Ekumenické bohoslužby

Zveme vás na ekumenický nešpor, který se koná v neděli 7. února 2016 v 17.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi, Husova 44. Kázáním poslouží Josef Dvořák, římskokatolický farář z Hostěradic. Účast přislíbili také Pavel Merta, římskokatolický farář v Miroslavi a bratr Šmeral, jáhen z Oleksovic. Bohoslužby připravil a vede David Sedláček, evangelický farář z Miroslavi. Srdečně zve staršovstvo FS ČCE Miroslav.

Po bohoslužbě jsme zváni k rozhovoru a občerstvení do Kruhu.

31. ledna 2016

neděle Sexagesimae – 60 dnů před Velikonocemi

            Vítám vás všechny na dnešních bohoslužbách. Dnes se budou konat bohoslužby

v  10°° v Litobratřicích.

V 17°° jsme zváni na nešpor a do Kruhu, kde nám Markéta a Iva Ryšavá povědí o své letní návštěvě Norska a své vyprávění doplní promítáním fotografií.

Týden ve sboru:

úterý              

19.00         pravidelná porada staršovstva, prosíme presbytery, aby potvrdili svou účast

středa            

9.00           RC Medvídek

13.30   setkání sester seniorek, srdečně zveme nejen pravidelné účastnice

15.45   biblická hodina mladších dětí

16.45   biblická hodina starších dětí

20.00   kroužek učitelek NŠ u Šimšů na Tyršově ulici

čtvrtek                      

9.30        biblická hodina dospělých, srdečně zveme na setkání všechny, kdo mají dopoledne volno, probíráme Skutky apoštolů

17.00         konfirmační cvičení

pátek             

9.00        setkání maminek s farářem u Sedláčků

16.00         Výtvarná dílna v Kruhu pro děti, které rády tvoří bez rozdílu       věku

 18.30           zkouška pěveckého sboru

            Upozorňujeme vás na nástěnku, kde jsou návrhy i s komentářem, jak by mohly být vybaveny sborové místnosti v přízemí fary.

            Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost.

            Připomínám ještě možnost dávat svoje návrhy na kandidáty do staršovstva do připravené krabice na stolečku pod kruchtou.

            Vyřizuji pozdravy od Evy Skálové celému sboru. Ve středu jsme se spolu sešly a povídaly si. Velice ji zajímalo, co je u nás nového.

            Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele v 8.30 na pravidelných bohoslužbách a v 17.00 na ekumenické bohoslužbě, kterou připravuje náš bratr farář společně s římskokatolickými faráři z Miroslavi a Hostěradic. Kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák.

-vyslání dětí do NŠ 

Sborové odpoledne – O staršovstvu

V neděli odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni do Kruhu na sborové odpoledne, jehož tématem je staršovstvo, úkoly staršovstva, význam staršovstva pro sborový život a současně rozhovor o blížícím se výročním sborovém shromáždění, při němž budeme volit polovinu presbyterů, a je tedy potřebné již nyní uvažovat o kandidátce. K rozhovoru zveme vás všechny a věříme, že přijdou představitelé všech generací sboru, jak mládež, tak zástupci střední i starší generace.

10. ledna 2016

Ohlášky 10. ledna 2016

První neděle po Zjevení Páně

-bohoslužby se konají ještě v Litobratřicích a v Bohuticích

-nešpor ani kruh dnes nebudou

Z porady staršovstva:

presbyteři jednali o hospodaření sboru, a to o výsledku hospodaření za rok 2015 a o návrhu rozpočtu na rok 2016, podrobné informace jsou uvedeny v letáčku, který je vám k dispozici při vycházení

-staršovstvo rozhodlo, aby sbor požádal Jeronýmovu jednotu o půjčku 750 000 Kč v souvislosti s rekonstrukcí fary

-finanční dar z bavorské církve je již na účtu ÚCK a bude brzy převeden na náš sborový účet (zatím jde o 90% přislíbené částky)

-vyzýváme a prosíme členy sboru, aby se připojili ke sbírce na rekonstrukci fary, a to jak předáním daru do pokladničky, sestře pokladní nebo na sborový účet (podrobné informace najdete také v letáčku)

-zveme vás na sborové odpoledne 17. 1. 2016 v 16.00 hodin v Kruhu s tématem práce staršovstva

-v březnu se uskuteční výroční sborové shromáždění, na něm budeme volit polovinu staršovstva, prosíme vás proto, abyste během ledna navrhovali nové členy do staršovstva (anonymně do připravené krabice), a to do 31. 1. 2016

(volební období končí těmto starším: Josefu Němcovi, Elišce Férové, Vlastimilu Férovi,Jarmile Šimšové a náhradníkům Jiřině Uhříkové a Jaromíru Šimšovi.)

