1. května 2018

– v úterý 1. 5. 2018 se konala pravidelná porada staršovstva; při projednávání hospodářských záležitostí jsme se zaměřili zejména na zahájení stavby skladiště: v sobotu 12. 5.  v 9.00 se koná brigáda na čištění a třídění odpadu po bourání, budou zahájeny zemní práce pro betonování základu a základové desky. Je domluven bagr a kontejner. Práci řídí bratr Mirek Šimša, jemu také sdělte, kdo se můžete zúčastnit. Věříme, že pomocníci nebudou chybět a již nyní vám děkujeme. Dále jsme jednali o prorezavělé střeše …

Celý článek →

3. dubna 2018

Na pravidelné poradě staršovstva presbyteři projednávali běžné hospodářské, finanční a provozní záležitosti sboru, připomněli konání Férové snídaně 12. května a koncertu norského mužského pěveckého sboru v neděli 13. května a Noci kostelů 25. května – přípravná schůzka se bude konat í neděli 15. 4. v 17 hodin.

6. března 2018

– přípravili jsme Výroční sborové shromáždění – v neděli 11. března 2018

-sestra účetní Helena Drastíková nás seznámila se stavem hospodaření v roce 2017 a předložila účetní závěrku a rozpočet na rok 2018;

-potvrdili jsme termín sborového odpoledne, které bude věnováno večeři Páně (25. 3.)

-vyjádřili jsme souhlas se zřízením facebookového účtu sboru, jímž bude sbor i veřejnost informován o konání akcí a pověřili jsme sestru Adélu Bednaříkovou jako správkyni účtu

-vzali jsme na vědomí nové telefonní číslo sboru: 515 220 351

6. února 2018

-presbyteři jednali o finančních i hospodářských záležitostech sboru, určili jsme termín VSS (11.3.) a rozhodli jsme zakoupit co nejdříve jeden pár sluchátek do kostela a po vyzkoušení přikoupit další a vyslovili jsme souhlas s konáním rodinných setkání v Kruhu, prosíme, abyste svůj zájem a termín vždy dopředu oznámili. Zejména se věnovali přípravě postního a velikonočního období. V době postu každý pátek (16. 2. – 30. 3. včetně) se budou konat páteční ztišení se zpěvy z Taizé nazvané Zastav se na chvíli, začátek je …

Celý článek →

2. ledna 2018

Prodej litobratřické modlitebny byl ukončen, budova byla předána novému majiteli a na sborovém účtu již je 150 000 Kč, mobiilář je dočasně uskladněn v domě Zdenky Havlové v Litobratřicích – v ČB vyjde inzerát s fotografií. Kulaté podušky z Litobratřic jsou rozebrání vzadu v kostele.

Staršovstvo rozhodlo o koupi sluchátek.  Sdělte zájem o jejich používání bratru faráři nebo členům staršovstva, popřípadě vhoďte lístek do pokladničky.

Doplňující informace o zbylých dárcích z Dárkování : mládež si vybrala  několik věcí do tomboly na připravovaný ples (Plesem 25. 1. 2018 v Brně); po dvě …

Celý článek →

5. prosince 2017

 • Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku Dárkování, jmenovitě děkujeme sestře Ivě Ryšavé za pečlivou přípravu a organizaci. Výsledek Dárkování.činí 34 447, 7 000 Kč bylo odesláno Marii do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku a zůstatek středisku Diakonie Mirandie v Brumovicích.
 • Staršovstvo bere na vědomí rezignaci bratra Jaromíra Šimši na funkci hospodáře sboru, děkuje mu za dosavadní práci a bude jej nadále prosit o pomoc při stavebních akcích ve sboru.
 • Byly podány inzeráty ve věci prodeje vybavení modlitebny v Litobratřicích. Ozvali se dva zájemci, …
Celý článek →

7. listopadu 2017

Byl schválen prodej modlitebny v Litobratřicích za odhadní cenu 150 000 Kč.

Oprava soklu kostela se uskuteční dle  připomínek památkářů, a to oplechováním bílým plechem.

Do pokladničky-kostelíčka je možno vkládat podněty a připomínky k programu bohoslužeb, kruhu aj.

Informace ze staršovstva budou umístěny zároveň na webu v kolonce v rubrice Dokumenty, Zprávy ze staršovstva.

