5. prosince 2017

 • Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku Dárkování, jmenovitě děkujeme sestře Ivě Ryšavé za pečlivou přípravu a organizaci. Výsledek Dárkování.činí 34 447, 7 000 Kč bylo odesláno Marii do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku a zůstatek středisku Diakonie Mirandie v Brumovicích.
 • Staršovstvo bere na vědomí rezignaci bratra Jaromíra Šimši na funkci hospodáře sboru, děkuje mu za dosavadní práci a bude jej nadále prosit o pomoc při stavebních akcích ve sboru.
 • Byly podány inzeráty ve věci prodeje vybavení modlitebny v Litobratřicích. Ozvali se dva zájemci, …
Celý článek →

7. listopadu 2017

Byl schválen prodej modlitebny v Litobratřicích za odhadní cenu 150 000 Kč.

Oprava soklu kostela se uskuteční dle  připomínek památkářů, a to oplechováním bílým plechem.

Do pokladničky-kostelíčka je možno vkládat podněty a připomínky k programu bohoslužeb, kruhu aj.

Informace ze staršovstva budou umístěny zároveň na webu v kolonce v rubrice Dokumenty, Zprávy ze staršovstva.

3. října 2017

 • října 2017 vykoná bratr farář křest Matěje Žáka z Moravského Krumlova ( v Miroslavi při bohoslužbách)
 • 12. září 2017

  Informovat sbor o materiálech týkajících se změn:

  a) v postavení farářu v církvi,staršovstvo o tomto bodu bude ještě jednat na mimoř.setkání

  b) změna názvu církve – pozvání k rozhovoru o tomto tématu na neděli 1.10.v 16h

  c)

  změny CZ (poučení bude též písemnou formou do lavic)

  Seznámit členy sboru (hovořit i se členy kaz.stanic) s návrhem na změnu času konání bohoslužeb, informovat o možnostech,vyzvat je, aby to rozvažovali a při VSS o tom rozhodli.

  Staršovstvo rozhodlo, že výtěžek z letošního Dárkování bude poslán na adopci a také …

  Celý článek →

  8. srpna 2017

  Nový plán služeb při bohoslužbách , návrh a informace sboru sdělí při bohoslužbách  bratr farář

 • 8. 2017 Koncert v 17.00 v kostele, – Krásná hudba pro Miroslav (Jan Škrdlík)
 • – 26. 8. 2017 Blažkov – téma Martin Luther
 •  

   

  6. června 2017

  Staršovstvo vyhlašuje sbírku na ladění varhan, předpokládaná cena 15 000 Kč (červen – září 2017)

   

   

  2. května 2017

 • 5. Promítání dokumentů z projektu ,,Promítej i ty,, na faře – v 17.00 (Putinovy „Děti 404“)- staršovstvo s promítáním v rámci tohoto projektu dříve souhlasilo a  výběr filmů nebude připomínkovat.
 • 5. Férová snídaně (sobota dopoledne)
 • 14.5.2017  RC Medvídek v rámci oslav 7 let fungování pořádá od 14h slavnostní odpoledne (program pro děti i dospělé, divadlo pro děti)

  12-14.5. Jarní školka mládeže na Blažkově.

 • a 16. 5. Sběr pro Diakonii Broumov v KD, zajišťují seniorky
 • 5. Přípravná schůzka na Noc kostelů – 18h
 • 5. Brigáda – zahájení stavby skladiště
 • 5. O křest Daniele …
 • Celý článek →

  11. dubna 2017

  Jmenování administrátorky sboru Marty Sedláčkové po dobu stud.pobytu b.faráře v Heidelbergu.

  Pravidelná aktivita sboru poběží, pohřby koná br.f. Kašpar ze Znojma.

  Brigáda na rozebíraní zdi, třídění suti a použitelného stavebního materiálu v rohu u kostela u horní brány se vyhlašuje na 20.5.2017

  Schůzka přípravné komise pro konání Férové snídaně 4.5.2017 pod vedením Evy Ryšavé.

  Poděkování Ivě Ryšavé za péči o sborový web a jeho aktuálnost.