Týden ve sboru:

středa                         9.00                 RC Medvídek

15.45               biblická hodina mladších dětí

16.45               biblická hodina starších dětí

čtvrtek                       9.30                 biblická hodina dospělých (zveme všechny, kteří

mají dopoledne volno, probíráme Skutky apoštolů

17.00               konfirmační cvičení

pátek                          16.00               Medvídkova výtvarná dílna (zveme děti, které

rády tvoří bez rozdílu věku)

                                                           nebude zkouška zpěvu!

sobota                         19.00               mládež

neděle                         8.30                 bohoslužby

 

Příští neděli se měl konat koncert mládežnické skupiny Kudykam, ale ten je zrušen.

Připomínáme, že jsou stále ještě k dispozici Evangelické kalendáře a Čtení na každý den, výtisk za 90 Kč, k dostání u bratra Vlastimila Féra.

Předplatné církevního tisku můžete zaplatit u sestry Jarmily Šimšové.

Zprávy z nemocnice. Dva členové sboru čeká zítra operace. Bratr Jaroslav Svoboda z Nádražní ulice spadl z kola a čeká ho zítra operace krčku. V Praze na Homolce bude zítra operována sestra Aninka Férová. Oběma vyprošujeme Boží blízkost v těžkých chvílích. Prosím myslete na naše milé ve svých přímluvných modlitbách.

Po bohoslužbách vás všechny zveme do Kruhu k přátelskému rozhovoru a osvěžení.

-vyslání dětí do NŠ

3. ledna 2016

Druhá neděle po narození Páně

Srdečně vás všechny vítám ve shromáždění lidu Páně.

Bohoslužby dnes budou ještě v 10°° v Litobratřicích a ve 14°° v Troskotovicích.

V 17°° jsme zváni na nešporní pobožnost a po ní na program Hudba a poezie našich domovů, své příspěvky hlaste po bohoslužbách Lii Ryšavé.

Včera jsme se zde v kostele při pohřebním shromáždění rozloučili s panem Jiřím Buchtou, zarmoucené rodině vyprošujeme Boží pokoj, sílu  a potěchu v těžkých dnech.

Vítáme mezi sebou opět mládež, která přelom roku trávila v Horní Čermné.

Končí školní prázdniny a začíná opět pravidelný program ve sboru:

Úterý            19.00                   pravidelná porada staršovstva

Středa           9.00                   RC Medvídek

13.30                   setkání sester seniorek, srdečně zveme i ty z vás, které jste se setkání dosud nezúčastňovaly

15.45                        biblická hodina mladších dětí

16.45                         biblická hodina starších dětí

20.00                           kroužek učitelek NŠ tentokrát u Evy Ryšavé na Václavově

Čtvrtek         9.30                           biblická hodina pro dospělé

17.00                        konfirmační cvičení

Pátek            16.00                        Medvídkova výtvarná díla pro mladší i starší děti, které rády tvoří

18.30                        zkouška pěveckého sboru

Sobota          19.00                        mládež

 

Ještě připomínám anketu o staršovstvu, aby se jí mohlo staršovstvo zabývat.

Vybírám předplatné na církevní tisk.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 zde v kostele.

Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost.

 

 

1. ledna 2016

Milí bratři a sestry,

Je Nový rok 2016 a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.  Jsem rád, že nový rok začínáme v našem kostele a přeji sobě i Vám, abychom se zde i v roce 2016 rádi setkávali ke slyšení slova Božího i k dalším sborovým událostem. Dnes budeme slavit večeři Páně, ke které jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost, kteří touží po osobní účasti na Kristově milosti.

  1. Dnes v 10. hodin budou ještě bohoslužby v kazatelské stanici Bohutice.
  2. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
  3. Zítra 2. ledna 2016 v 11. 00 hodin dopoledne se v našem kostele koná pohřební shromáždění, při němž se rozloučíme s panem Jiřím Buchtou z Miroslavi z Nádražní ulice.
  4. Obdrželi jsme také smutnou zprávu z Prahy,kde zemřel emeritní profesor bohoslovecké fakulty Pavel Filipi.
  5. Do sborů v Chemnitz –Glésa ,do Spremberku a také do Recklinghausenu byly z našeho sboru odeslány dopisy k novému roku. Děkuji sestře Lii Ryšavé za vyřizování této sborové korespondence. Několik bratří a sester,přítomných v neděli při posledním Kruhu v tomto roce dopisy také podepsalo. Z Chemnitz –Glésa mezitím přišel br.Schwarzbachovi dopis faráře Oertela a dopis Syrských uprchlíků,vyjadřující poděkování a vděk za přijetí v Německu. Překlad obou dopisů čtěte na nástěnce před kostelem.
  6. V neděli 3. ledna se sejdeme , dá-li Pán v 8.30 při pravidelných bohoslužbách zde v kostele a odpoledne v 17. hodin k nešporní pobožnosti a k hudbě našich domovů v Kruhu.
  7. Také po dnešních bohoslužbách jsme všichni zváni do Kruhu k besedě při kávě a čaji.

Jindřich Mach, kurátor