Rubriky
Dění ve sboru

Zastav se na chvíli

postní ztišení plakátekSrdečně zveme na postní ztišení se zpíváním písní z Taizé. Setkání budou každý postní pátek od 18h v kostele (16. února, 23. února, 2. března, 9. března, 16. března a 23. března). Na Velký pátek 30. března navážeme čtením Pašijí od 18:30.

Přijďte a v tichu zastavte na chvíli tok všedního koloběhu…

Rubriky
Ohlášky

11. února 2018

Ohlášky v PDF

Ohlášky na neděli 11. února 2018

Neděle Estomihi  před Popeleční středou – Masopustní neděle

Pozdrav

Bohoslužby v Bohuticích jsou dnes v 10.00

Nešpor ani kruh dnes nejsou. Hudba našich domovů je přesunuta na 11.března.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích.

V pondělí jsme se dověděli smutnou zprávu, ve věku 92 let zemřel bratra farář Gerhard Lerchner, dlouholetý přítel našeho sboru. Spolu s manželkou nás navštěvovali od roku 1964 a s mnohými z nás byli ve velmi úzkém osobním přátelství. Pohřeb bratra faráře se konal v Německu v Chemnitz-Glösa. Za náš sbor se zúčastnil bratr farář David Sedláček, bratr Erik Schwarzbach a spolu s nimi sestra Jana Kašparová. Velmi děkujeme, že vypravili na dalekou cestou za nás všechny, vážíme si toho.

V úterý 6. února se konala pravidelná porada staršovstva:

Presbyteři jednali o finančních i hospodářských záležitostech sboru, určili jsme termín VSS (11.3.) a rozhodli jsme zakoupit co nejdříve jeden pár sluchátek do kostela a po vyzkoušení přikoupit další a vyslovili jsme souhlas s konáním rodinných setkání v Kruhu, prosíme, abyste svůj zájem a termín vždy dopředu oznámili. Zejména se věnovali přípravě postního a velikonočního období. V době postu každý pátek (16. 2. – 30. 3. včetně) se budou konat páteční ztišení se zpěvy z Taizé nazvané Zastav se na chvíli, začátek je v 18.00, na Velký pátek v 18.30. Na tato setkání vás srdečně zveme. Staršovstvo zahájilo rozhovor o možnosti slavit a vysluhovat VP celému sboru, tedy i rodinám s dětmi. Během postu bude zahájena katecheze dětí i dospělých a také rozhovory a vzdělávání dalších členů sboru. Na jejich základě staršovstvo doporučí, jak v dále postupovat. Hovořili jsme také o potřebě pastoračních návštěv nejen během postního období u členů sboru, kteří se již nemohou účastnit společných bohoslužeb. Bratr farář se sestrou kurátorkou budou domlouvat termíny, o nichž budete vždy informováni; kdo by měl zájem může domácích bohoslužeb s VP účastnit, také prosíme, abyste informovali bratra faráře o zájemcích o rodinné bohoslužby.

Týden ve sboru

Úterý 18.00 konfirmační cvičení

Středa 9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

20.00 kroužek učitelek NŠ

Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé

18.30 zkouška pěveckého sboru

Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

18.00 ztišení se zpěvy z Taizé

19.00 zkouška flétnového souboru

20.00 setkání střední generace u Sedláčků

Sobota 19.00 mládež

V sobotu 17. února se v Brně I koná setkání kurátorů a místokurátorů, za náš sbor se zúčastní kurátorka Lia Ryšavá a místokurátorka Jarmila Šimšová.

Po bohoslužbách jsme zváni na posezení a občerstvení do Kruhu, kde je také k nahlédnutí kondolenční dopis rodině Lerchnerově.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele a v 17.00 v presbyterně při promítání dokumentárního filmu o neslyšících.

Rubriky
Dění ve sboru Sborové listy

Vánoční sborový list 2017

Vážení přátelé, bratři a sestry, milý sbore,
prožíváme adventní dny ve sboru, v rodině i ve společnosti. Prožíváme čas, který nám byl přidán k počtu našich dnů. S vděčností se ohlížíme nazpět a s nadějí vyhlížíme dny příští. „Slávy Pán přichází opět, halelujah zpívejme…“ Přede dveřmi jsou Vánoce, svátky pokoje, radosti, naděje. Ne každý je prožívá v teple domova a v radostném společenství sboru. Pamatujme na ty, pro něž jsou letošní Vánoce dny bolesti a smutku, mysleme na ty, kteří ztratili naději. Rozsévejme radostnou zvěst evangelia, žijme svůj život, jak nejlépe umíme, otvírejme svá srdce i dlaně všem, které nám Bůh postavil do cesty. Nebuďme malověrní. Přejeme vám požehnané Vánoce a hodně sil, radosti i Boží milosti v roce 2018.

