Rubriky
Ohlášky

27. srpna 2017

Ohlášky na neděli 27. srpna 2017

Dvanáctá neděle po sv. Trojici

  • Při bohoslužbách nás dnes doprovází Brněnský ekumenický sbor, který má tento víkend v Miroslavi soustředění. Vítáme hosty a děkujeme jim za jejich službu.
  • Dnes jsou bohoslužby v 10.00 v Bohuticích.
  • Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se na přípravě a průběhu bohoslužeb podílíte.
  • Včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově, minulou neděli jsme byli na bohoslužbách v modlitebně ve vesnici Blažkov a vyřizujeme vám odtud pozdravy. Povídání o Blažkově s promítáním fotografií se uskuteční za tři týdny.
  • V úterý se v Praze narodil manželům Jarmile a Janovi Pařenicovým syn Samuel, blahopřejeme celé rodině, zejména však prarodičům sestře Jarmile a bratru Mirkovi Šimšovým.
  • Ve středu od 9.00 se uskuteční setkání RC Medvídek.
  • Ve středu ve 20.00 se koná kroužek učitelek NŠ, od následující neděle opět bude bývat nedělní škola.
  • Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, sbírka na naladění varhan bude ukončena příští neděli, děkujeme vám za vaši obětavost.
  • Po bohoslužbách vás zveme k osvěžení do Kruhu.
  • Zveme na další bohoslužby příští neděli v 8.30.
Rubriky
Sborové listy

Velikonoce 2016

„Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a nasytili jsme tě, nebo žíznivého, a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného, a ujali jsme se tě … ?“ (Mat 25)

Sborový list – Velikonoce 2016

Rubriky
Sborové listy

Advent 2015

Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal
v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta … Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: „Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.“

Evangelium podle Matouše, 2. kapitola

Sborový list – Advent 2015

Rubriky
Ohlášky

6. dubna 2015

Vítám všechny domácí, členy kazatelských stanic a hosty na dnešních bohoslužbách, které připravila mládež. Většina písní, které při těchto bohoslužbách zpíváme, jsou z francouzské komunity Taizé, která je mnohým z nás velmi blízká.

Bohoslužby se dnes konají pouze zde v kostele, nikoliv v kazatelských stanicích. Litobratřičtí jsou tu dnes s námi,

Pravidelný program sboru zazněl ve včerejších ohláškách je vyvěšen na nástěnce, připomínám pouze zítřejší poradu staršovstva v 19:00 v Kruhu.

Včera byla vykonána celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, v našem sboru bylo vybráno 9 990 Kč.

Na novou fasádu modlitebny v Bohuticích při darech vděčnosti při Večeři Páně bylo vybráno 2535 Kč.

Děkujeme Vám za Vaši obětavost.

Mám také vyřídit pozdravy od našich přátel se sborů v Recklinghausenu, Glösa, Spremberku.

Po bohoslužbách jsme zváni k posezení při kávě a čaji.

Zvu Vás na bohoslužby příští neděli do kostela v Miroslavi i do modliteben v Litobratřicích a Bohuticích.

Přejeme Vám, aby Vás radost z velikonoční zprávy o vzkříšení provázela i v dalších dnech.

Včera jsme v ohláškách slyšeli, že je bratr Miloš Ryšavý v nemocnici. Dnes ráno přišla zpráva, že jeho životní pouť dnes v noci skončila. K pohřebnímu shromáždění se s vděčností za život našeho milého a věrného bratra sejdeme pravděpodobně v sobotu. Pozůstalé rodině vyprošujeme pokoj od našeho Pána.

Rubriky
Sborové listy

Velikonoce 2015

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním jiné dva, z každé strany jednoho a Ježíše uprostřed. (J 19, 17-18)

Sborový list – Velikonoce 2015

Rubriky
Sborové listy

Advent 2014

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan 1, 14

Sborový list – Advent 2014

Rubriky
Děti

Výlet nedělní školy 2014

Letos se nedělní škola vypravila do Biskoupek, kde se nachází minizoo Čarodějnický dvůr. O půl druhé byl sraz v Biskoupkách. Jelo tam celkem pět rodin čtyřmi auty. Zvířata, např. surikaty, klokani, obří želvy nebo papoušci, zde zaujala všechny od Marušky Drastíkové až po dospělé členy výpravy. Bylo k dispozici i dětské hřiště s trampolínou, takže když zvířata děti omrzela, šly si hrát. Na závěr jsme se všichni vyfotili. Po odchodu z areálu se většina vydala po úzké strmé pěšince do údolí řeky Jihlavy, kde jsme si na louce zahráli několik her, např. smradláka. Pak jsme se vydali zpět nahoru. O půl páté už byl čas k odjezdu. Byl to krásný zážitek. Návštěva Biskoupek za to stojí.
Emma Bednaříková

Výlet nedělní školy 2014
Výlet nedělní školy 2014
Rubriky
Sborové listy

Velikonoce 2014

Milé sestry, milí bratři,
opět se na Vás obracíme prostřednictvím sborového listu s aktuálními informacemi ze života našeho sboru.
Věříme, že Vám záležitosti sboru leží na srdci a že si tudíž rádi sborový list přečtete. Potěší nás, když se na členy staršovstva obrátíte se vším, co Vás na sborovém životě těší i trápí. Vždyť náš sbor je náš domov, v němž chceme společně žít a cítit se co nejlépe.
Přejeme Vám požehnané a klidné Velikonoce a z jejich radostné zvěsti posilu do dalších dnů.
Vaše staršovstvo
Sborový list – Velikonoce 2014

Rubriky
Nezařazené

Vzdor a spolupráce: Vztah k okupační moci na Znojemsku v letech 1938 – 1945

Pozor přednáška v termínu 22. 11. 2013 zrušena!

Ze zdravotních a rodinných důvodů na straně přednášejících se naším o. s. připravovaná přednáška Vzdor a spolupráce – vztah k okupační moci na Znojemsku v letech 1938-1945 nemůže uskutečnit v původním termínu 22. 11. Přednáška se bude konat v náhradním termínu, který ještě upřesníme. Pravděpodobně v únoru nebo v březnu 2014.
Pokud jste o přednášce informovali někoho ze svých přátel a známých,
prosím, abyste jim sdělili také tuto aktuální informaci. Děkuji.
Marek Pavlík

Občanské sdružení Stromy v krajině vás srdečně zve na přednášku Vzdor a spolupráce: Vztah k okupační moci na Znojemsku v letech 1938 – 1945, se kterou v pátek 22. 11. 2013 v 18.00 vystoupí vědečtí pracovníci Vojenského historického ústavu Praha PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D. a PhDr. Jiří Plachý, Ph.D.
Přednáška se bude konat v prostorách sálku bývalého ředitelství Statku Miroslav na křižovatce ulic Nádražní a Brněnská.

Rubriky
Kruh

Otfried Preußler

Otfried Preußler je proslulý autor literatury pro děti. Narodil se sice v Liberci, ale převážnou část svého života prožil v Bavorsku. Působil jako učitel a ředitel na základní škole. Od roku 1970 se věnoval výhradně literární činnosti. Zemřel v únoru roku 2013.

V Česku jsou jeho nejznámějšími díly Malá čarodějnice a Čarodějův učeň, neboli Krabat.

V neděli 24. listopadu 2013 od 17.30 hodin si připomeneme autorovo dílo. Program Aleše Bednaříka bude doplněn i ukázkou z knihy Útěk do Egypta přes Království české, která svým námětem bezprostředně souvisí s blížícím se obdobím Vánoc.

Srdečně zveme všechny zájemce o dětskou literaturu a česko-německé vztahy.