15. října 2017

 • neděle po sv. Trojici
 • Pozdrav

  Dnes jsou v 10.00 bohoslužby v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, program bratra faráře má název „Úvod do celosvětového islámu“

  Dnes na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

  Dnes jsme byli svědky křtu Magdaleny Fajmonové, dcery Martiny a Zdeňka Fajmona z Miroslavi. Magdalence, jejím rodičům i celé rodině vyprošujeme hojnost Božího požehnání a mnoho radosti na každý den

  Máme pro vás radostnou …

  Celý článek →

  24. září 2017

  Patnáctá neděle po sv. Trojici

  Vyslechněte sborová ohlášení pro tuto neděli.

  V 10.00 hod.se konají bohoslužby v Bohuticích.

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, Naším hostem bude paní Jiřina Kosíková, spoluautorka dokumentů Stoleté vzpomínky. Tentokrát půjde o vzpomínky na první světovou válku ve světle korespondence vojáka rakousko-uherské armády a jeho přítelkyně Františky Fialové z Petrovic u Moravského Krumlova. Začátek je v 17.00 hodin.

  Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i …

  Celý článek →

  3. září 2017

  dvanáctá neděle po svaté Trojici

  -pozdrav

  -v 10.00 jsou bohoslužby v Litobratřicích a v 14.00 v Troskotovicích

  -na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích podílejí

  -na Blažkově skončilo setkání mládeže a začal pobyt seniorů

  -dětem začíná od zítřka nový školní rok, školákům, studentům i pedagogům přejeme radost při společné práci; dětem i učitelkám v NŠ přejeme radostnou a požehnanou spolupráci

  – ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek, také této skupině přejeme hodně radosti při společných hrách, …

  Celý článek →

  6. srpna 2017

  Ohlášky na neděli 

  Pozdrav

  Mám radost ,že mohu mezi námi opět přivítat našeho faráře bratra Davida Sedláčka. Těšíme se ,že s s námi podělí o první dojmy ze svého studijního pobytu po bohoslužbách v Kruhu při občerstvení. Všichni jste zváni.

  Bratr farář vykoná odpoledne bohoslužby v Troskotovicích ve 14.°°

  Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se podílejí

  na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici, vážíme …

  Celý článek →

  11. června 2017

  Neděle sv. Trojice

  Pozdrav

  Dnes v 10.00 vykoná sestra farářka bohoslužby v Bohuticích.Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb podílejí. Zveme vás na varhanní koncert, koná se dnes v 16.00 v našem kostele, skladbu Petra Ebena na text J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora přednese varhanice Hana Bartošová, recituje Michal Bumbálek; koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu.

  V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

  • presbyteři projednávali běžné hospodářské i finanční záležitosti sboru
  • rozhodli, že se přes …
  Celý článek →

  21. května 2017

  neděle Rogate – Modlete se!

  pozdrav

  Dnes ve 14.00 se konají také bohoslužby v Moravském Krumlově

  Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý; děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb u nás v kostele i v MK podíleli.

  Nešpor ani Kruh dnes nejsou, jsme však zváni velmi srdečně do Znojma na hudební nešpory, konají se v kapli sv. Václava v 16.00, zpívá pěvecký sbor Chrapot z Brna – Židenic a biblickým slovem poslouží bratr farář Pavel Kašpar.

  Včera se uskutečnila brigáda na zbourání chátrající zdi u horní brány a čištění použitelných …

  Celý článek →

  14. května 2017

  neděle Kantate – zpívejte

  -pozdrav

  -dnes jsou čtené bohoslužby v 10.00 v Bohuticích,vykonává je Ondřej Ryšavý

  -na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se přípravě bohoslužeb podílejí

  -nešpor ani Kruh dnes nejsou

  -sestra farářka Marta Sedláčková je i s dětmi na rodinném setkání v Herlíkovicích

  -většina naší mládeže se účastní jarní školky mládeže na Blažkově

  -včera dopoledne se konala v zahradě u kostela Férová snídaně, děkujeme všem, kteří vše připravili, i vám, kteří jste pozvání přijali

  -dnes odpoledne jsme zváni na setkání při oslavě …

  Celý článek →

  30. dubna 2017

  Neděle Misericordias Domini – Milosrdenství Hospodinova plná Země (Ž 33)

  -pozdrav

  Dnes v 10.00 hodin jsou čtené bohoslužby v Litobratřicích (Martin Ryšavý)

  Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Litobratřicích.

  Nešpor ani Kruh dnes nejsou.

  Týden ve sboru

  Úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva

  Středa 9.00 RC Medvídek

  Čtvrtek Celý článek →

  23. dubna 2017

  První neděle po Velikonocích zvaná Quasimodogeniti (Jako narozené děti… 1. Petr.2,2)

  -pozdrav

  -v Bohuticích jsou bohoslužby v 10.00

  -za varhanní doprovod děkujeme bratru Janovi Ryšavému a také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

  -zveme vás na nešpor a do Kruhu, program o manželce Martina Luthera si připravila Lia Ryšavá, začátek je v 17.00 hodin

  -vyřizujeme mnoho pozdravů od sestry vikářky Jany Kalusové, telefonovala v pátek; velmi děkuje za sborový list, na všechny vzpomíná a přeje celému sboru požehnanou neděli

  -pozdravuje …

  Celý článek →

  neděle Vzkříšení 16.4. 2017

  Dnes je slavný Boží Hod velikonoční, také já vás, sestry a bratří,domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

 • Sváteční bohoslužby s VP budou dnes také ještě dopoledne v 10. hodin v Moravském Krumlově a odpoledne ve 14. hodin v Troskotovicích. Večerní nešpor ani Kruh dnes již nebudou.
 • Bratr farář zítra odjíždí na studijní pobyt do Heidelberku, ukončení je 31.července 2017. Přejeme mu radost při studiu, setkání se zajímavými kolegy, načerpání nových sil do další práce ve sboru a Boží ochranu. Po dobu nepřítomnosti br. …
 • Celý článek →
  19. Srp 2017

  Letní pobyt na Blažkově

  Sborový pobyt proběhne od 19. srpna do 26. srpna. Zájemci se hlaste sestře Jarmile Šimšové.

  Téma bude zacíleno na Martina Luthera, jeho reformní myšlenky, které v roce 1517 ve Wittenbergu, symbolicky započaly evropské reformační hnutí.

  1517 – 2017

  Vyvedení ze strachu – příklon k Bohu – otevření se světu.

  26. března 2017

   

  4. neděle v postu zvaná Laetare (veselte se s Jeruzalémem)

  Dnešní neděli slavíme s celým sborem, po bohoslužbách následuje výroční sborové shromáždění.

  Dnes náš zpěv doprovází bratr Jan Ryšavý. Děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě i průběhu dnešních bohoslužeb i VSS, vážíme si služby vás všech.

  Dnes jsme zváni na faru do presbyterny na promítání dokumentárního filmu Teorie švédské lásky, začátek je v 17 hod.

  Ve čtvrtek se konala poslední biblická hodina dospělých v jarním období, děkujeme bratru faráři za velmi zajímavé …

  Celý článek →