Rubriky
Dění ve sboru

Sborové aktuality

V nejbližších týdnech se budeme potýkat s pandemií nemoci covid-19. Počínaje říjnem 2020 platí následující opatření:

  • Od 12. října 2020 nebudeme slavit shromáždění v miroslavském kostele v 8:30, jak jsme zvyklí, protože maximální povolený počet účastníků shromáždění je 10.
  • Do odvolání rušíme běžná shromáždění a aktivity, jako je nedělní škola, setkávání seniorek, biblické hodiny pro dospělé, programy v Kruhu. Biblické hodiny dětí jsou teoreticky možné, skupina je do 10 lidí, a záleží proto na domluvě rodičů a faráře. To se týká i skupiny konfirmandů.
  • Bohoslužby v Bohuticích a Moravském Krumlově budou nadále pokračovat v počtu max. 10 účastníků s tím, že budou dodržována všechna hygienická opatření. To je v našem případě reálné, z Miroslavi kromě kazatele nebudou jezdit další účastníci.
  • Od 1. října začal v našem sboru působit bratr vikář Richard František Vlasák. V tomto období by měl dvakrát do měsíce vést bohoslužby a kázat, dvakrát učit děti a konfirmandy a také vést biblického hodiny pro dospělé a děti. Budeme se snažit všechno promyslet a zařídit tak, abychom toto zadání pokud možno naplili, ovšem s ohledem na aktuální situaci.
  • Staršovstvo se bude operativně radit a sledovat vývoj situace. Je třeba se připravit na skutečnost, že události se mohou rychle měnit a že daný stav nemusí trvat jen vládou ohlášených 14 dnů. Aktuální informace budou poskytovány formou dopisu, mailů a těchto webových stránek.

Děkujeme za pochopení a podporu!

Rubriky
Dění ve sboru

Neděle Díkčinění

V neděli 11. října 2020 se v našem sboru uskuteční Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně, a to jak v Miroslavi v 8.30, tak v Bohuticích v 10.00 hodin. S ohledem na epidemiologickou situaci bude vysluhováno pouze kalíšky a chlebem.

Rubriky
Dění ve sboru

20. září 2020

Zveme vás na Výroční sborové shromáždění, uskuteční se při bohoslužbách, které začínají v 8.30 v evangelickém kostele.

Odpoledne ve 14.00 se sejdeme v Kruhu a připomeneme si s fotografiemi letošní pobyt na Blažkově – rodinnou rekreaci a týden seniorů.

S ohledem na epidemiologickou situaci ve městě se program odkládá.

Rubriky
Dění ve sboru Děti Maminky Medvídek

Den rodiny RC Medvídek

Srdečně zveme na Den rodiny v RC Medvídek v pátek 28.8. od 15 hodin. Můžete se těšit na divadlo Myši patří do nebe (od 16 hodin) a na zahradní koncert rodinné kapely Ozdoband od 17.30. Kromě toho připravujeme čtenářskou anketu a výtvarnou dílničku pro děti. Přijďte strávit krásné prázdninové odpoledne v RC Medvídek!

Rubriky
Dění ve sboru

Pozvání na koncert 9. srpna 2020 v 17.00 hodin v evangelickém kostele

Zveme vás na komorní koncert vážné hudby, který pro nás připravuje pan Jan Škrdlík s účastníky letního hudebního soustředění v Miroslavi. Koncertem jejich setkání, které se koná pod záštitou města Miroslav, vrcholí. Vstupné je dobrovolné.

Rubriky
Dění ve sboru

Nanebevstoupení Páně

Ve čtvrtek 21. května 2020 je sváteční den – Nanebevstoupení Páně. Zveme vás na bohoslužby do evangelického kostela v Miroslavi v 18.00 hodin.

Rubriky
Dění ve sboru

Informativní dopis 6. 5. 2020

Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Středa 6. května 2020

A. Bohoslužby

Bratři a sestry, v souvislosti s uvolňováním nouzových opatření nastává v životě našeho sboru změna. Od pondělí 11. května je v zemi umožněno konání bohoslužebných shromáždění v počtu do 100 účastníků. Na základě úvahy staršovstva sboru obnovujeme konání bohoslužeb na všech místech našeho sboru.

