3. prosince 2019

-Dárkování bylo velmi úspěšné – 7000 Kč pro Adopci na dálku + 30 350 Kč nově zřízené škole Filipka (Brno Židenice), zřizovatel Evangelická akademie

-bohoslužbu na Štěpána připravuje mládež s farářem, uskuteční se při ní sbírka na projekt Diakonie ČCE „Dům milosrdenství v Kyjevě na Ukrajině“

-bude ustavena komise, která se bude zabývat financemi sboru a revizí kartotéky

-dopis členům kazatelské stanice Troskotovice s dotazníkem

-připravujeme projednání strategického plánu církve

-příprava sborového vánočního dopisu

-výměna farářů na kazatelně 29. 12. (hostem v Miroslavi sestra far. Marta Sedláčková, David Sedláček ve Znojmě)

-celocírkevní …

Celý článek →

Dárkování 2019 – 37 350 Kč

Děkujeme všem, kdo jakýmkoliv způsobem pomohli úspěšné Dárkování připravit, a také vám, kdo jste Dárkování podpořili pořízením dárků. Vážíme si toho, není to samozřejmé. Marii Namutebi do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku posíláme 7000 Kč, škole Filipka 30 350 Kč.

Dárkování – 1. prosince 2019

Farní sbor ČCE Miroslav Vás zve na charitativní odpoledne zvané Dárkování. Koná se v evangelickém kostele v Miroslavi v 15.00 hodin. Vystavené dárky budou k prohlédnutí od 14:30 hodin. Pro zmíněné odpoledne budeme přijímat od dobrovolníků rukodělné výrobky a domácí produkty, pokud možno v dárkovém balení, v pátek 29. 11. 2019 v Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod. Vybrané peníze pošleme, jednak tradičně, na …

Celý článek →

17. listopadu 2019

Ohlášky na neděli 17. listopadu 2019

22. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, při nich bude pokřtěna Šarlota, dcera manželů Petra Němce a Kataríny Hradovské z Rokytné. Malé Šarlotě i celé rodině vyprošujeme hojnost Božího požehnání a radost na společné cestě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme nejen jí, ale také vám, kdo jste se připojili svou službou

-dnes v 17.00 hodin vás zveme ke krátkému setkání na náměstí Svobody, kde si chceme s vděčností připomenout výročí Sametové revoluce, třicet let života ve svobodě a demokracii, zazpívat a zapálit …

Celý článek →

17. listopadu v 17.00 hodin chceme být spolu

S vděčností si připomínáme výročí sametové revoluce, pád komunismu a třicet let života ve svobodě a demokracii. Zveme vás na náměstí Svobody v Miroslavi. Zazpíváme, zapálíme svíčku, popovídáme si. Je důležité být spolu.

10. listopadu 2019

Ohlášky na neděli 10. listopadu 2019

21. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji také všem, kdo dnes slouží

-dnes odpoledne vás zvu na podzimní vycházka na ŽH, sraz je v 14.30 u malé branky

-v úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sděluji nejdůležitější:

-s jazykovými úpravami Modlitby Páně, Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry bude sbor seznámen tím, že jejich znění bude k dispozici na lavicích v kostele; o změnách rozhodl synod

-biblická hodina pro dospělé bude zahájena ve čtvrtek 14. listopadu v 9.30 hodin, zváni jsou …

Celý článek →

Podzimní vycházka

Zveme vás na podzimní vycházku na židovský hřbitov v Miroslavi v neděli 10. listopadu 2019 v 14.30 hodin, sraz je u malé branky.

5. listopadu 2019

-s jazykovými úpravami Modlitby Páně, Apoštolského a Nicejsko-cařihradského vyznání víry bude sbor seznámen tím, že jejich znění bude k dispozici na lavicích v kostele; o změnách rozhodl synod

-biblická hodina pro dospělé bude zahájena ve čtvrtek 14. listopadu v 9.30 hodin, zváni jsou všichni, kdo mají o setkání zájem a mají dopoledne čas

-z rozebraného starého skladiště je k dispozici materiál ze střechy a betonové sloupky, informace poskytne Libor Drastík

-blíží se Dárkování, přípravná schůzka se koná v úterý 12. 11. v 20.00 hodin u Ivy Ryšavé na Václavově 24, je zván každý, kdo by chtěl s přípravou …

Celý článek →

27. října 2019

19. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou také bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo v Miroslavi i v Bohuticích slouží