3. října 2017

 • října 2017 vykoná bratr farář křest Matěje Žáka z Moravského Krumlova ( v Miroslavi při bohoslužbách)
 • 12. září 2017

  Informovat sbor o materiálech týkajících se změn:

  a) v postavení farářu v církvi,staršovstvo o tomto bodu bude ještě jednat na mimoř.setkání

  b) změna názvu církve – pozvání k rozhovoru o tomto tématu na neděli 1.10.v 16h

  c)

  změny CZ (poučení bude též písemnou formou do lavic)

  Seznámit členy sboru (hovořit i se členy kaz.stanic) s návrhem na změnu času konání bohoslužeb, informovat o možnostech,vyzvat je, aby to rozvažovali a při VSS o tom rozhodli.

  Staršovstvo rozhodlo, že výtěžek z letošního Dárkování bude poslán na adopci a také …

  Celý článek →

  8. srpna 2017

  Nový plán služeb při bohoslužbách , návrh a informace sboru sdělí při bohoslužbách  bratr farář

 • 8. 2017 Koncert v 17.00 v kostele, – Krásná hudba pro Miroslav (Jan Škrdlík)
 • – 26. 8. 2017 Blažkov – téma Martin Luther
 •  

   

  6. června 2017

  Staršovstvo vyhlašuje sbírku na ladění varhan, předpokládaná cena 15 000 Kč (červen – září 2017)

   

   

  2. května 2017

 • 5. Promítání dokumentů z projektu ,,Promítej i ty,, na faře – v 17.00 (Putinovy „Děti 404“)- staršovstvo s promítáním v rámci tohoto projektu dříve souhlasilo a  výběr filmů nebude připomínkovat.
 • 5. Férová snídaně (sobota dopoledne)
 • 14.5.2017  RC Medvídek v rámci oslav 7 let fungování pořádá od 14h slavnostní odpoledne (program pro děti i dospělé, divadlo pro děti)

  12-14.5. Jarní školka mládeže na Blažkově.

 • a 16. 5. Sběr pro Diakonii Broumov v KD, zajišťují seniorky
 • 5. Přípravná schůzka na Noc kostelů – 18h
 • 5. Brigáda – zahájení stavby skladiště
 • 5. O křest Daniele …
 • Celý článek →

  11. dubna 2017

  Jmenování administrátorky sboru Marty Sedláčkové po dobu stud.pobytu b.faráře v Heidelbergu.

  Pravidelná aktivita sboru poběží, pohřby koná br.f. Kašpar ze Znojma.

  Brigáda na rozebíraní zdi, třídění suti a použitelného stavebního materiálu v rohu u kostela u horní brány se vyhlašuje na 20.5.2017

  Schůzka přípravné komise pro konání Férové snídaně 4.5.2017 pod vedením Evy Ryšavé.

  Poděkování Ivě Ryšavé za péči o sborový web a jeho aktuálnost.

  Staršovstvo usneslo, že funkci dveřníka nemusí vykonávat pouze starší, zájemce o tuto službu eviduje  Eva Ryšavá. Náplň činnosti dveřníka je k …

  Celý článek →

  7. března 2017

  • VSS – 26. 3. 2017, kandidátka (sestry Milada Zezulová, Eva Ryšavá, Eva Machová), kontrola archů se členy sboru s volebním právem
  • návštěva synodního seniora Daniele Ženatého 19. 3. 2017, začátek bohoslužeb v 10.00, pozvání do kazatelských stanic
  • ustavení hospodářské komise a hospodáře sboru do 2019, obracejte se na hospodáře bratra Jaromíra Šimšu
  • Přijetí nových členů do sboru (Lucie Férová, manželé Božovští, Zdeněk Fajmon)
  • ukončení členství ve sboru (jmenovitě)
  • Partnerství našeho sboru se střediskem Diakonie  Mirandie v Brumovicích (znovuobnovení vztahu církve a Diakonie)

   

   

  7. února 2017

  • Předání sborového účetnictví a pověření sestry Heleny Drastíkové hlavní účetní sboru
  • Přijat rozpočet, který bude zveřejněn na VSS
  • Seznam s hlasovacím právem – vyvěšení archů v kostele ke kontrole
  • VSS 26. 3. 2017 – doplňovací volba, schválení rozpočtu na rok 2017
  • Návštěva synodního seniora Daniele Ženatého v neděli 19. 3. 2017
  • Presbyterní konference v Brně  11. 3. 2017 o Martinu Lutherovi

  Bratr farář doplní ohlášky zamyšlením, proč se nedaří získat členy (střední generace) sboru do staršovstva.