1. Bohutice 10. května v 10:00

2. Miroslav 17. května v 8.30

3. Moravský Krumlov 17. května v 14:00

Od této doby se budou bohoslužby konat již pravidelně.

Podmínky konání bohoslužeb:

1. Všichni účastníci budou mít roušku.

2. Při vstupu do kostela všichni účastníci použijí dezinfekci na ruce, která bude k dispozici u vchodu.

3. V lavicích budeme udržovat rozestupy (doporučení 2 metry), rodiny mohou sedět pohromadě.

4. Nebudeme si podávat ruce při vstupu ani při východu.

5. Při odchodu z kostela použijeme opět dezinfekci rukou.

6. Po bohoslužbě se nebudeme zdržovat v Kruhu.

7. Po bohoslužbě budeme odcházet z farního prostoru.

8. Bohoslužby by se neměly zbytečně prodlužovat.

Jsem si vědom, že tyto podmínky nám mohou připadat jako omezující a nepohodlné. Nicméně zatím je třeba vše dodržet. Situace se bude vyvíjet, uvidíme v dalších týdnech. Podle vývoje situace upravíme také sborový život a podmínky bohoslužby.

Podmínky v této podobě se týkají bohoslužby slova. K bohoslužbě s večeří Páně, která by měla proběhnout na svatodušní neděli, budou vypracovány upřesňující pokyny.

Přes tyto omezující podmínky si vás dovoluji pozvat na bohoslužby po vynucené přestávce. Těším se na setkání a věřím, že i tak se shromáždění může stát radostnou událostí. Děkuji.

B. Další aktivity sboru

Staršovstvo přijalo usnesení, že během měsíce května zatím žádné další aktivity neproběhnou. Staršovstvo se sejde v úterý 19. května, kde budeme projednávat další postup ve věci dalších sborových aktivit.

Výjimkou jsou stavební práce. Po jednání staršovstva a po dohodě s Mirkem Šimšou, budou v těchto dnech a týdnech probíhat stavební úpravy na boku kostela. Byly také opraveny a vymalovány vnitřní prostory „Kruhu“.

C. Staršovstvo

Na poradě staršovstva 28. dubna 2020 jsme přijali návrh bratra faráře, aby se v květnu konaly bohoslužby v Bohuticích a v Moravském Krumlově, kde účast přítomných odpovídá povolenému počtu. V Miroslavi se pravděpodobně sejdeme, až bude možné konat bohoslužby bez omezení počtu účastníků. A vzali jsme na vědomí, že Férová snídaně a Noc kostelů se letos v našem sboru neuskuteční.

Zabývali jsme se harmonogramem prací kolem kostela, v první fázi to bude chodník kolem severní zdi kostela, kolem apsidy a až ke Kruhu.

Konstatovali jsme, že celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky k datu 28. 5. činí 12 700 Kč, děkujeme všem, kdo peníze odeslali poštou, internetovým bankovnictvím či osobně, vážíme si vaší obětavosti, s níž na církev pamatujete i v době, kdy se nemůžeme scházet při bohoslužbách. Je možné, že někteří z vás své finanční dary předají, až se sejdeme v kostele. Prosíme, abyste také pamatovali na potřeby našeho sboru i na celocírkevní sbírku darů Jeronýmovy jednoty, která probíhá po celý květen. Informace, jak přispívat jsou uvedeny v minulém sborovém dopise.

Bratr farář nám sdělil, že se setkal s panem Vladimírem Speličem, který sboru předal finanční dar ve výši 10 000 Kč, jistě si na Vláďu nejmladšího mnozí z vás pamatují. Také on si vzpomínal na svoje dětství, konfirmaci i známé ze sboru.

Prodloužili jsme nájemní smlouvu ve sborovém bytě rodině Lacinových do června 2021, potvrdili jsme záměr vymalovat v nejbližší době Kruh, a předali jsme Jiřímu a Jiřině Uhříkovým vchodové dveře do Kruhu k renovaci.