  Staršovstvo usneslo, že funkci dveřníka nemusí vykonávat pouze starší, zájemce o tuto službu eviduje  Eva Ryšavá. Náplň činnosti dveřníka je k …

  Celý článek →

  7. března 2017

  • VSS – 26. 3. 2017, kandidátka (sestry Milada Zezulová, Eva Ryšavá, Eva Machová), kontrola archů se členy sboru s volebním právem
  • návštěva synodního seniora Daniele Ženatého 19. 3. 2017, začátek bohoslužeb v 10.00, pozvání do kazatelských stanic
  • ustavení hospodářské komise a hospodáře sboru do 2019, obracejte se na hospodáře bratra Jaromíra Šimšu
  • Přijetí nových členů do sboru (Lucie Férová, manželé Božovští, Zdeněk Fajmon)
  • ukončení členství ve sboru (jmenovitě)
  • Partnerství našeho sboru se střediskem Diakonie  Mirandie v Brumovicích (znovuobnovení vztahu církve a Diakonie)

   

   

  7. února 2017

  • Předání sborového účetnictví a pověření sestry Heleny Drastíkové hlavní účetní sboru
  • Přijat rozpočet, který bude zveřejněn na VSS
  • Seznam s hlasovacím právem – vyvěšení archů v kostele ke kontrole
  • VSS 26. 3. 2017 – doplňovací volba, schválení rozpočtu na rok 2017
  • Návštěva synodního seniora Daniele Ženatého v neděli 19. 3. 2017
  • Presbyterní konference v Brně  11. 3. 2017 o Martinu Lutherovi

  Bratr farář doplní ohlášky zamyšlením, proč se nedaří získat členy (střední generace) sboru do staršovstva.

   

  3. ledna 2017

  -Přijali jsme předběžný návrh výsledku hospodaření za rok 2016

  -Byla ukončena inventarizace sborového majetku, děkujeme členům inventarizační komise

  -hledáme hospodáře sboru

  -zvukař při bohoslužbách – hledáme ochotné bratry a sestry (zatím se přihlásili  Jaroslav Ryšavý a Karolina Ryšavá)

  -volební komise ve složení Vlastimil Fér, Jindřich Mach, Eva Ryšavá hledá kandidáty do staršovstva a přijímá návrhy od členů sboru

  -koncerty 8. 1. a 22. 1. 2017 se v kostele uskuteční koncerty (novoroční a benefiční pro bratry Forstovy)

  -poděkování Jaromíru Šimšovi za zabezpečení pavlače a doplnění zábradlí ke …

  Celý článek →

  Z porady 5. května 2015

  -Projektová dokumentace – s Ing. arch. Petrem Talandou jsme diskutovali nad vypracovanými výkresy, které se týkají rekonstrukce fary, přístavby Kruhu a úprav farské zahrady. Výkresy budou vystaveny na nástěnce v kostele, aby se s nimi každý mohl seznámit. Připomínky shromažďuje sestra Jiřina Uhříková.

  Vybrali jsme firmu, která zhotoví fasádu na modlitebně v Bohuticích, jde o firmu Vaňátko z Břeclavi. Také v Moravském Krumlově se modlitebna opravuje, v nejbližších dnech budou dokončeny nátěry dveří a v modlitebně se bude malovat.

  -S radostí jsme přijali žádost rodičů Jany a Daniele Strezika o …

  Celý článek →

  Z porady 7. dubna 2015

  Jednali jsme o připravované stavební akci v Bohuticích, kde chystáme omítání modlitebny. I když hlavní dílo vykoná odborná firma, je třeba starou omítku odstranit svépomocí. Staršovstvo vyhlašuje brigádu na sobotu 18. 4., prosím ty z vás, kdo se můžete uvolnit a jste ochotni při otloukání staré omítky v Bohuticích pomoci, přihlaste se po bohoslužbách u bratra kurátora Jindřicha Macha.

  -Staršovstvo se také zabývalo podněty z Výročního sborového shromáždění: Návrh, aby byla opravena brána z Husovy ulice ke kostelu, odkládáme až na celkové řešení renovace fary a …

  Celý článek →

  O finančních zdrojích církve

  hovoří Ing. Jiří Tomášek, předseda představenstva JJ. Setkání presbyterů, hostů ze seniorátu a dalších zájemců se uskuteční v sobotu 7. března 2015 v 14.00 ve FS ČCE  Miroslav. Srdečně zveme.