Vaše staršovstvo

[…]

Rubriky
Dění ve sboru

V paprscích slunce – promítání

Zveme na promítání dokumentu o Severní Koreji. Film se jmenuje V paprscích slunce a neobvyklou formou přibližuje zákulisí režimu Kim Čong-una. Začátek je v 17.00 hodin na faře.

Rubriky
Dění ve sboru

Běloruský sen

Srdečně zveme v neděli v 17h na faru, kde se bude v rámci projektu Promítej i ty! promítat dokument Ekateriny Kibalchich nazvaný Běloruský sen.

Film nabízí jedinečný pohled zblízka na totalitní praktiky státního aparátu, který se neštítí mediální propagandy, zneužívání tajné policie, vyhrožování a vykonstruovaných procesů. Snímek je však především poctou všem Bělorusům, pro něž se svoboda stala hodnotou, za kterou se vyplatí bojovat.

Rubriky
Dění ve sboru

Promítání filmu Putinovy „Děti 404“

Srdečně zveme na promítání ruského filmu Putinovy Děti 404, které se uskuteční v neděli 7. května v 17h na faře. Vstupné na filmy v rámci projektu Promítej i ty je zdarma. Trailer si můžete pustit na youtube.

Rubriky
Dění ve sboru Sborové listy

Velikonoční sborový list

Sborový list – Velikonoce 2017

Pozvání ke svátečním bohoslužbám ve FS ČCE Miroslav:

 • 9. 4. 2017 8.30 Sborová neděle – Den Země (program pro děti i dospělé)
 • 13. 4. 2017 18.00 Zelený čtvrtek, čtení pašijí a Sederová večeře
 • 14. 4. 2017 8.30 Velký pátek, bohoslužby s VP
 • 16. 4. 2017 8.30 Boží hod velikonoční, bohoslužby s VP
 • 17. 4. 2017 8.30 Velikonoční pondělí, bohoslužby mládeže

Bohutice

 • 14. 4. 2017 18.00 Velkopáteční bohoslužby s VP
 • 16. 4. 2017 10.00 Velikonoční neděle, bohoslužby s VP

Troskotovice

 • 16. 4. 2017 14.00 Velikonoční bohoslužby s VP
Rubriky
Dění ve sboru

Švédská teorie lásky

Srdečně zveme na promítání filmu Švédská teorie lásky, vítězného snímku loňského ročníku festivalu Jeden svět, které se uskuteční v neděli 26. 3. v 17h na faře. Vstupné na filmy v rámci projektu Promítej i ty je zdarma.

Rubriky
Dění ve sboru

Postní ztišení

V postním období srdečně zveme na podvečerní ztišení se zpěvy z Taizé. Přijďte se na chvíli zastavit a připojit ke zpěvům, modlitbě a čtení z Bible. Každý pátek od 18h. První ztišení bude 3. března.

Rubriky
Staršovstvo

Zpráva o životě sboru za rok 2015

Zpráva o životě sboru za rok 2015

Rubriky
Dění ve sboru

Sbírka na rekonstrukci fary

V současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy fary. Náklady na rekonstrukci dosahují cca 2 mil Kč.

EDIT: Sbírka na rekonstrukci fary vynesla 137 448 Kč a byla ukončena. Sbor s vděčností přijme jakékoliv dary na sborovou činnost.

Sbor do rekonstrukce investoval ze svého jmění cca 500 000 Kč.
Zároveň jsme dostali dar od bavorské evangelické církve ve výši 850 000 Kč.
Sbor si dále vzal půjčku z prostředků Jeronýmovy jednoty ve výši 750 000 Kč. Tato půjčka je splatná v pěti letech. Roční splátka činí 150 000 Kč.

Rekonstrukce je již z poloviny hotová. Opravuje se farní byt i sborové prostory v přízemí.

Prostory v přízemí se rozšiřují, aby mohly sloužit pro všechny sborové aktivity a pro všechna generační setkávání. Své místo tam najde také Rodinné centrum Medvídek.

Můžete poskytnout dar na rekonstrukci buď:

 • bankovním převodem
 • peněžním darem v hotovosti u sestry pokladní
 • peněžním darem do pokladničky „kostelíku“ při bohoslužbách

Číslo bankovního účtu: 1582635309/0800
Variabilní symbol: 4467
Dary pro sbor lze odečíst ze základu daně a to podle platných daňových předpisů.

Děkujeme za podporu i za všechny Vaše dary na rekonstrukci fary.

Staršovstvo sboru

Rubriky
Ohlášky

26. prosince 2014

Dobrý den, bratři a sestry, milí hosté,
vítejte na bohoslužbách!
Dnes je druhý svátek vánoční, svátek mučedníka Štěpána.