Za staršovstvo Lia Ryšavá

Pozdravy: Vyřizuji vám pozdravy ze spřáteleného sboru Spremberg. Plánovaný podzimní pobyt v Miroslavi se letos neuskuteční. Období koronavirové krize prožívají statečně, sborový život je poznamenán také tím, že jsou bez faráře. Mají však naději, že sbor bude již v létě obsazen. Další pozdrav je od Karla-Heinze Jostmaeiera z Recklinghausenu, poslal nám časopis, v němž je článek s fotografiemi o cestách studentů do Miroslavi a o jejich pomoci na našem židovském hřbitově. LR

D. Poděkování

Chtěli bychom vám poděkovat za sbírky, které se od vás sešly, které jste poslali a které sbíráte.

Sbírka „Hlavní dar lásky“ vynesla k 30. dubnu 12 700,- Kč od 13 členů sboru. Děkujeme všem.  

Stále je možné posílat sbírku na Jeronýmovu jednotu podle pokynů zveřejněných v minulém informativním dopise. Sbírka na Jeronýmovu jednotu probíhá po celý měsíc květen. Další sbírky bude možné vybírat již při běžných sborových bohoslužbách.

Děkujeme, že na sbírky pamatujete.

Za staršovstvo David Sedláček

Rubriky
Dění ve sboru

Informace k aktuální situaci a konání bohoslužeb v Miroslavi

Farní sbor českobratrské církve evangelické

Informace k aktuální situaci

Miroslav 24. dubna 2020

Bratři a sestry, přinášíme vám informace, jak postupovat v nejbližších dnech a týdnech v rámci života sboru.

Vláda ČR uvolnila některá opatření. To se týká i konání bohoslužeb. Od pátku 24. dubna 2020 lze za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby. Byl stanoven harmonogram, podle kterého by se měly postupně zvedat počty přípustných účastníků bohoslužeb. Vycházíme z aktuálních pokynů Synodní rady, ale jak asi víte, situace se v posledních dne může měnit každým dnem.

Tento týden platil tento harmonogram:

a) Nejdříve lze konat bohoslužby do 15 účastníků

b) od pondělí 11. května 2020 lze konat bohoslužby do 30 účastníků

c) od pondělí 25. května 2020 lze konat bohoslužby do 50 účastníků

d) od pondělí 8. června lze konat bohoslužby v neomezeném počtu

Ve čtvrtek 23. dubna 2020 vláda plán uvolňování o dva týdny zrychlila. Poslední vlna uvolňování by měla přijít už od 25. května. Nelze však zcela předvídat vývoj, nelze předvídat s čím přijde vláda v dalších dnech. Budeme sledovat každou aktualizaci vládních nařízení nebo uvolňování.

Bohoslužby v Miroslavi

Ať už bude harmonogram jakýkoli, rozhodnutí staršovstva miroslavského sboru je následující:

a) Vycházíme z poslední statistiky sboru z roku 2019, kdy byla průměrná účast na bohoslužbách v Miroslavi 60 účastníků.

b) Vzhledem k této průměrné účasti jsou pro nás omezující počty účastníků limitující a rozhodli jsme se bohoslužby v omezeném počtu účastníků nekonat.

c) Důvody jsou tyto: v případě omezeného počtu bychom museli selektovat, kdo se účastní a kdo už ne. Museli bychom sestavovat plán účastníků. Případné zájemce o bohoslužby bychom museli vzhledem naplněnému počtu odmítat. Nechceme také rozdělovat bohoslužby na ranní a odpolední s nutností opět sestavovat plán, kdo by šel ráno a kdo odpoledne. Všechny naznačené možnosti se nám zdají nedůstojné a ve svém důsledku rozdělující sborové společenství.

d) Vzhledem k tomu, že nejde o dlouhé období se nám jeví, že lze ještě pár týdnů vydržet a že se sejdeme až to bude možné v neomezeném počtu.

Podmínky pro konání bohoslužeb (platí pro všechna místa našeho sboru)

I v případě, že se budeme moci sejít k bohoslužbách, a to i v případě neomezeného počtu, budou stále platit tyto podmínky:

a) v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužeb dodržují minimální

rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

b) účastníci bohoslužeb si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně

dezinfikují ruce,

c) účastníci bohoslužeb nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),

který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijímání večeře Páně,

d) v rámci bohoslužeb se vynechá pozdravení pokoje a podávání rukou

při vycházení z kostela,

e) kazatel, popř. též službukonající presbyter si dezinfikuje ruce alespoň před

začátkem bohoslužeb, před vysluhováním večeře Páně a po něm,

f) délka bohoslužeb se při zachování bohoslužebného pořádku zbytečně

neprodlužuje,

g) bohoslužebný prostor je po bohoslužbách řádně vyvětrán a jsou

dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),

h) je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele nebo modlitebně mimo

hlavní bohoslužebný prostor.

i) Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty (taktéž pohřby).

