19. listopadu 2017

Dvacátá třetí neděle po sv. Trojici

Pozdrav

Dnes se konají bohoslužby v 10.00 v Litobratřicích a jak už bylo ohlášeno, jsou to poslední bohoslužby v litobratřické modlitebně, ve 14.00 se sejdou bratři a sestry v Moravském Krumlově

Nešpor ani Kruh se dnes nekonají

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

Bratra farář vykonal dvě pohřební shromáždění – v pátek jsme se v Bohuticích rozloučili s bratrem Milanem Novákem a v sobotu v Miroslavi se sestrou Zdenkou Chaloupkovou. Zarmouceným rodinám …

Celý článek →
3. Pro 2017

Dárkování 3. 12. 2017 od 15 hod.

Dárkování-plakátek 2017

Odpoledne první adventní neděle, patří v našem sboru Dárkování. Poprvé proběhlo v roce 2002 a od roku 2004 se stalo charitativní akcí, na niž jsou srdečně zváni všichni, kteří se chtějí podílet a podpořit sbírku. Vybraný obnos bude letos rozdělen, jednak na školné pro naši adoptivní slečnu Marii Namutebi, žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku) a pak chceme podpořit Chráněné bydlení Mirandie ve středisku Diakonie v Brumovicích, ve kterém náš bratr farář vykonává od jara každý měsíc bohoslužbu.

Pro Dárkování budeme přijímat Celý článek →

29. října 2017

Dvacátá neděle po sv. Trojic, připomínáme si Den reformace (v úterý 31. 10.)

-pozdrav

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici

-nešpor a ni Kruh dnes nejsou

-odpoledne jsme zváni na vycházku na židovský hřbitov, sraz je u malé branky v 15.00

-v Břeclavi se dnes v 14.30 koná instalace faráře Davida Najbrta, ve sboru působí od 1. září tohoto roku

-v sobotu se v našem kostele konalo pohřební shromáždění a poté uložení do rodinného …

Celý článek →

15. října 2017

 • neděle po sv. Trojici
 • Pozdrav

  Dnes jsou v 10.00 bohoslužby v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, program bratra faráře má název „Úvod do celosvětového islámu“

  Dnes na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

  Dnes jsme byli svědky křtu Magdaleny Fajmonové, dcery Martiny a Zdeňka Fajmona z Miroslavi. Magdalence, jejím rodičům i celé rodině vyprošujeme hojnost Božího požehnání a mnoho radosti na každý den

  Máme pro vás radostnou …

  Celý článek →

  24. září 2017

  Patnáctá neděle po sv. Trojici

  Vyslechněte sborová ohlášení pro tuto neděli.

  V 10.00 hod.se konají bohoslužby v Bohuticích.

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, Naším hostem bude paní Jiřina Kosíková, spoluautorka dokumentů Stoleté vzpomínky. Tentokrát půjde o vzpomínky na první světovou válku ve světle korespondence vojáka rakousko-uherské armády a jeho přítelkyně Františky Fialové z Petrovic u Moravského Krumlova. Začátek je v 17.00 hodin.

  Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i …

  Celý článek →

  3. září 2017

  dvanáctá neděle po svaté Trojici

  -pozdrav

  -v 10.00 jsou bohoslužby v Litobratřicích a v 14.00 v Troskotovicích

  -na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích podílejí

  -na Blažkově skončilo setkání mládeže a začal pobyt seniorů

  -dětem začíná od zítřka nový školní rok, školákům, studentům i pedagogům přejeme radost při společné práci; dětem i učitelkám v NŠ přejeme radostnou a požehnanou spolupráci

  – ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek, také této skupině přejeme hodně radosti při společných hrách, …

  Celý článek →

  6. srpna 2017

  Ohlášky na neděli 

  Pozdrav

  Mám radost ,že mohu mezi námi opět přivítat našeho faráře bratra Davida Sedláčka. Těšíme se ,že s s námi podělí o první dojmy ze svého studijního pobytu po bohoslužbách v Kruhu při občerstvení. Všichni jste zváni.

  Bratr farář vykoná odpoledne bohoslužby v Troskotovicích ve 14.°°

  Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se podílejí

  na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelské stanici, vážíme …

  Celý článek →

  11. června 2017

  Neděle sv. Trojice

  Pozdrav

  Dnes v 10.00 vykoná sestra farářka bohoslužby v Bohuticích.Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb podílejí. Zveme vás na varhanní koncert, koná se dnes v 16.00 v našem kostele, skladbu Petra Ebena na text J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora přednese varhanice Hana Bartošová, recituje Michal Bumbálek; koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu.

  V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

  • presbyteři projednávali běžné hospodářské i finanční záležitosti sboru
  • rozhodli, že se přes …
  Celý článek →

  21. května 2017

  neděle Rogate – Modlete se!

  pozdrav

  Dnes ve 14.00 se konají také bohoslužby v Moravském Krumlově

  Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý; děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb u nás v kostele i v MK podíleli.

  Nešpor ani Kruh dnes nejsou, jsme však zváni velmi srdečně do Znojma na hudební nešpory, konají se v kapli sv. Václava v 16.00, zpívá pěvecký sbor Chrapot z Brna – Židenic a biblickým slovem poslouží bratr farář Pavel Kašpar.

  Včera se uskutečnila brigáda na zbourání chátrající zdi u horní brány a čištění použitelných …

  Celý článek →

  14. května 2017

  neděle Kantate – zpívejte

  -pozdrav

  -dnes jsou čtené bohoslužby v 10.00 v Bohuticích,vykonává je Ondřej Ryšavý

  -na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se přípravě bohoslužeb podílejí

  -nešpor ani Kruh dnes nejsou

  -sestra farářka Marta Sedláčková je i s dětmi na rodinném setkání v Herlíkovicích

  -většina naší mládeže se účastní jarní školky mládeže na Blažkově

  -včera dopoledne se konala v zahradě u kostela Férová snídaně, děkujeme všem, kteří vše připravili, i vám, kteří jste pozvání přijali

  -dnes odpoledne jsme zváni na setkání při oslavě …

  Celý článek →