9. února 2020

neděle Septuagessimae – 70 dní před Velikonocemi

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem dnes ve sboru pomáhají.

Dnes vás zveme do Kruhu, bratr farář nás seznámí s programem letošního farářského kurzu, začátek je v 17.00 hodin.

V úterý 4. 2. se konala pravidelná porada staršovstva:

Projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč.

Rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh u JJ.

Zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. …

Celý článek →

19. ledna 2020

druhá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Dnes ve 14.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově.

Dnes v 17.00 jsou v našem kostele ekumenické bohoslužby, káže bratr Josef Dvořák, katolický farář z Hostěradic, společně slouží také náš bratr farář a bratr farář Pavel Merta z miroslavské farnosti. Jako každý rok, i letos bychom po bohoslužbách ještě rádi poseděli v Kruhu, na pohoštění se domluvíme po bohoslužbách.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér , děkujeme také všem, kdo pomáhají u nás i v MK.

Dnes je bratr farář hostem v Břeclavi, kde káže a má přednášku o islámu.

Oznamujeme následující zprávu rodiny …

Celý článek →

5. ledna 2020

druhá neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem dalším

-při chrámové sbírce na Nový rok jsme vybrali 2 053 Kč a dary vděčnosti při VP činily 1 700 Kč, dohromady 3 753 Kč, vše je určeno pro potřeby sboru, děkujeme vám za vaši obětavost a věříme, že budete na sbor i církev štědře pamatovat i během tohoto roku

-v pátek jsme navštívili sestru Zuzanu Zahrádkovou v Božicích v den jejích 90. narozenin

Týden ve …

Celý článek →

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

24. 12. 2019 16:00 Ztišení se zpěvy z Taize

25. 12. 2019 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. 2019 9:00 Bohoslužby připravované mládeží

1. 1. 2020 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

25. 12. 2019 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. 2019 …

Celý článek →

1. prosince 2019

První adventní neděle, začátek církevního roku                                                                                                    Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi a jsou s vysluhováním VP

Odpoledne v 15.00 začíná Dárkování, charitativní odpoledne se koná již po osmnácté, všechny vás srdečně zveme. Dárky si můžete prohlédnout po bohoslužbách a odpoledne od půl třetí. Všem děkujeme za jejich vytvoření, za přípravu občerstvení i za obětavou pomoc s chystáním.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším

V sobotu se konala seniorátní konference, jsme rádi, že náš sbor na ní měl zastoupení, děkujeme.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                            setkání maminek s dětmi a farářem …

Celý článek →

3. listopadu 2019

20. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i vám všem

            Celocírkevní sbírka Jubilejní toleranční dar, kterou jsme vykonali minulou neděli byla v Miroslavi ve výši 5 965 Kč a v Bohuticích 930 Kč, celkem jsme odeslali 6 895 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. Z JTD se poskytují bezúročné půjčky na opravy církevních budov.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00               setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků

                                   19.00             porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

                                   13.30             seniorky

                                   16.00             biblická hodina dětí

                                   17.00             předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      …

Celý článek →

13. října 2019

17. neděle po sv. Trojici

(před 228 lety, v roce 1781 byl Josefem II. vydán Toleranční patent)

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Odpoledne jsme zváni na koncert, v našem kostele zahraje a zazpívá Slávek Klecandr a jeho hosté Zuzka Křížová, farářka CČSH a Martin Škorpík. Začátek je v 16 hodin   a vstupné je dobrovolné. Děkuji už nyní všem, kdo přinesou malé pohoštění pro naše hosty, abychom si s nimi mohli po koncertě popovídat.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní neděli přispívají k …

Celý článek →

4. srpna 2019

sedmá neděli po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Děkujeme sestrám za vyklizení starého skladiště a bratřím, kteří pracovali na stavbě nového, také v tomto týdnu se můžete zapojit, čekají nás tyto práce:

v úterý od 16 hod se bude pracovat na přípravě bednění pro věnec, v dalších dnech by mělo následovat zabetonování věnce. Práce koordinuje bratr Mirek Šimša, kdo si můžete udělat čas a pomoci,domlouvejte se s ním.

V pátek 9. srpna jede bratr farář do Domova odpočinku v Božicích, po bohoslužbách se můžete …

Celý článek →

7. července 2019

třetí neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

Bratr farář má dovolenou

V prvním prázdninovém týdnu se nekonají žádná sborová setkání

Děkujeme všem, kdo jsou ochotni pomoci se stavbou skladiště, prosíme, abyste se domluvili po bohoslužbách

Upozorňujeme na změny v rozpisu sborových služeb, na nástěnce a webových stránkách je aktuální stav, děkujeme za pochopení

Chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor štědře pamatujete

Po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i za příspěvek na kávu i pohoštění

Za týden se sejdeme, …

Celý článek →