Jedná se zatím o aktuálně platné pokyny Synodní rady ČCE, ze dne 21. dubna 2020.

Podle těchto pokynů se budeme řídit, pokud nenastane změna ve vývoji situace. Každá změna ve vývoji situace bude aktuálně promítnuta i do našeho sborového života.

Bohoslužby v Bohuticích a Moravském Krumlově

Pro kazatelské stanice Bohutice a Moravský Krumlov platí, že je možné uskutečnit v místních modlitebnách za výše stanovených podmínek bohoslužby i v menším počtu účastníků, tedy i bohoslužby do 15 osob. Tyto bohoslužby lze uskutečnit po vzájemné dohodě. Zatím je dohoda taková:

Druhá neděle v květnu – možnost bohoslužeb v Bohuticích. Bohuničtí se budou domlouvat a v předstihu dají vědět (faráři), zda se bohoslužby v tomto termínu uskuteční.

Třetí neděle v květnu – předběžná dohoda s krumlovskými: bohoslužby se uskuteční, pokud nenastane jiná situace.

Do kazatelských stanic jede „mimořádně“ jen farář (případně i varhaník, ale není nutné) bez obvyklé účasti miroslavských.

Ostatní setkání

Ostatní setkání se zatím nekonají. Nicméně lze uvažovat o setkání staršovstva za dodržování výše zmíněných podmínek. Nebudeme letos konat „Férovou snídani“ ani „Noc kostelů“. Zatím lze počítat s tím, že se asi bude moci uskutečnit srpnový Blažkov, ale tady je třeba sledovat, jak se bude situace vyvíjet. Předběžně je možné o Blažkovu vést poradu.

Výroční sborové shromáždění

Doporučení Synodní rady: konat VVS spíše na podzim. Musí být řádně ohlášené v předstihu čtyř týdnů.

Jménem staršovstva sboru zdraví

David Sedláček, farář

Lia Ryšavá, kurátorka

Rubriky
Dění ve sboru

Hlavní dar lásky 2020

Informační leták k celocírkevní sbírce na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek je určen pro rekonstrukci kostela v Hranicích. Jak je možné přispět do sbírky čtěte zde.

Rubriky
Dění ve sboru Sborové listy

U řek babylónských, tam jsme sedávali…

Povelikonoční list miroslavského sboru s kázáním, modlitbou, ohláškami a pozdravy:

Rubriky
Dění ve sboru

Informace o sbírkách

Prosíme, věnujte pozornost informacím ohledně konání sbírek během zákazu bohoslužeb:

Rubriky
Dění ve sboru Sborové listy

Velikonoční list

Velikonoční list miroslavského evangelického sboru

Rubriky
Dění ve sboru

Spojme se v modlitbě v 11.00 na Květnou neděli

Milé sestry, milí bratři, rádi bychom se s vámi podělili také o poselství římsko-katolického biskupa brněnské diecése, otce Vojtěcha, který se s prosbou obrací na všechny lidi dobré vůle bez ohledu na vyznání. Z dopisu otce biskupa citujeme závěrečný odstavec, prosbu, se kterou se obrací na všechny (viz níže). Kdo chce, může se k této výzvě připojit. Dopis otce biskupa nám přeposlal bratr Pavel Merta, farář římsko-katolické farnosti v Miroslavi, který taktéž evangelickým bratřím a sestrám přeje všechno dobré a Boží požehnání do dnešních dnů. Děkujeme za to a jsme rádi, že můžeme být takto ve spojení.

Z dopisu brněnského biskupa, otce Vojtěcha:

Obracím se k širšímu společenství, ke všem lidem dobré vůle: Prosím, abychom na Květnou neděli 5. dubna v 11 hodin, kdy budou po celé brněnské diecézi znít kostelní zvony, se společně pomodlili Otče náš. Ať tato modlitba přispěje k vědomí, že k sobě přes nejrůznější rozdíly patříme. Zapomeňme na zlobu, svár, nenávist a všechna zklamání. Snažme se smířit a odpustit si navzájem a obraťme se k Bohu, který je i v těchto chvílích náš milující Otec. To bude nejlepší přípravou na blížící se Velikonoce, na svátky smrti a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Letošní Velikonoce budou neobvyklé. Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po stránce vnitřní, to záleží na každém z nás. Spolu s vámi se modlím a ze srdce vám všem žehnám.

