Rubriky
Online bohoslužby

Bohoslužby 7. února

Zveme k online poslechu nedělních bohoslužeb s názvem „Bůh je útočiště! Co to znamená?“. Káže bratr farář Sedláček.

Rubriky
Online bohoslužby

Bohoslužby 31. ledna

Zveme k online poslechu nedělních bohoslužeb s názvem „Zázrak poslušnosti“. Káže bratr vikář Vlasák.

Rubriky
Online bohoslužby

Odkaz na bohoslužby

Zveme ke sledování online bohoslužeb na neděli 24. ledna s názvem „Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata!“

Rubriky
Online bohoslužby

Odkaz na bohoslužby

Zveme na online bohoslužby pro neděli 17. ledna. Najdete je pod tímto odkazem.

Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby 17. ledna

Bohoslužby připravujeme, v neděli ráno zde bude odkaz na video…

Rubriky
Online bohoslužby

Odkaz ke sledování bohoslužeb

Online bohoslužby pro neděli 10. ledna sledujte na tomto odkazu.

Rubriky
Online bohoslužby

Bohoslužby 10. ledna

Bohoslužby v neděli 10. ledna budou opět online jako předtočený záznam z miroslavského kostela. Najdete je v neděli ráno na youtube kanálu ČCE Miroslav. Dále budou bohoslužby (fyzicky) v kazatelské stanici Bohutice od 10h.

Rubriky
Online bohoslužby

Štěpánské bohoslužby

Na 2. svátek vánoční bohoslužbu připravil br. vikář spolu s mládeží. Je formou online videa, které je možné shlédnout na youtube kanálu našeho sboru. Srdečně zveme!

Původně plánované zítřejší bohoslužby (tj. 27. 12.) se ruší z důvodu karanténních opatření.

Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby 27. 12.

Bohoslužby, které jsme plánovali na 27. prosince se ruší z důvodu zpřísnění protipandemických opatření.

Rubriky
Dění ve sboru Online bohoslužby

Konání bohoslužeb 25. a 26. prosince

Bohoslužby na Boží hod vánoční budou v Miroslavi v 8:30 (pro starší generaci, bez rodin s dětmi) a v Bohuticích v 10h. Bohoslužby nebudou nahrávány ani přenášeny.

Na druhý svátek vánoční budou bohoslužby pouze online. Připravuje je br. vikář s mládeží. Odkaz bude ráno 26.12. k nalezení na těchto stránkách.

Srdečně zveme!

Rubriky
Dění ve sboru

Záznam z bohoslužeb na 4. adventní neděli

Dnešní živé vysílání ani záznam z bohoslužeb se bohužel nepodařilo uskutečnit v dostatečné kvalitě. Snaha byla, ale technicky to nevyšlo. Omlouváme se těm z vás, kteří jste dnes do kostela nemohli a těšili jste se na přenos. Vzhledem ke komplikacím spojeným s přímým přenosem budeme příště bohoslužby pouze nahrávat a záznam bude zveřejněný později. Děkujeme za pochopení.

Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby 20. 12.

Bohoslužby na 4. adventní neděli budou dle rozpisu pouze pro mladší generaci s dětmi. Z kostela bude obraz i zvuk přenášen po internetu. Další bohoslužby budou na Boží hod pro seniory a střední generaci (bez dětí).

Rubriky
Dění ve sboru

Aktuální informace k bohoslužbám 18. – 23. 12.

Bratři a sestry, podle nejnovějšího vládního nařízení platí od 18. prosince ve věci bohoslužeb tato pravidla:

  • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení
  • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
  • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
  • povinné roušky – netýká se osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
  • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
  • v rámci shromáždění zpívá max. 5 osob (společný zpěv lze nahradit jinými prostředky)

Informace bereme z webu e-cirkev.cz

Co to znamená pro nejbližší dny v miroslavském sboru?

1. Je třeba říct, že nařízení platí do 23. prosince. Co bude následovat dál, hlavně co se týká 25. prosince, Božího hodu vánočního, nevíme.

2. Vzhledem ke kapacitě miroslavského kostela je možné pokračovat v bohoslužbách podle posledního rozhodnutí staršovstva. Bohoslužeb se mohou účastnit vybrané skupiny členů. Tzn. 20. prosince v 8:30 budou bohoslužby pro rodiny s dětmi a pro mládež.

3. Kdo se necítí na to jít na bohoslužby i v rámci těchto platných opatření, ať nechodí. Rozhodnutí je respektováno.

4. Pro kazatelské stanice se nic nemění (vzhledem ke kapacitě bohoslužebného prostoru modliteben a počtu účastníků).

David Sedláček, farář sboru

Rubriky
Dění ve sboru

Přenos bohoslužeb 13.12.

Odkaz na přenos z bohoslužeb (odkaz lze použít i pro zpětné zhlédnutí videa)
Pozn.: omluvte sníženou kvalitu audia – příště by to mělo být lepší 😉

Rubriky
Dění ve sboru

Jiná podoba webu

Z jistého důvodu přestala fungovat šablona zobrazující sborové stránky tak jak je znáte, a tudíž bylo nutné web přepnout do této podoby, aby byl dostupný. Na opravě se pracuje.