7. října 2018

 • neděle po sv. Trojici
 • Přivítání

  Dnes odpoledne jsou bohoslužby s VP v Troskotovicích

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, program o dvou knihách vzpomínek si připravila Lia Ryšavá, začátek je v 17.00 hodin.

  Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích.

  V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

  Prostory bývalé Spořitelny, v domě, kde je sborový byt, byly prodány, zatím jsme nebyli oficiálně informováni, komu a za jakým účelem.

  rozhodli jsme objednat nové ozvučení kostela na …

  Celý článek →

  Evangelický sbor v Bohemce na Ukrajině očima mládeže

  Zveme vás do Kruhu v neděli 23. září 2018 v 17.00 hodin na program mládeže. Na začátku září navštívili Bohemku a další místa  na Ukrajině, setkali se s místními, z nichž řada má české kořeny, a také s farářem Miki Erdingerem, který v současné době v Bohemce působí. Vyprávění doplní promítáním fotografií.

  Díkčinění

  Zveme vás na slavnost Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně v neděli 23. září 2018 v evangelickém kostele v Miroslavi v 8.30, poté v Bohuticích v 10.00 hodin. V Moravském Krumlově se Díkčinění konalo v neděli 16. 9. odpoledne a v Troskotovicích je plánováno na 7. října 2018 ve 14.00 hodin.

  V sobotu 22. září v 14.00 zveme do Kruhu děti k pečení chleba a k výzdobě kostela.

  Pozvánka na koncert 12. srpna 2018 v 17.00 hodin

  Zveme vás do evangelického kostela na koncert v neděli 12. srpna 2018 v 17.00 hodin. Pod vedením violoncellisty Jana Škrdlíka zahrají jeho žáci a přátelé, účastníci již třetího hudebního soustředění v Miroslavi (6. – 12. srpna 2018).

  Noc kostelů 25. května 2018

  Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na Noc kostelů 2018.

  Program: 19.30 – 20.15  zahájení; medailonky z dějin církve a sboru

  20.15 – 20.45  zpěv ze starých zpěvníků v doprovodu varhan

  20.45 – 21. 20  přestávka, občerstvení, prohlídka kostela

  21.20 – 21.30   varhanní preludování

  21.30                zakončení se zpěvy z Taizé

  Den pro rodinu – divadlo a dílničky

  Srdečně zveme na čtvrtek 17.5. na Den pro rodinu v RC Medvídek. Začínáme v 15.30 dílničkami, můžete se také zapojit do ankety „Kniha, ke které se vracím“. Ceny vylosují naši hosté z LiStOVáNí.

  V 17 hodin začne divadelní představení knihy Eliáš a babička z vajíčka. Lukáš Hejlík a Petra Bučková nás provedou knihou Ivy Procházkové o klukovi, na něhož rodiče neměli čas. Aktuální téma …

  Celý článek →

  Pozvání na koncert 13. 5. 2018 v 16.00 v evangelickém kostele v Miroslavi

   

  Zveme vás na koncert mužského pěveckého sboru Tonsbergs Sangoforening z Norska. Kromě skladeb současných norských skladatelů a spirituálů zazní   Missa in F op. 190 pro mužský sbor a varhany německo – lichtenštejnského skladatele J. G. Rheinbergera a varhanní skladby A. Dvořáka a B. Martinů v podání Kateřiny Málkové. Vstupné je dobrovolné.

   

   

  Férová snídaně 12. května

  Zveme vás na Férovou snídani – v sobotu 12. května od 9.00 – 12.00 hodin v zahradě u evangelického kostela. Společně chceme nejen posnídat to, co je připraveno i to, co přinesete na ochutnání.  Chceme se setkat, popovídat si, dětem nabízíme prostor ke hrám. Dospělým seznámení s produkty fairového nebo – li spravedlivého obchodu. Současně jako vždy chceme podpořit domácí produkci a na dát ochutnat z vlastní kuchyně.Těšíme se, že 12. května už bude jaro v plné kráse, ale pokud ne, nebojte se. Přilehlý sálek …

  Celý článek →
  29. Dub 2018

  Den Země

  Srdečně zveme na sborovou neděli k příležitosti Dne Země, která proběhne 29. 4. v evangelickém kostele (resp. na farní zahradě).

  • 8:30 Bohoslužby
  • 10:30 Film „Co se nenosí“ (Kilmi−Laberenz, Estonsko, 2015)
  • 14:00 Beseda o bezobalové domácnosti, káva, dílničky pro děti i dospělé
  4. Dub 2018

  Dětský bazar

  Ve středu a ve čtvrtek se koná bazar RC Medvídek v klubovně ve Sklárnách (Brněnská 27). Výběr zboží ve středu od 15-18 hodin. Prodej ve čtvrtek od 8-17 hodin. Srdečně zveme!

  Bohoslužby o Velikonocích 2018

  Přijměte pozvání ke svátečním bohoslužbám do Miroslavi, Bohutic, Moravského Krumlova a Troskotovic.

   Velký pátek

  8:30                bohoslužby s VP v Miroslavi

  16:30              bohoslužby s VP v Bohuticích

  18:30              čtení Janových pašijí v kostele v Miroslavi

  Boží hod velikonoční

  8:30                bohoslužby s VP v Miroslavi

  10:00              bohoslužby s VP v Moravském Krumlově

  14:00              bohoslužby s VP v Troskotovicích

  Velikonoční pondělí

  9:00                bohoslužby připravované mládeží (bohoslužby budou začínat až v 9h místo klasicky v 8:30)

  Aleš Mostecký – hostem na kazatelně 18. 3. 2018

  Zveme vás na nedělní bohoslužby 18. března 2018, kdy bude naším hostem na kazatelně bratr farář Aleš Mostecký, po bohoslužbách se s ním i s jeho rodinou setkáme v Kruhu. Mostečtí budou v Miroslavi od pátku večer do neděle odpoledne (více inf. u Evy a Jaroslava Ryšavých).