Brněnský biskup Vojtěch

Rubriky
Dění ve sboru

Blíží se Květná neděle – Pán přichází!

A Velikonoce nám zazáří v našich myslích. Navzdory všemu!

V Miroslavi, před květnou nedělí 2020

Květná neděle

Milé sestry, milí bratři, přátelé v Kristu, už delší dobu zažíváme izolaci. Chybí nám společenství sboru a setkávání s přáteli. Většina z nás je doma, hlas blízkých a přátel slyšíme jen z telefonů. Tváře nám zakrývají roušky, svět se nám zmenšil na minimum. Chod domácnosti je ztížen starostí o školní výuku, děti se nemohou stýkat se svými kamarády, vše působí stres. Mnozí senioři zůstali izolováni ve svých domovech. Někomu hrozí, že přijde o práci.

Chod sboru se prakticky zastavil, letošní Velikonoce prožijeme doma. Od některých členů sboru mám informace, že izolace, kterou musí snášet, je pro ně těžká, a proto jsou vděční za každý kousek komunikace, lidského sdílení.

Procházíme zkouškou. Naše víra je vystavena zkoušce, kterou doposud takto plošně nikdo z nás nezažil. Doposud běžné samozřejmosti, jako je fungující, otevřený kostel, možnost vyslechnout kázání v domovském sboru, společenství večeře Páně, možnost setkat se s dalšími, to nyní nemáme. To, co jsme automaticky vnímali, že máme k dispozici, nyní nefunguje. A přesto! Není to konec ani krach víry, konec evangelia, ani konec světa. Máme možnost promýšlet křesťanskou víru v nových, sice krizových, přesto zvladatelných souvislostech. Máme možnost zakusit, že nás naše víra nese a posiluje i v situaci, kterou jsme doposud neznali. Hledáme nové způsoby komunikace, více myslíme na druhé, mnozí nacházejí v Písmu nové zdroje. Věřím, že touto krizí projdeme posíleni.

Věřím, že můžeme pro každý den nacházet něco, co nám dá pocit, že život má smysl, a že můžeme dělat smysluplné věci. Vím, že mnozí listují zpěvníkem a zpívají písně, ve kterých nacházejí poselství do každého dne. Písně jsou modlitby, vyjadřují slova a myšlenky, které člověk běžně těžce hledá. Nyní to jakoby naskočí samo. Jiní objevují sílu modlitby během dne, kdy normálně na modlitbu nebývá čas. Najednou je času více, více klidu, mysl se více soustředí, srdce je otevřené, člověk myslí na druhé. V modlitbě jsme spojeni. Najednou si člověk vybavuje tváře druhých, jejich pohled, úsměv; říká si, jak to asi zvládají?

Na jedné straně je to situace stresující a působí obavy, na druhé straně je to příležitost uvědomit si, jaký dar máme v podobě bližních, přátel, v podobě modlitby, písně, slova Božího, které zvěstuje Písmo. Až se zase budeme moci sejít v kostele, věřím, že si to všichni užijeme s velkou chutí, lačností a radostí, s vděčností, s novým rozměrem víry.

Možná, že to bude znít odvážně, když řekneme, že i tato situace může poskytnou nový úhel na život, na víru a na vztahy, které mezi sebou máme. Možná, že objevíme věci, které jsme v tom běžném shonu a spěchu, v tom bezproblémovém prožívání, nevnímali. Teď můžeme zakusit, jak vzácný je mezilidský kontakt, jak křehký je svět, jak moc a mnoho umí udělat lidská solidarita a pomoc. Jak chutné je slovo Písma, chléb a víno večeře Páně. Jakou hloubku mají Velikonoce a poselství, že Kristus vstal z hrobu. Jak je krásné, když si můžeme popovídat a vidět si do tváře. Je to neobyčejný dar být spolu, vidět se, zpívat, modlit se, naslouchat Božímu slovu! Nebojme se, k tomu směřujeme, k opětovnému setkání. Na konci všeho je Boží království. Náš Pán a dárce života nás nenechá padnout, neboť mu jde o spásu člověka.

