Author Archives: Iva Ryšavá

PF 2021

Miroslavská mládež se tento školní rok setkává online, zhruba jednou měsíčně, ale i tak věří v lepší dny.

Přejeme Vám víru, naději a lásku. Vaše mládež

Aktivita mládeže 2020

Mládež se v posledním zhruba roce nescházela k pravidelným setkáním a i většina seniorátních akcí – školka na jaře i na podzim 2020 a Sjezd mládeže byly z důvodu epidemiologické situace zrušeny. Naštěstí léto zůstalo relativně bez omezení a tak jsme se přece jenom na několika akcích setkali (brigáda Kunvald, Blažkovské tábory, Lesem, festival Jimramov) nejen se seniorátními příslušníky. Teď na podzim jsme se účastnili Somácko/Semáckých online voleb a tři z nás byli zvoleni pro práci v SOM.

Nový SOM a SEM

Pravidelně se konají online mládežnické bohoslužby zvané Yesle 

YESle – bohoslužby nejen pro mládež

(v pondělí v 19hod), kterých se účastníme. V říjnu jsme se sešli k první online mládeži s br. farářem a br. vikářem a máme v plánu se tak pokusit s jednoměsíční frekvencí činit i nadále.

27. září 2020

16. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích v 10.00

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i všem dalším, kteří dnes slouží v Miroslavi i v kazatelské stanici.

Zveme vás na koncert, který se koná dnes v 16.00 v našem kostele. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších významných hudebních skladatelů zahraje na varhany Kamila Dubská a na barokní housle Martin Flašar. Koncert je součástí varhanního festivalu Brno. Koncert nazvaný Hudební cesty po starém kontinentu je mimořádnou příležitostí hostit v našem kostele významné umělce a potěšit se a povzbudit krásnou hudbou. Vstupné je dobrovolné, nezapomeňte prosíme na roušky.

18. září se konalo 2. zasedání 35. synodu v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo zasedání jednodenní. Jistě výsledky zasedání budou časem k dispozici.

Také v tomto týdnu se sborová činnost v týdnu nekoná, uvidíme, jak se situace vyvine po neděli, na staršovstvu 6. října 2020 rozhodneme o dalším postupu.

Připomínáme, že 1. října 2020 nastoupí v našem sboru na vikariát bratr Richard Vlasák, věříme, že roční pobyt bude pro něj i pro nás přínosný a těšíme se na setkání s ním. Bratr vikář bude bydlet na Václavově v domě u Fajmonů, děkujeme bratřím i sestrám za přípravu bytu.

Na skladišti přibylo oplechování, děkujeme za to bratru Liboru Drastíkovi.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 hodin.

12. července 2020

pátá neděle po sv. Trojici                                                                                                                                                                                                        Přivítání

Čtené bohoslužby jsou také v Bohuticích

Bratr farář má dovolenou

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo slouží jak v Miroslavi, tak i v Bohuticích

Ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

V pátek se koná od 9 hod na faře kavárnička

V sobotu se koná v zámku koncert, na nějž nás zve violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav, zazní skladby italských a francouzských mistrů a verše Tristana Tzary a Jana Škrdlíka. Začátek je v 17.00 na zámku, vstupné je dobrovolné. Podrobnější informace najdete na nástěnce před kostelem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, velmi děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele, kázat bude náš bratr farář.

5. července 2020

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání                                                                                                                     Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

Mládež je na tradiční lesní brigádě na Kunvaldu spolu s mládežníky i s dalších sborů. Někteří jsou jako vedoucí skupinek na dětském táboře na Blažkově.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovorům při kávě či vodě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, ke čteným bohoslužbám v Miroslavi a v Bohuticích.

14. června 2020

První neděle po sv. Trojici

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem dalším, kdo jste se připojili k přípravě bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici.

Týden ve sboru

Úterý             9.00                           maminky s dětmi a farářem u Fajmonů

                                                           v novostavbě na Mlýnské ulici

 středa          8.30 a 10.00            RC Medvídek

13.30                                                            13.30                         seniorky v Kruhu

                                               čtvrtek          20.00                        kroužek vyučujících NŠ na faře

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

                        20.00                         střední generace ve farské zahradě u ohně

            Včera se narodila dcera Evelínka Lacinová manželům Anně a Martinovi.

Děkujeme Pánu Bohu za tuto radostnou zprávu a vyprošujeme pro celou rodinu

Boží ochranu a požehnání. 

            Dnes se koná seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty v Nikolčicích.

            Práce u kostela pokračují, prosím ochotné bratry, aby se domluvili s bratrem Mirkem Šimšou na dalším postupu.

            Dnešní sbírka Solidarita sborů je celocírkevní, děkujeme vám, že na ni pamatujete.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

9. února 2020

neděle Septuagessimae – 70 dní před Velikonocemi

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem dnes ve sboru pomáhají.

Dnes vás zveme do Kruhu, bratr farář nás seznámí s programem letošního farářského kurzu, začátek je v 17.00 hodin.

V úterý 4. 2. se konala pravidelná porada staršovstva:

Projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč.

Rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh u JJ.

Zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. dokončení skladiště a terénní úpravy kolem a oprava Kruhu.

Rozhodli jsme, že VSS se uskuteční 22. března 2020, kde bude hospodaření roku 2019 i rozpočet na letošní rok předloženo ke schválení.

Plánujeme besedu o financování sboru a církve na základě brožurky „5% a hlavu vzhůru“, kterou jste si již odnesli nebo odnesete k přečtení domů.

Potvrdili jsme termín zájezdu do Rané u Hlinska na neděli 26. dubna 2020, na nástěnce v kostele se můžete přihlašovat.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                            maminky s dětmi a farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek                                                                                                            16.00                          biblická hodina dětí                                                                                                  17.00                           předkonfirmační příprava    

Čtvrtek                       9.30                            biblická hodina pro dospělé                                                                                       18.30                          pěvecký sbor

Pátek                          9.00                            Medvídkova kavárnička

Seznam celocírkevních sbírek na rok 2020, jak o nich rozhodl synod, je k nahlédnutí na nástěnce v kostele.

Na autobusový zájezd do sboru v Rané u Hlinska se můžete přihlašovat také na nástěnce v kostele.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme vám, že sbor podporujete sbírkami, salárem i dary a věříme, že budete i v letošním roce štědří, vážíme si toho.

Zveme vás na posezení do Kruhu, děkujeme tentokrát mládeži za přípravu.

Za týden se sejdeme v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově .

19. ledna 2020

druhá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Dnes ve 14.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově.

Dnes v 17.00 jsou v našem kostele ekumenické bohoslužby, káže bratr Josef Dvořák, katolický farář z Hostěradic, společně slouží také náš bratr farář a bratr farář Pavel Merta z miroslavské farnosti. Jako každý rok, i letos bychom po bohoslužbách ještě rádi poseděli v Kruhu, na pohoštění se domluvíme po bohoslužbách.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér , děkujeme také všem, kdo pomáhají u nás i v MK.

Dnes je bratr farář hostem v Břeclavi, kde káže a má přednášku o islámu.

Oznamujeme následující zprávu rodiny br. prof. Petra Pokorného: “Se zármutkem oznamujeme, že ve věku 86 let zemřel po krátké nemoci v sobotu 18. ledna 2020 Petr Pokorný, dlouholetý profesor Nového zákona Evangelické teologické fakulty UK. Rozloučení se koná ve sboru Praha – Vinohrady v sobotu 25. ledna 2020 od 14 hodin.”

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                                       maminky s dětmi a farářem u                                                                                      Fajmonů                                           Středa                                   8.30 a 10.00                        RC Medvídek

                                   13.30                                    seniorky

                                   16.00                                    biblická hodina dětí

                                   17.00                                    předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                                       biblická hodina pro dospělé

                                   15.30                                    Dílničky v presbyterně, zveme děti

                                                                                   I s dospělými

                                   18.30                                    pěvecký sbor

Pátek                         9.00                                       Medvídkova kavárnička

                                   9,30                                       odjezd do Božic

Chrámová sbírka při vycházení je určena pro potřeby sboru, do pokladničky-kostelíčka můžete vložit svůj dar na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos v Řecku, více informací najdete na letáčku nad pokladničkou i na nástěnce, děkujeme vám, že pamatujete na potřebné a svým darem pomůžete práci naší diakonie i Lékařům bez hranic.

Předplatné na církevní tisk vybírá Jarka Šimšová.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu, děkujeme za přípravu pohoštění i příspěvky.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích a v Kruhu na programu o dešťových srážkách v Miroslavi.

5. ledna 2020

druhá neděle po Vánocích

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem dalším

-při chrámové sbírce na Nový rok jsme vybrali 2 053 Kč a dary vděčnosti při VP činily 1 700 Kč, dohromady 3 753 Kč, vše je určeno pro potřeby sboru, děkujeme vám za vaši obětavost a věříme, že budete na sbor i církev štědře pamatovat i během tohoto roku

-v pátek jsme navštívili sestru Zuzanu Zahrádkovou v Božicích v den jejích 90. narozenin

Týden ve sboru

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem u Sterziků

19.00 pravidelná porada staršovstva

středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

16.00 biblická hodina dětí

17.00 předkonfirmační příprava

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé, probíráme knihu Kazatel a zveme i vás, kdo jste se nezúčastnili

18.30 zkouška pěveckého sboru

Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

-od příští neděle do konce ledna bude ses. Jarka Šimšová vybíratpředplatné za církevní tisk

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu i příspěvky

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, budeme mluvit o jednání konventu

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

24. 12. 2019 16:00 Ztišení se zpěvy z Taize

25. 12. 2019 8:30 Bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. 2019 9:00 Bohoslužby připravované mládeží

1. 1. 2020 9:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

25. 12. 2019 10:00 Bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. 2019 14:00 Bohoslužby s Večeří Páně

1. prosince 2019

První adventní neděle, začátek církevního roku                                                                                                    Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi a jsou s vysluhováním VP

Odpoledne v 15.00 začíná Dárkování, charitativní odpoledne se koná již po osmnácté, všechny vás srdečně zveme. Dárky si můžete prohlédnout po bohoslužbách a odpoledne od půl třetí. Všem děkujeme za jejich vytvoření, za přípravu občerstvení i za obětavou pomoc s chystáním.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem dalším

V sobotu se konala seniorátní konference, jsme rádi, že náš sbor na ní měl zastoupení, děkujeme.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00                            setkání maminek s dětmi a farářem u Drastíků

                                   19.00                         pravidelná porada staršovstva

Středa            8.30 a 10.00                         RC Medvídek

                                   13.00                         sestry seniorky pečou perníčky

                                   16.00                         biblická hodina pro děti

                                   17.00                         předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                            biblická hodina pro dospělé

                                   18.30                         pěvecký sbor

                                   20.00                         kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00                            Medvídkova kavárnička

Sobota                       9.00                            NŠ zkouší vánoční hru

Dnes i další neděle je možno zakoupit si Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každý výtisk za 130 Kč.

Dárky z Rolničky  jsem už téměř všechny rozdělila a prosím o vyrovnání.   

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, pro dary vděčnosti při VP je připravena pokladnička-kostelíček.

Za týden vykonáme seniorátní sbírku pro střediska diakonie Brněnského seniorátu, prosíme, abyste na ni pamatovali, děkujeme.

Také dnes se můžeme po bohoslužbách setkat v Kruhu, děkujeme za přípravu.

          Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích a v 16.00 v kostele na dětské vánoční slavnosti, na níž NŠ připravuje divadelní hru, srdečně vás i vaše přátele zveme, přijďte děti povzbudit a potěšit se zvěstí evangelia v jejich podání.

3. listopadu 2019

20. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i vám všem

            Celocírkevní sbírka Jubilejní toleranční dar, kterou jsme vykonali minulou neděli byla v Miroslavi ve výši 5 965 Kč a v Bohuticích 930 Kč, celkem jsme odeslali 6 895 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. Z JTD se poskytují bezúročné půjčky na opravy církevních budov.

Týden ve sboru

Úterý                         9.00               setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků

                                   19.00             porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00                                    RC Medvídek

                                   13.30             seniorky

                                   16.00             biblická hodina dětí

                                   17.00             předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      18.30             pěvecký sbor

                                   20.00             kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00               Medvídkova kavárnička

            V sobotu se koná v Brně konvent, zúčastní se bratr farář a konventuálky Jarmila Šimšová a Lia Ryšavá. Prosíme, abyste na toto jednání pamatovali ve svých modlitbách.

            U sestry Jarmily Šimšové si můžete objednat dárky z Rolničky a také kalendář s fotografiemi kostelů. Nabídka je vyvěšena na nástěnce v kostele.

V těchto dnech vyšla kniha Blažkovský deník, která poutavou formou vzpomínek a množstvím fotografií připomíná 60 let evangelického střediska Blažkov, cena knihy je 350 Kč. Máte-li zájem, přihlaste se u Lii Ryšavé. Více informací najdete na nástěnce.

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, konkrétně na nákup LED žárovek do kostela, kterými bychom rádi snížili sborové náklady na energie.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k posezení, děkujeme za přípravu i příspěvek na pohoštění.

Připomínáme, že se blíží Dárkování, více informací je na nástěnce.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích a za týden odpoledne jsme zváni na vycházku na židovský hřbitov.