Tyto bohoslužby připravila mládež. Místo kázání uvidíte vánoční hru, kterou napsal Daniel Řehák ze strašnického sboru, hudbu složil Filip Klinecký. Hra se jmenuje O Mudrcích a lidech.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u teplých nápojů a cukroví do Kruhu.

Dnešní sbírka při vycházení je celocírkevní a to na bohoslovce a vikariát. Včerejší sbírka určená pro potřeby sboru vynesla 4975Kč. Díky za vaši obětavost.

Bohoslužby v kazatelských stanicích budou dnes ještě v Bohuticích o půl druhé (13:30).

Pod kruchtou jsou stále k dispozici příručky Na každý den a evangelický kalendář pro příští rok.

Rubriky
Ohlášky

16. listopadu 2014

 • Vítám vás všechny, jak miroslavské, tak i všechny hosty, na těchto bohoslužbách dnešní Trojiční neděle.
 • Bohoslužby dnes budou ještě v 10h v Litobratřicích a v 10:30 v Jevišovce.
 • V 17h bude dnes v Kruhu nešporní pobožnost a hned po té program (beseda) nazvaná „Staré fotografie Miroslavi„, v režii s. Lii Ryšavé.
 • Na úterní schůzi staršovstva se projednávala celá řada bodů. Z těch nejaktuálnějších:
  • forma výuky konfirmačního cvičení. Letos začínají 3 mladé sestry.
  • projednávala se finanční situace
  • mluvilo se o přípravě vánočního sborového listu
  • na pořadu jednání byly i stavební záležitosti na rok 2015 a 2016. V roce 2015 hodláme provést opravy v Bohuticích (fasáda a střecha) a také je nutno začít s přípravou opravy miroslavské fary
  • staršovstvo se také zabývalo možnostmi získání finančních prostředků i z jiných zdrojů mimo sbor
  • také se jednalo o možnosti sbírky pro rodinu zemřelého br. fr. Veselého. Jeho posledním sborem, kde působil, byl Žatec v ústeckém seniorátu. Sbírka se uskuteční příští neděli.
 • Z pravidelných setkání v týdnu je:
  • ve středu od 9h RC Medvídek v Kruhu, v 15:45 biblícká hodina mladších dětí a v 16:45 starší děti.
  • ve čtvrtek v 9:30 biblická hodina pro dospělé a v 18:00 konfirmační cvičení
  • v pátek v 16:30 Setkání s Biblí pro začátečníky, paralelně s čímž probíhá Medvídkova výtvarná dílna v Kruhu (od 16h)
  • v sobotu v 19 schůzka mládeže na faře
 • Jak všichni víme, br.fr. A. Mostecký je již delší dobu vážně nemocen. Sboji nemoc zvládá s optimismem – v pevné důvěře v Hospodina. V minulých dnech podstoupil další operaci gamma nožem v Praze. Připojme se i my ve svých prosbách k Hospodinu za jeho ochranu a vedení.
 • Za 14 dní – na I. adventní neděli plánuje náš sbor Dárkování. Organizátoři vyzývají ty z vás, kteří jsou ochotni pomoci při vybírání a chystání dárků zde v kostele, nechť se přihlásí u sester Lii a Ivy Ryšavé. Díky.

Vl. Fér

Rubriky
Ohlášky

26. prosince 2013

Bratři a sestry, milí hosté, vítejte na bohoslužbách. Dnes je 2. svátek vánoční – svátek mučedníka Štěpána.

Dnešní bohoslužby připravila mládež. Místo kázání uvidíte divadelní hru Klopýtání za hvězdou od Lukáše Pešouta, faráře ze sboru v Telecí. Hra je o putování tří mudrců. Provázet nás budou andělé Michael a Gabriel.

Na včerejší sbírku pro bohoslovce a vikariát jste darovali v Miroslavi 3893Kč, k tomu se přidají sbírky z diaspory. Sbírka vděčnosti byla 3581Kč. Všem dárcům děkujeme. Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Stále platí, že pod kruchtou si můžete koupit čtení Na každý den, Evangelický kalendář, sbírku kázání Pavla Skály nebo pěkný nástěnný kalendář s kostely naší církve.

Příští bohoslužby budou v neděli 29. prosince.

Po bohoslužbách jste zváni k posezení u kávy a čaje do Kruhu.

Rubriky
Sborové listy

Advent 2013

Bratři a sestry, milí členové a přátelé sboru, rádi bychom s Vámi byli v častějším kontaktu také prostřednictvím Sborových listů. Najdete v nich informace o životě ve sboru, v kazatelských stanicích, zamyšlení nad tím, co nás těší i trápí, co jsme prožili i to, co nás čeká. Přejeme Vám požehnané adventní dny, radost z vánoční zvěsti a nadějný výhled do roku 2014.

Sborový list – Advent 2013