25. prosince 2018

 

Boží hod vánoční

 

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Moravském Krumlově a odpoledne v Troskotovicích.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý; děkujeme jemu i dalším, kdo doprovázeli a  i dalším, kdo se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích.

– bratr farář Ondřej Macek z Nosislavi nás poprosil o pomoc pro rodinu Bébarových, kteří v prosinci vyhořeli a přišli o všechno včetně hudebních nástrojů, na které profesionálně hrají a cembala také staví. Paní Markéta Bébarová v Miroslavi zpívala na vánočním koncertu v roce 2014 se skupinou Castello in Aria. Rozhodli jsme se pro okamžitou pomoc, a to tak, že jsme spojili výtěžek za zbylé dárky z Dárkování (1500 Kč), včerejší chrámovou sbírku (2444 Kč) a dobrovolné vstupné z včerejšího Vánočního koncertu (5537 Kč). Dohromady jsme odeslali na pomoc 9481 Kč, děkujeme vám za vaše dary i za pochopení pro postižené ohněm.

– dnešní chrámová sbírka je jako každý Boží hod vánoční celocírkevní a je určena na bohoslovce a vikariát. Vaše Dary vděčnosti při Večeři Páně můžete vložit do pokladničky-kostelíčka. Děkujeme.

-zveme vás na zítřejší bohoslužby, které připravila mládež s bratrem farářem, začátek je až v 9.00

Příští nedělní bohoslužby 30. prosince bude sloužit sestra farářka Marta Sedláčková. David Sedláček bude sloužit ve Znojmě.

-po bohoslužbách vás zveme do Kruhu

Přejeme všem krásné vánoční svátky!