Do dnešních dní jsem našel slova apoštola Pavla. Zvláště dnes v předvelikonočním čase zní tak aktuálně…

Biblické slovo 2 K 1, 8-11

Chtěli bychom, bratří, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Dolehlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme; už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti – to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději, že nás vždy znovu vysvobodí, když i vy nám budete nápomocni svými modlitbami. A tak, když nám mnozí vyprosili milost, budou za nás mnozí také děkovat.

Nevíme, čím si apoštol Pavel a jeho přátelé prošli. Ale jistě byli smrti tak blízko, že s tím už najisto počítali. A všechno vložili do Božích rukou s vírou, že ať tak či onak, Bůh člověka nenechá padnout. A vydali svědectví, že naděje je silnější než strach. Jsme společenstvím naděje. Jsme spojeni s Pavlem a všemi, kteří žijí nadějí a věří v Boha, který křísí mrtvé. A to nás nese. Věřme proto, že Bůh nás nenechá padnout. Amen.

Oznámení

Zatím se nebudeme moci sejít v kostele. Proto buďme ve spojení dopisem. Můžete také kdykoli volat na mé číslo 603 186 128. Volejte také vy ostatním! Lidé jsou vděční za každé slovo. Sledujte webové stránky sboru http://miroslav.evangnet.cz/, kde jsou aktuální informace. Můžete mi poslat SMS nebo napsat mail na mou e-mailovou adresu: . Také můžete sledovat webové stránky naší církve https://www.e-cirkev.cz/, kde najdete informace a kázání našich kazatelů a kazatelek.

Náš sbor nebude provozovat virtuální kázání ani jiné virtuální online bohoslužby z těchto důvodů: jednak na to nemáme techniku, jednak mnoho členů sboru, o kterých by se uvažovalo, že by něco takového měli slyšet, nemají internet, byli by mimo, vyřazeni z komunikace!

Kdo má internet, může využít služeb těch sborů, které tyto online služby už nabízejí. Kdo nemá, využije jiná média: televizi, rádio, knihy. A také bibli a zpěvník, různé knihy modliteb, příručku „Na každý den“, „Hesla Jednoty bratrské“, sbírky kázání a jiné.

Nebudeme ani organizovat virtuální večeři Páně, jak se o to některé sbory pokoušejí. Je to teologicky špatně! K večeři Páně patří veřejný, všem přístupný, otevřený prostor a fyzické společenství věřících, to žádná online služba nemůže nahradit! Opět ti, kteří nemají možnost internetu, by byli vyřazeni, vyloučeni! I kdyby šlo o „pár“ našich členů. Oni by byli prostě vyřazeni! A to je proti vůli našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Proto prosím, buďme trpěliví, nepropadejme panice a nedělejme unáhlená rozhodnutí.

Myslete na to, že ne každý je internetově zdatný, ne každý má v dnešních dnech možnost přístupu k internetu. Mnozí naši členové jsou doma, nikam jít nemohou a internet nemají.

A přesto! Evangelium jde dál tímto světem a najde si cestu do každého srdce toho, kdo chce slyšet a věřit. Křesťanská zvěst má ekumenický rozměr a je celkem jedno, kdo a jak a jakými kanály, médii, prostředky a způsoby evangelium zvěstuje.

Vydržme to a pak se všichni sejdeme ve shromáždění ke slovu Božímu a svaté večeři našeho Pána a Spasitele. A bude to velká slavnost!

Buďte pevní ve víře, mějte naději, buďte dobré mysli. A Pokoj Boží, který převyšuje všechno naše pomyšlení, bude střežit a chránit vaše srdce v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.

David Sedláček, evangelický farář v Miroslavi

Rubriky
Dění ve sboru

Slova povzbuzení

najdete na e-cirkev – zamyšlení na každý den

Nedělní bohoslužby 29. března 2020 vysílá ČT2 v 10.00 hodin, káže synodní senior Daniel Ženatý

Každou neděli v 9.00 jsou bohoslužby např. z Nosislavi

http://nosislav.evangnet.cz/primy-prenos