5. května 2019

O

Neděle Misericordias Domini – Milosrdenství Hospodinova je plná země

(Ž 33,5)

-přivítání

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo bohoslužby připravili.

Bratr farář dnes večer káže v Praze u Martina ve zdi.

-ze seniorátního dění připomínám, že jarní seniorátní školka mládeže se koná příští víkend 10. – 12. května v Silůvkách

-Jak už bylo oznámeno, seniorátní neděle pro všechny generace se koná 2. června ve Vanovicích. Je připraveno mnoho programů jak pro dospělé, tak pro děti. Jakmile dostaneme pozvánku, vyvěsím ji. Do Vanovic pojedeme velkým autobusem společně se Znojemskými. V autobuse je zatím dostatek volných míst, tak neváhejte a zapište se na nástěnku, nebo se přihlaste u mě.

-Někteří z vás si možná všimli, že stavba skladiště poněkud pokročila, pracovalo se také na dvoře. Děkuji všem, kdo věnují svůj čas sboru a prací pomáhají. Ještě dlouho nebude hotovo, a tak všechny vás, kdo jste schopni a ochotni zapojit se prosím, abyste se domluvili na dalším postupu. Velmi si vážím vaší pomoci a děkuji vám.

Týden ve sboru

Úterý                                     9.00              setkání maminek s farářem u Lacinů

                                              19.00             pravidelná porada staršovstva

Čtvrtek 16.00 Dílničky v presbyterně

                                 18.30             zkouška pěveckého sboru

20.00 kroužek učitelů NŠ

Pátek                                     9.00                Medvídkova kavárnička

                                              15.00              Medvídkovo odpoledne v zahradě

Sobota          9.00 – 12.00 Férová snídaně v zahradě, při nepřízni počasí v Kruhu. Všechny vás zveme k setkání a k ochutnávce domácích i fairtradových dobrot. Chceme podpořit pěstitele kávy, čaje, kakaa i čokolády v Africe, v Latinské Americe a dalších zemích, a pokusit se občasným nákupem jejich zboží podpořit důstojné podmínky pěstování a zpracování. V nabídce budou opět nákupní pytlíky, mýdlo a med. Z jejich výtěžku opět podpoříme výsadbu stromů v Africe nebo v Afganistánu.

Každou květnovou neděli se do zvláštní pokladničky koná celocírkevní sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Prosím pamatujte na ni štědře, JJ našemu sboru pomohla již mnohokrát, nyní jsme na řadě my, abychom pomohli jiným. Děkuji vám za pochopení.

Dnešní chrámová sbírka je určena pro sbor.

Přihlášky na Blažkov přijímá sestra Jarmila Šimšová.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích.