Category Archives: Maminky

Setkání maminek s nejmenšími dětmi

Schůzky maminek s nejmenšími dětmi jsou pravidelnou součástí sborové práce. Maminky se schází po domácnostech jednou za čtrnáct dní s bratrem farářem. Letos čteme Skutky apoštolů. Zajímá nás život prvotní církve, ale také se bavíme o tom, co nás oslovuje, inspiruje nebo čemu nerozumíme. K setkání patří i modlitba a zpívání ze Svítá. Během programu si děti většinou pěkně pohrají, případně s námi zazpívají písničku. My je přitom nemusíme napomínat, aby byly tiše. Důležitým bodem našich schůzek je i obyčejný rozhovor nad každodenními věcmi. Káva, čaj a něco na zub zpříjemňují naše setkání.

Schůzky se konají v přátelském domácím prostředí. Termín a místo dalšího setkání je domlouváno na schůzkách. Nyní se zpravidla scházíme v pátek, od 9 do 11 hodin. O další schůzce se informujte u bratra faráře, Daniely Bednaříkové nebo se podívejte do ohlášek.

Setkání maminek nejsou omezena ani věkem, přítomností dítěte (chodí i maminky, které mají odrostlejší děti), ani členstvím ve sboru. Rády mezi sebou uvítáme nové maminky!

Dětský bazar 18. a 19. září 2013

Rodinné centrum Medvídek pořádá již

OSMÝ DĚTSKÝ BAZAR

18. – 19. září 2013

Podzimní a zimní dětské oblečení, vybavení, sportovní potřeby a hračky.

Vše pouze čisté, funkční a v dobrém stavu.

Můžete nabídnout k prodeji a sami navrhnout cenu, vyzvednout si peníze za prodané zboží, neprodané zboží si vzít zpět. Za každý vystavený kus vybíráme předem 1Kč. Provize z prodaného zboží je 10%. Nebo můžete darovat, co vám přebývá. Zboží bude prodáno za symbolickou cenu nebo nabízeno zdarma.

VÝBĚR ZBOŽÍ středu 18. září 15 – 18 hod.

NÁKUP ZBOŽÍ čtvrtek 19. září 8 – 17 hod.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ čtvrtek 19. září v 19.30

Výtěžek je určen na potřeby RC Medvídek
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE PRODAT I NAKOUPIT!!!

Miroslav, Husova 44, sálek u evangelického kostela

Maminky ve školním roce 2012/2013

V letošním roce opět probíhají schůzky maminek s bratrem farářem. Scházíme se po domácnostech ve čtrnáctidenních intervalech, vždy od 9 do 11 hodin.  Na programu budou letos Ježíšova podobenství podle Matoušova evangelia.

Africké bubnování a Body percussion

Africké bubnování a Body percussion

Pátek 4. 11. 2011

14:00 – 15:00 Hra na tělo + bubnováníurčeno pro školáky ve věku 6-11 let
vstupné 35 Kč

16:00 – 16:45 Rytmické hrátky + různé nástroje
určeno pro rodiče s dětmi 2-5 let
vstupné 35 Kč

18:00 -20:00 Body percussion (Hra na tělo)určeno pro zájemce 12 -99 let
vstupné 90Kč – na tento kurz je třeba se dopředu přihlásit

Více informací:

Pořádá Mateřské centrum Medvídek
Kurzy se konají v sálku u evangelického kostela, Husova 44, Miroslav

Zažijte rytmus Afriky přímo v Miroslavi!

24. října 2011

Setkání maminek s nejmenšími dětmi se koná v pondělí 24. října 2011 u Drastíků. Budeme číst Filipským 2, 12 – 18.

10. října 2011

Setkání maminek s nejmenšími dětmi se koná v pondělí 10. října 2011 u Machů na Rybniční ulici. Budeme číst Filipským 2, 6 – 11.

26. září 2011

Setkání maminek s nejmenšími dětmi se koná v pondělí 26. září 2011 u Jany Brabcové na Husově ulici od 9 hodin. Budeme číst Filipským 2, 6 – 11.