1. prosince 2019

První adventní neděle, začátek církevního roku                                                                                                    Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi a jsou s vysluhováním VP

Odpoledne v 15.00 začíná Dárkování, charitativní odpoledne se koná již po osmnácté, všechny vás srdečně zveme. Dárky si můžete prohlédnout po bohoslužbách a odpoledne od půl třetí. Všem děkujeme za jejich vytvoření, za přípravu občerstvení i za obětavou pomoc s chystáním.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším

V sobotu se konala seniorátní konference, jsme rádi, že náš sbor na ní měl zastoupení, děkujeme.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                            setkání maminek s dětmi a farářem …

Celý článek →

3. listopadu 2019

20. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i vám všem

            Celocírkevní sbírka Jubilejní toleranční dar, kterou jsme vykonali minulou neděli byla v Miroslavi ve výši 5 965 Kč a v Bohuticích 930 Kč, celkem jsme odeslali 6 895 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. Z JTD se poskytují bezúročné půjčky na opravy církevních budov.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00               setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků

                                   19.00             porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

                                   13.30             seniorky

                                   16.00             biblická hodina dětí

                                   17.00             předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      …

Celý článek →

13. října 2019

17. neděle po sv. Trojici

(před 228 lety, v roce 1781 byl Josefem II. vydán Toleranční patent)

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Odpoledne jsme zváni na koncert, v našem kostele zahraje a zazpívá Slávek Klecandr a jeho hosté Zuzka Křížová, farářka CČSH a Martin Škorpík. Začátek je v 16 hodin   a vstupné je dobrovolné. Děkuji už nyní všem, kdo přinesou malé pohoštění pro naše hosty, abychom si s nimi mohli po koncertě popovídat.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnešní neděli přispívají k …

Celý článek →

4. srpna 2019

sedmá neděli po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Děkujeme sestrám za vyklizení starého skladiště a bratřím, kteří pracovali na stavbě nového, také v tomto týdnu se můžete zapojit, čekají nás tyto práce:

v úterý od 16 hod se bude pracovat na přípravě bednění pro věnec, v dalších dnech by mělo následovat zabetonování věnce. Práce koordinuje bratr Mirek Šimša, kdo si můžete udělat čas a pomoci,domlouvejte se s ním.

V pátek 9. srpna jede bratr farář do Domova odpočinku v Božicích, po bohoslužbách se můžete …

Celý článek →

7. července 2019

třetí neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme

Bratr farář má dovolenou

V prvním prázdninovém týdnu se nekonají žádná sborová setkání

Děkujeme všem, kdo jsou ochotni pomoci se stavbou skladiště, prosíme, abyste se domluvili po bohoslužbách

Upozorňujeme na změny v rozpisu sborových služeb, na nástěnce a webových stránkách je aktuální stav, děkujeme za pochopení

Chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor štědře pamatujete

Po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i za příspěvek na kávu i pohoštění

Za týden se sejdeme, …

Celý článek →

9. června 2019

Svatodušní neděle

Přivítání

Bohoslužby s VP jsou dnes v Bohuticích mimořádně v 10.30.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích.

Zveme posluchače i účinkující na Hudbu a poezii našich domovů, začátek je v 16.00 hodin.

Dnes byla křtem svatým přijata do obecenství Božího lidu Judita Férová, jí, jejím rodičům i celé rodině přejeme radost na společné cestě a pevné Boží vedení.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva:

– staršovstvo projednávalo běžnou agendu sboru, zhodnotilo kladně uplynulé akce a zabývalo se děním v nejbližším období

– vyslechlo zprávu o pastoračních …

Celý článek →

12. května 2019

Neděle Jubilate – Plésej Hospodinu všecka země! (Ž 66, 1)

Přivítání

Bohoslužby v Bohuticích dnes v 10 hod.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici.

Bratr farář vykonal bohoslužbu s VP u sestry Jolany Tančincové, děkujeme mu za tuto službu, poděkování patří i těm, kdo ho doprovázeli.

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

probíhá jednání o změně tarifu za platby energií

staršovstvo schválilo jednorázovou odměnu 5000 Kč sestře Heleně Drastíkové za zpracování hospodaření sboru za 2018 a za přípravu rozpočtu 2019, …

Celý článek →

Pondělí velikonoční 22. dubna 2019

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kdo bohoslužby připravili a podílejí se na nich.

Včera na neděli Vzkříšení jsme v celém sboru vykonali celocírkevní sbírku určenou na Hlavní dar lásky JJ, vybrali jsme 6600 Kč zde v Miroslavi,2730 Kč v Bohuticích na Velký pátek a v Mor.Krumlově 3330 Kč.Dar vděčnosti při VP činil 2220 Kč. Děkujeme za vaši velkou obětavost pro církev i sbor.

Týden ve sboru:

Úterý                                    9.00                           setkání maminek s dětmi a farářem

                                                                                   u Sterziků

středa                                   9.00                           RC Medvídek

                                                                                   odpoledne jsou biblické hodiny dětí

Čtvrtek                                 20.00                        kroužek učitelů …

Celý článek →

24. března 2019

třetí postní neděle – Oculi (Ž 25, 15 Stále upínám své oči k Hospodinu)

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích.

Zveme vás do Kruhu na cestopisný program pana Dalibora Mahela o Madagaskaru, začátek je v 17.00 hodin.

V pátek vykonal bratr farář bohoslužbu ve středisku Diakonie Mirandie v Brumovicích.

Týden ve sboru

Úterý                                    9. 00                          setkání maminek s farářem                                           tentokrát v Horních Dunajovicích u                     Brožků

Středa                                   9.00                           RC Medvídek

                                                                                   odpoledne biblické hodiny …

Celý článek →

17. března 2019

Druhá postní neděle nazvaná podle žalmu 25 Reminiscere (Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine)

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb

-minulou neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na církevní tisk a vybrali jsme dohromady v Miroslavi a v Bohuticích 4 201 Kč, dar vděčnosti při večeři Páně činil 2440 Kč, děkujeme za vaši velkou obětavost

-sobotu se v Brně-Židenicích konala seniorátní konference, na téma ekumenismus a historie ekumeny hovořil Martin Vaňáč z Evangelické teologické fakulty, z našeho sboru se zúčastnili čtyři členové

Týden ve …

Celý článek →