11. Bře 2018

Výroční sborové shromáždění 11. 3. 2018

Zveme všechny členy sboru na VSS, které se koná v neděli 11. března 2018 v rámci pravidelných bohoslužeb.

Vyslechneme zprávu o hospodaření sboru za uplynulé období a seznámíme se s rozpočtem na rok 2018. Bude možnost vyjádřit se ke zprávám o životě sboru, které byly poskytnuty v neděli 4. 3. 2018 v tištěné formě všem zájemcům.

Začátek bohoslužeb je pravidelný v 8.30.

4. Bře 2018

V Kruhu Dalibor Mahel 4. března 2018

Cesty po islámských zemích

Nechejte se pozvat na cesty po čtyřech exotických  muslimských zemích –  do Maroka, Turecka, Íránu a Jemenu. Každá z uvedených zemí nabízí poněkud jinou přírodu, jiné památky, ale také odlišný kulturní rámec. Díky cestování ve čtyřech zemích budeme schopni provést srovnání nejen  různých typů krajin, různého podnebí, různé architektury a různého způsobu života, různých náboženských a lidových zvyků.

  

Celý článek →

21. ledna 2018

Třetí neděle po Zjevení Páně

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se na přípravě bohoslužeb podílejí.

Zveme vás do Kruhu, naším hostem je paní profesorka dr. Marta Botíková z univerzity v Bratislavě, připravila si program na téma Evangelíci na Dolnej zemi, tj. na jižním Slovensku a v Maďarsku. Srdečně vás do Kruhu zveme, začátek je v 17.00 hodin.

Bratr farář v pondělí odjíždí na farářský kurz do Prahy, biblické hodiny dětí, dospělých a konfirmační cvičení se nekonají.

Nedávno jsme vás informovali, že nábytek, tj. …

Celý článek →

25. prosince 2017

Boží hod vánoční

 -pozdrav a přání požehnaných vánočních svátků vám i vašim rodinám, za vánoční výzdobu kostela děkujeme sestře Miriam Brožkové

-dnes dopoledne jsou bohoslužby s VP v Moravském Krumlově a odpoledne v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-v ohláškách se téměř pravidelně objevuje poděkování. Dnes dovolte, abych poděkovala bratru faráři za náročnou službu, přeji vám i vaší rodině požehnané Vánoce a hodně sil do příštích dnů. Děkuji také presbyterům, …

Celý článek →

24. prosince 2017

Štědrý den

Také já vás všechny zdravím od stolu Páně.

V 10. 00 hodin se konají bohoslužby s Večeří Páně v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se podílejí na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

Nejstarší členka našeho sboru, sestra Božena Matyšková, slaví 95. narozeniny. Máme velkou radost, že jste tady s námi, že s vámi setkáváme při bohoslužbách, a do dalších dnů vám přejme …

Celý článek →

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Zveme ke svátečním bohoslužbám o Vánocích 2017 a na Nový rok 2018

 Miroslav

 • 24. 12. 2017  v 8.30 bohoslužby
 • 25. 12. 2017 v 8.30 bohoslužby s VP
 • 26. 12. 2017 v 8.30 bohoslužby mládeže
 • 31. 12. 2017 v 8.30 bohoslužby
 •     1. 1. 2018 v 8.30 bohoslužby s VP

 Bohutice

 • 24. 12. 2017 v 10.00 bohoslužby s VP
 •     1. 1. 2018 v 10.00 bohoslužby

Moravský Krumlov

 • 25. 12. 2017 v 10.00 bohoslužby s VP

Troskotovice

 • 25. 12. 2017 ve 14.00 bohoslužby s VP

19. listopadu 2017

Dvacátá třetí neděle po sv. Trojici

Pozdrav

Dnes se konají bohoslužby v 10.00 v Litobratřicích a jak už bylo ohlášeno, jsou to poslední bohoslužby v litobratřické modlitebně, ve 14.00 se sejdou bratři a sestry v Moravském Krumlově

Nešpor ani Kruh se dnes nekonají

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

Bratra farář vykonal dvě pohřební shromáždění – v pátek jsme se v Bohuticích rozloučili s bratrem Milanem Novákem a v sobotu v Miroslavi se sestrou Zdenkou Chaloupkovou. Zarmouceným rodinám …

Celý článek →
3. Pro 2017

Dárkování 3. 12. 2017 od 15 hod.

Dárkování-plakátek 2017

Odpoledne první adventní neděle, patří v našem sboru Dárkování. Poprvé proběhlo v roce 2002 a od roku 2004 se stalo charitativní akcí, na niž jsou srdečně zváni všichni, kteří se chtějí podílet a podpořit sbírku. Vybraný obnos bude letos rozdělen, jednak na školné pro naši adoptivní slečnu Marii Namutebi, žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku) a pak chceme podpořit Chráněné bydlení Mirandie ve středisku Diakonie v Brumovicích, ve kterém náš bratr farář vykonává od jara každý měsíc bohoslužbu.

Pro Dárkování budeme přijímat Celý článek →

29. října 2017

Dvacátá neděle po sv. Trojic, připomínáme si Den reformace (v úterý 31. 10.)

-pozdrav

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

-nešpor a ni Kruh dnes nejsou

-odpoledne jsme zváni na vycházku na židovský hřbitov, sraz je u malé branky v 15.00

-v Břeclavi se dnes v 14.30 koná instalace faráře Davida Najbrta, ve sboru působí od 1. září tohoto roku

-v sobotu se v našem kostele konalo pohřební shromáždění a poté uložení do rodinného …

Celý článek →

15. října 2017

 • neděle po sv. Trojici
 • Pozdrav

  Dnes jsou v 10.00 bohoslužby v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, program bratra faráře má název „Úvod do celosvětového islámu“

  Dnes na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

  Dnes jsme byli svědky křtu Magdaleny Fajmonové, dcery Martiny a Zdeňka Fajmona z Miroslavi. Magdalence, jejím rodičům i celé rodině vyprošujeme hojnost Božího požehnání a mnoho radosti na každý den

  Máme pro vás radostnou …

  Celý článek →