Dárkování 2018 – 38 481 Kč

Výsledek letošního Dárkování – 38 481 Kč – byl rozdělen takto:

pro Marie Namutebi (Adopce na dálku)   7 000 Kč,

na výstavbu Nového Betléma v Kloboukách u Brna 31 481 Kč

Děkujeme všem dárcům!

Ekoodpoledne

Ekoodpoledne

Srdečně zveme na Ekoodpoledne s Miladou Borrow ve čtvrtek 22. listopadu od 16 hodin na faře. Přijďte se pobavit na téma čím nahradit chemii v domácnosti a jak redukovat domácí odpad. Můžete si zde také vyrobit šlehané bambucké máslo. Přijďte se podělit o nápady a načerpat inspiraci!

2. Pro 2018

Dárkování 2018

První adventní neděli 2. 12. 2018 od 15.00 se v evangelickém kostele v Miroslavi koná charitativní odpoledne zvané Dárkování. Podpoříme Adopci na dálku a přispějeme na výstavbu Nového Betléma v Kloboukách u Brna. Rukodělné výrobky a domácí produkty přijímáme v pátek 30. 11. v sálku Kruh dopoledne 9.30 – 11. 00 a odpoledne 17.00 – 19. 00 hodin. Kdo je ochoten pomoci při výběru, instalaci dárků i při vlastním Dárkování, zapište se prosím do tabulky v kostele. Děkujeme.

Dárkování-plakátek 2018

SLAVNOST KONFIRMACE

Slavnost konfirmace se koná v neděli 11. listopadu 2018 v 8.30 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi, současně bude vykonán křest a vysluhována Večeře Páně. Kázáním poslouží a bohoslužby povede Mgr. David Sedláček, evangelický farář. Srdečně zve staršovstvo FS ČCE Miroslav.

Návštěva z partnerského sboru ve Sprembergu.

V neděli 21. 10. 2018 budeme společně slavit bohoslužby s Večeří Páně.Jsme zváni na neděli 15.00 na sborové odpoledne s našimi hosty a s pestrým programem. Setkání bude zakončeno společnou večeří. Srdečně již nyní zveme na společné bohoslužby i na sborové odpoledne.

7. října 2018

 • neděle po sv. Trojici
 • Přivítání

  Dnes odpoledne jsou bohoslužby s VP v Troskotovicích

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, program o dvou knihách vzpomínek si připravila Lia Ryšavá, začátek je v 17.00 hodin.

  Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích.

  V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

  Prostory bývalé Spořitelny, v domě, kde je sborový byt, byly prodány, zatím jsme nebyli oficiálně informováni, komu a za jakým účelem.

  rozhodli jsme objednat nové ozvučení kostela na …

  Celý článek →

  Evangelický sbor v Bohemce na Ukrajině očima mládeže

  Zveme vás do Kruhu v neděli 23. září 2018 v 17.00 hodin na program mládeže. Na začátku září navštívili Bohemku a další místa  na Ukrajině, setkali se s místními, z nichž řada má české kořeny, a také s farářem Miki Erdingerem, který v současné době v Bohemce působí. Vyprávění doplní promítáním fotografií.

  Díkčinění

  Zveme vás na slavnost Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně v neděli 23. září 2018 v evangelickém kostele v Miroslavi v 8.30, poté v Bohuticích v 10.00 hodin. V Moravském Krumlově se Díkčinění konalo v neděli 16. 9. odpoledne a v Troskotovicích je plánováno na 7. října 2018 ve 14.00 hodin.

  V sobotu 22. září v 14.00 zveme do Kruhu děti k pečení chleba a k výzdobě kostela.

  Pozvánka na koncert 12. srpna 2018 v 17.00 hodin

  Zveme vás do evangelického kostela na koncert v neděli 12. srpna 2018 v 17.00 hodin. Pod vedením violoncellisty Jana Škrdlíka zahrají jeho žáci a přátelé, účastníci již třetího hudebního soustředění v Miroslavi (6. – 12. srpna 2018).

  Noc kostelů 25. května 2018

  Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Noc kostelů 2018.

  Program: 19.30 – 20.15  zahájení; medailonky z dějin církve a sboru

  20.15 – 20.45  zpěv ze starých zpěvníků v doprovodu varhan

  20.45 – 21. 20  přestávka, občerstvení, prohlídka kostela

  21.20 – 21.30   varhanní preludování

  21.30                zakončení se zpěvy z Taizé

  Den pro rodinu – divadlo a dílničky

  Srdečně zveme na čtvrtek 17.5. na Den pro rodinu v RC Medvídek. Začínáme v 15.30 dílničkami, můžete se také zapojit do ankety „Kniha, ke které se vracím“. Ceny vylosují naši hosté z LiStOVáNí.

  V 17 hodin začne divadelní představení knihy Eliáš a babička z vajíčka. Lukáš Hejlík a Petra Bučková nás provedou knihou Ivy Procházkové o klukovi, na něhož rodiče neměli čas. Aktuální téma …

  Celý článek →

  Pozvání na koncert 13. 5. 2018 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi

   

  Zveme vás na koncert mužského pěveckého sboru Tonsbergs Sangoforening z Norska. Kromě skladeb současných norských skladatelů a spirituálů zazní   Missa in F op. 190 pro mužský sbor a varhany německo – lichtenštejnského skladatele J. G. Rheinbergera a varhanní skladby A. Dvořáka a B. Martinů v podání Kateřiny Málkové. Vstupné je dobrovolné.

   

   

  Férová snídaně 12. května

  Zveme vás na Férovou snídani – v sobotu 12. května od 9.00 – 12.00 hodin v zahradě u evangelického kostela. Společně chceme nejen posnídat to, co je připraveno i to, co přinesete na ochutnání.  Chceme se setkat, popovídat si, dětem nabízíme prostor ke hrám. Dospělým seznámení s produkty fairového nebo – li spravedlivého obchodu. Současně jako vždy chceme podpořit domácí produkci a na dát ochutnat z vlastní kuchyně.Těšíme se, že 12. května už bude jaro v plné kráse, ale pokud ne, nebojte se. Přilehlý sálek …

  Celý článek →