovní činnosti

-připravili jsme program Noci kostelů, bude výstava obrazů Jiřiny Uhříkové, koncert Jiřího Boudy a posezení v zahradě; součástí NK je také přednáška o habánech v AK DENT, plakátky jsou na nástěnce

-na žádost rodičů bude v neděli svatodušní pokřtěna Judita Férová

-slib staršovstva za přítomnosti seniorátního kurátora bratra Maňáka je …

Celý článek →

5. května 2019

O

Neděle Misericordias Domini – Milosrdenství Hospodinova je plná země

(Ž 33,5)

-přivítání

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo bohoslužby připravili.

Bratr farář dnes večer káže v Praze u Martina ve zdi.

-ze seniorátního dění připomínám, že jarní seniorátní školka mládeže se koná příští víkend 10. – 12. května v Silůvkách

-Jak už bylo oznámeno, seniorátní neděle pro všechny generace se koná 2. června ve Vanovicích. Je připraveno mnoho programů jak pro dospělé, tak pro děti. Jakmile dostaneme pozvánku, vyvěsím ji. Do Vanovic pojedeme velkým autobusem společně se Znojemskými. …

Celý článek →

Férová snídaně 11. 5. 2019, 9.00 – 11.30 hodin

V sobotu 11. května 2019 se v zahradě u evangelického kostela koná již tradiční Férová snídaně, na kterou vás srdečně zvou pořadatelé z FS ČCE Miroslav a RC Medvídek. Společně tak podpoříme spravedlivý obchod Fair trade s kávou, čajem, kakaem i čokoládou a domácí produkci. Těšíme se na vás, ať už přinesete něco na ochutnání, či přijdete jen tak. V nabídce budou nejen fairtradové dobroty, ale také užitečné pytlíky, domácí mýdla a med.

https://www.facebook.com/events/353227815307798/?active_tab=about

28. dubna 2019

O

neděle Quasimodogeniti – jako narozené děti (1. Petrova 2, 2)

-přivítání

-dnes jsou čtené bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

-bratr farář byl pozván, aby vykonal svatební shromáždění mimo náš sbor

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme všem, kdo se podílejí na bohoslužbách u nás i v Bohuticích

Týden ve sboru

Úterý                                     16.00                        opékání v zahradě u kostela

čtvrtek                                 13.30                        seniorky!

Celý článek →

22. dubna 2019

O

Velikonoční pondělí

-pozdrav, přivítání

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kdo bohoslužby připravili a podílejí se na nich

Včera na neděli Vzkříšení jsme v celém sboru vykonali celocírkevní sbírku určenou na Hlavní dar lásky JJ, vybrali jsme 6600 Kč v Miroslavi, 2730 Kč v Bohuticích na Velký pátek a 3330 Kč v Moravské Krumlově. V celém sboru tedy celocírkevní sbírka Na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty činila 12 660 Kč. Dar vděčnosti při VP činil 2220 Kč. Děkujeme za vaši velkou obětavost pro církev i sbor.

Týden ve sboru

Úterý                                    9.00                           setkání maminek …

Celý článek →

21. dubna 2019

Ohlášky na neděli Vzkříšení 21. dubna 2019

-pozdrav, přivítání a přání

-dnes jsou sváteční bohoslužby také v Moravském Krumlově v 10.00 a ve 14.00 v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v našem kostele i v kazatelských stanicích

-děkujeme sestře Elišce Férové a členům pěveckého sboru, kteří zpívali každou postní neděli i o svátečních velikonočních bohoslužbách, vážíme si vaší služby a přejeme radost při zpěvu

– dnes se koná celocírkevní sbírka, je určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, dar vděčnosti při Večeři Páně věnovaný sboru vkládejte do …

Celý článek →

19. dubna 2019

Velký pátek

-přivítání a přání požehnaných Velikonoc

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

-bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně a s účastí pěveckého sboru se konají dnes v 16.00 v Bohuticích; děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Bohuticích i v Miroslavi

Bratr farář včera dopoledne vykonal pohřební rozloučení se sestrou Boženou Ambrožovou, která zemřela v hospici v Rajhradě. Připomínáme, že Ambrožovi dříve bydleli v Litobratřicích a později v Prosiměřicích. Parte je na nástěnce.

-včera se v Kruhu konala sederová večeře, děkujeme všem, kdo ji připravili i všem vám děkujeme za požehnané společenství kolem stolu

-Děkujeme také všem, kdo připravili krásnou sborovou …

Celý článek →

14. dubna 2019

Květná neděle

-přivítání

-dnes jsou v 10.00 bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří dnešní sborovou neděli připravili i vám, kteří sloužíte v Bohuticích

-Bratr farář vykonal v bohoslužby v Litobratřicích u Havlů, v Hraběticích navštívil bratra Karola Zahrádku a v Jevišovce sestru Annu Novákovou; bohoslužbou posloužil také v Mirandii v Brumovicích. Děkujeme i vám, kteří jste bratra faráře doprovázeli.

-Každý pátek se v kostele konalo Postní ztišení se zpěvy z Taizé, děkujeme sestře farářce Martě Sedláčkové za přípravu i všem, kdo přispěli do programu i účastníkům. Při ztišení byla konána postní sbírka nazvaná Návrat domů, vynesla 2 300 Kč, je určena …

Celý článek →

7. dubna 2019

pátá postní neděle zvaná Judica

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě i průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

-kurátorkou sboru byla zvolena sestra Lia Ryšavá, mistokurátorkou sestra Jarmila Šimšová

-byli zvoleni konventuálové na další období a zástupce sboru na jednání JJ

-navrhli jsme termín slibu nového staršovstva, oznámen bude po potvrzení účasti seniorátního kurátora bratra Maňáka

Jednali jsme o návrzích z VSS:

1. rozšíření počtu dveřníků – po bohoslužbách se můžete přihlásit u bratra Drastíka

2. …

Celý článek →

Sborový den Teď a tady

Zveme Vás na Sborový den na téma Teď a tady, který se uskuteční na Květnou neděli 14. dubna 2019 v evangelickém kostele a v zahradě okolo něj.

8:30 bohoslužbypo bohoslužbách jste zváni na fair trade kávu, čaj a drobné občerstvení 10:30 beseda se členy spolku Stromy v krajině program pro děti Než kohout třikrát zakokrhá

  12:30 společný oběd, po obědě společně půjdeme zasadit strom

14:30 Betsaida – koncert dvou mladých písničkářek, které zpívají o životě i smrti

Během dne si budete moci …

Celý článek →

2. dubna 2019

-kurátorkou sboru byla zvolena sestra Lia Ryšavá, mistokurátorkou sestra Jarmila Šimšová

-byli zvoleni konventuálové na další období a zástupce sboru na jednání JJ

-navrhli jsme termín slibu nového staršovstva, oznámen bude po potvrzení účasti seniorátního kurátora bratra Maňáka

Jednali jsme o návrzích z VSS:

1. rozšíření počtu dveřníků – po bohoslužbách se můžete přihlásit u bratra Drastíka

2. při vysluhování budou připraveny kalíšky s vinným moštem těm, kdo nemohou příjímat víno, je třeba to vysluhujícímu naznačit

3. navrhli jsme odměnu sestře účetní

4. připravujeme rozhovor o financování sboru

5. zabývali jsme se stavebními záležitostmi

Staršovstvo se zabývalo přípravou Velikonoc; …

Celý článek →