27. září 2020

16. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích v 10.00

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i všem dalším, kteří dnes slouží v Miroslavi i v kazatelské stanici.

Zveme vás na koncert, který se koná dnes v 16.00 v našem kostele. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších významných hudebních skladatelů zahraje na varhany Kamila Dubská a na barokní housle Martin Flašar. Koncert je součástí varhanního festivalu Brno. Koncert nazvaný Hudební cesty po starém kontinentu je mimořádnou příležitostí hostit v našem kostele významné …

Celý článek →

12. července 2020

pátá neděle po sv. Trojici                                                                                                                                                                                                        Přivítání

Čtené bohoslužby jsou také v Bohuticích

Bratr farář má dovolenou

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo slouží jak v Miroslavi, tak i v Bohuticích

Ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

V pátek se koná od 9 hod na faře kavárnička

V sobotu se koná v zámku koncert, na nějž nás zve violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav, zazní skladby italských a francouzských mistrů a verše Tristana Tzary a Jana Škrdlíka. …

Celý článek →

5. července 2020

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání                                                                                                                     Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

Mládež je na tradiční lesní brigádě na Kunvaldu spolu s mládežníky i s dalších sborů. Někteří jsou jako vedoucí skupinek na dětském táboře na Blažkově.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovorům při kávě či vodě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, ke čteným bohoslužbám v Miroslavi …

Celý článek →

14. června 2020

První neděle po sv. Trojici

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem dalším, kdo jste se připojili k přípravě bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici.

Týden ve sboru

Úterý             9.00                           maminky s dětmi a farářem u Fajmonů

                                                           v novostavbě na Mlýnské ulici

 středa          8.30 a 10.00            RC Medvídek

13.30                                                            13.30                         seniorky v Kruhu

                                               čtvrtek          20.00                        kroužek vyučujících NŠ na faře

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

                        20.00                         střední generace ve farské zahradě u ohně

            Včera se narodila dcera Evelínka Lacinová manželům Anně a Martinovi.

Děkujeme Pánu …

Celý článek →

9. února 2020

neděle Septuagessimae – 70 dní před Velikonocemi

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem dnes ve sboru pomáhají.

Dnes vás zveme do Kruhu, bratr farář nás seznámí s programem letošního farářského kurzu, začátek je v 17.00 hodin.

V úterý 4. 2. se konala pravidelná porada staršovstva:

Projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč.

Rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh u JJ.

Zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. …

Celý článek →

19. ledna 2020

druhá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Dnes ve 14.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově.

Dnes v 17.00 jsou v našem kostele ekumenické bohoslužby, káže bratr Josef Dvořák, katolický farář z Hostěradic, společně slouží také náš bratr farář a bratr farář Pavel Merta z miroslavské farnosti. Jako každý rok, i letos bychom po bohoslužbách ještě rádi poseděli v Kruhu, na pohoštění se domluvíme po bohoslužbách.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér , děkujeme také všem, kdo pomáhají u nás i v MK.

Dnes je bratr farář hostem v Břeclavi, kde káže a má přednášku o islámu.

Oznamujeme následující zprávu rodiny …

Celý článek →

5. ledna 2020

druhá neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem dalším

-při chrámové sbírce na Nový rok jsme vybrali 2 053 Kč a dary vděčnosti při VP činily 1 700 Kč, dohromady 3 753 Kč, vše je určeno pro potřeby sboru, děkujeme vám za vaši obětavost a věříme, že budete na sbor i církev štědře pamatovat i během tohoto roku

-v pátek jsme navštívili sestru Zuzanu Zahrádkovou v Božicích v den jejích 90. narozenin

Týden ve …

Celý článek →

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

24. 12. 2019 16:00 Ztišení se zpěvy z Taize

25. 12. 2019 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. 2019 9:00 Bohoslužby připravované mládeží

1. 1. 2020 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

25. 12. 2019 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. 2019 …

Celý článek →

1. prosince 2019

První adventní neděle, začátek církevního roku                                                                                                    Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi a jsou s vysluhováním VP

Odpoledne v 15.00 začíná Dárkování, charitativní odpoledne se koná již po osmnácté, všechny vás srdečně zveme. Dárky si můžete prohlédnout po bohoslužbách a odpoledne od půl třetí. Všem děkujeme za jejich vytvoření, za přípravu občerstvení i za obětavou pomoc s chystáním.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším

V sobotu se konala seniorátní konference, jsme rádi, že náš sbor na ní měl zastoupení, děkujeme.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                            setkání maminek s dětmi a farářem …

Celý článek →

3. listopadu 2019

20. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i vám všem

            Celocírkevní sbírka Jubilejní toleranční dar, kterou jsme vykonali minulou neděli byla v Miroslavi ve výši 5 965 Kč a v Bohuticích 930 Kč, celkem jsme odeslali 6 895 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. Z JTD se poskytují bezúročné půjčky na opravy církevních budov.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00               setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků

                                   19.00             porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

                                   13.30             seniorky

                                   16.00             biblická hodina dětí

                                   17.00             předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      …

Celý článek →

13. října 2019

17. neděle po sv. Trojici

(před 228 lety, v roce 1781 byl Josefem II. vydán Toleranční patent)

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Odpoledne jsme zváni na koncert, v našem kostele zahraje a zazpívá Slávek Klecandr a jeho hosté Zuzka Křížová, farářka CČSH a Martin Škorpík. Začátek je v 16 hodin   a vstupné je dobrovolné. Děkuji už nyní všem, kdo přinesou malé pohoštění pro naše hosty, abychom si s nimi mohli po koncertě popovídat.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní neděli přispívají k …

Celý článek →