-bratr farář zastupoval spolu se sestrou farářkou Martinou Zuštinovou naši církev ve Vídni na výročním setkání rakouských evangelických církví, ve čtvrtek vykonal bohoslužbu v Božicích a v pátek a v sobotu se zúčastnil semináře COENA v Táboře

Týden ve sboru

Středa                                   8.30 a v 10.00                    RC Medvídek

Čtvrtek                                 16.30                                    Dílničky                               

18.30                                    pěvecký sbor

Pátek                                     9.00                                       Medvídkova kavárnička

-dnešní sbírka Jubilejní toleranční dar (JTD) je celocírkevní; nazvána je na památku vyhlášení Tolerančního patentu a připomíná také …

Celý článek →

20. října 2019

18. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou také bohoslužby ve 14 hod. v Moravském Krumlově, bude tam vysluhována Večeře Páně při slavnosti Díkčinění

-zveme vás do Kruhu, sestra Daniela Bednaříková bude hovořit o své studijní cestě v evangelické církvi v Porýní v Německu, začátek je v 17 hodin

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem dalším za službu sboru

-minulou neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na charitativní a sociální službu církve; v Miroslavi jsme vybrali 4820 Kč, v Bohuticích 610 Kč, celkem tedy odesíláme 5430 Kč, velmi děkujeme za vaši štědrost

Týden ve sboru

úterý                         9.00                                     …

Celý článek →

6. října 2019

16. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i dalším, kteří dnes slouží sboru

-v úterý 1. 10. se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

-na fond solidarity sborů odesíláme 7850 Kč

-celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc bude vykonána 13. 10. 2019, JTD se uskuteční 27. 10. 2019

-hledáme prostředníka (mezi sborem, vedením Adopce na dálku a podporovanou studentkou Marií Namutebi), který by nahradil Marii Počarovskou, podmínkou je znalost angličtiny

-děti v nedělní škole konají sbírku, v uplynulém školním roce vybrali 1 557 Kč, které jsou určeny bratrům …

Celý článek →

1. října 2019

-na fond solidarity sborů odesíláme 7850 Kč

-celocírkevní sbírka na sociální a charitativní pomoc bude vykonána 13. 10. 2019, JTD se uskuteční 27. 10. 2019

-hledáme prostředníka (mezi sborem, vedením Adopce na dálku a podporovanou studentkou Marií Namutebi), který by nahradil Marii Počarovskou, podmínkou je znalost angličtiny

-děti v nedělní škole konají sbírku, v uplynulém školním roce vybrali 1 557 Kč, které jsou určeny bratrům Forstovým na podporu experimentální léčby (prostřednictvím veřejné sbírky)

-skladiště bude během října zastřešeno a uzavřeno vraty; přívod elektřiny a terénní úpravy se uskuteční na jaře 2020

-staršovstvo děkuje Eriku Schwarzbachovi za přípravu …

Celý článek →

Zveme vás na koncert

SLÁVEK KLECANDR, písničkář a frontman skupiny Oboroh, a jeho hosté Zuzka Křížová a Martin Škorpík, hrají a zpívají v neděli 13. října 2019 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi na Husově ulici 44. Vstupné je dobrovolné. Koncert pořádá FS ČCE Miroslav s podporou Města Miroslav. Uspořádání koncertu podpořilo Město Miroslav.

29. září 2019

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-děkujeme sestře farářce Martě Sedláčkové, která je dnes naším hostem. Bratr farář Sedláček koná bohoslužby ve Znojmě

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří mají dnes službu

– dnes vás zveme opět do Kruhu, naším hostem bude bratr farář Ondřej Titěra, začátek je v 17.30 hodin

-společně s Martinou, Zdeňkem, Tadeášem a Magdalenou Fajmonovými se radujeme z narození Karolíny (26. 9. 2019) a jí i celé rodině přejeme hodně radosti a Boží milosti.

-celocírkevní sbírka konaná 15. …

Celý článek →

22. září 2019

14. neděle po sv. Trojici

-přivítání, slavíme VP při Díkčinění a děkuji NŠ za vyzdobení kostela

-bohoslužby s VP jsou také v Bohuticích

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji jemu i vám všem, kteří se podílíte na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích, vážíme si vaší služby

-dnes jsme zváni do Kruhu, kde se chceme připomenout letošní chvíle na Blažkově, a to nejen rodinnou rekreaci, ale také pobyt seniorů a mládeže na LeSeM, začátek je v 17.00

-u horní brány bylo instalováno posezení; bylo uhrazeno z dotace, o niž požádalo RC Medvídek, ale …

Celý článek →