Category Archives: Sborové listy

Velikonoce 2014

Milé sestry, milí bratři,
opět se na Vás obracíme prostřednictvím sborového listu s aktuálními informacemi ze života našeho sboru.
Věříme, že Vám záležitosti sboru leží na srdci a že si tudíž rádi sborový list přečtete. Potěší nás, když se na členy staršovstva obrátíte se vším, co Vás na sborovém životě těší i trápí. Vždyť náš sbor je náš domov, v němž chceme společně žít a cítit se co nejlépe.
Přejeme Vám požehnané a klidné Velikonoce a z jejich radostné zvěsti posilu do dalších dnů.
Vaše staršovstvo
Sborový list – Velikonoce 2014

Advent 2013

Bratři a sestry, milí členové a přátelé sboru, rádi bychom s Vámi byli v častějším kontaktu také prostřednictvím Sborových listů. Najdete v nich informace o životě ve sboru, v kazatelských stanicích, zamyšlení nad tím, co nás těší i trápí, co jsme prožili i to, co nás čeká. Přejeme Vám požehnané adventní dny, radost z vánoční zvěsti a nadějný výhled do roku 2014.

Sborový list – Advent 2013