V paprscích slunce – promítání

Zveme na promítání dokumentu o Severní Koreji. Film se jmenuje V paprscích slunce a neobvyklou formou přibližuje zákulisí režimu Kim Čong-una. Začátek je v 17.00 hodin na faře.

Medvídkova kavárnička

Rodinné centrum Medvídek srdečně zve k novému programu s názvem Medvídkova kavárnička. Kavárnička bude otevřena každý pátek od 9-11 hodin. Jak už název napovídá, můžete si sem přijít vypít kávu, popovídat si s ostatními, děti si mohou pohrát. K dispozici bude běžné medvídkovské vybavení: hračky, knížky, výtvarné potřeby. Nebude však připravován žádný program. Můžete přijít prostě jen tak pobýt, a to kdykoli během těch dopoledních dvou hodin. Kavárničku povede Lucie Férová. Kavárnička začíná již v pátek, 6. října!

Dětský bazar

Srdečně zveme na Dětský bazar RC Medvídek, 11.-12. října 2017 v klubovně Skláren na Brněnské u.27 v Miroslavi

Příjem zboží ve středu od 15-18

prodej zboží ve čtvrtek od 8-17

Více informací na plakátku nebo na tel.čísle 608 128 347 (Daniela Bednaříková)

bazar

Změníme název naší církve?

Zveme vás do Kruhu k rozhovoru o změně názvu naší církve – k jeho zjednodušení. Podnět k rozpravě přišel z Ústřední církevní kanceláře ČCE s žádostí, aby se sboru ke změně vyjádřily, předaly svůj názor konventu a ten synodu k rozhodnutí. Téma je závažné, ať už chcete název naší církve změnit, či nikoliv, přijďte do Kruhu v neděli 1. října 2017 v 16.00 hodin.

Neděle Díkčinění 1. října 2017

Zveme vás na bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v neděli Díkčinění 1. října 2017. Bohoslužby v Miroslavi začínají v 8.30, v Litobratřicích v 10.00 a v Troskotovicích v 14.00 hodin. Chléb k Večeři Páně upekly v sobotu děti a učitelky nedělní školy, velmi si toho vážíme a děkujeme jim také za výzdobu kostela. Má nám připomenout nejen úrodu, kterou jsme v tomto suchém roce přece jen na našich zahradách a polích vypěstovali, ale zejména symbolizuje vše, co jsme z Boží …

Celý článek →

Nanebevstoupení – kázání Marty Sedláčkové

Biblické čtení: Efezkým 1, 17-25

Když jsem před pár lety pomáhala dělat úlohu pro nedělní školu, která se zabývala právě nanebevstoupením, našla jsem přehršel různých tvoření, kde papírový Pán Ježíš pomocí důmyslných provázků mizel v papírovém obláčku nebo pod plastovým kelímkem a podobně. Měla jsem v té chvíli děsnou potřebu toto všechno zakázat nebo vymazat z internetu. Je to totiž báječný způsob, jak dětem naprosto zastřít smysl tohoto biblického příběhu tím, jak ho brutálně zpředmětníme. Proto i dospělým doporučuju si Ježíšův odchod nepředstavovat moc …

Celý článek →

Evangelium podle Matouše – kázání Marty Sedláčkové

Evangelium Mt 13, 1-9 + 18-23

„Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře.  2 Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď; posadil se v ní a celý zástup stál na břehu.  3 I mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Vyšel rozsévač rozsívat.  4 Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty, a přilétli ptáci a sezobali je.  5 Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země, a hned vzešla, protože nebyla hluboko …

Celý článek →

Aleluja – kázání Marty Sedláčkové

Aleluja. Chvalte Boha pro jeho veliké činy, chvalte ho pro jeho nesmírnou velikost! Aleluja!

 Matouš 28:16-20  16 Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil.  17 Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali.  18 Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.  19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého  20 a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem …

Celý článek →

Sdělení staršovstva

Na poradě 12. září 2017 projednávalo staršovstvo také žádost bratra faráře, aby mu bylo umožněno mít alespoň jeden den v týdnu volný.  Umožníme tak bratru faráři a jeho rodině klid od všech sborových aktivit, návštěv a pohybu na faře i v zahradě. Tímto dnem je sobota a dle povolací listiny by to mělo být i pondělí. Prosíme vás proto, abyste prosbě bratra faráře vyhověli a vstřícné rozhodnutí staršovstva respektovali. Výjimečné aktivity, jako jsou např. brigády, pečení perníčků apod. se i nadále v sobotu …

Celý článek →

Dětský bazar

RC Medvídek opět připravuje Dětský bazar, a to ve středu a ve čtvrtek 11.-12.10.2017 v klubovně ve Sklárnách, Brněnská 27.

Nabídněte k prodeji dětské oblečení, vybavení i hračky, které nepotřebujete a přijďte se nakoupit nové!

Výtěžek z Dětského bazaru je jako vždy věnován potřebám RC Medvídek.

bazar

Zveme vás na koncert

ve čtvrtek 17. srpna 2017 v 17.00 hodin se v evangelickém kostele v Miroslavi na Husově ulici koná koncert nazvaný Krásná hudba pro Miroslav – pod vedením Jana Škrdlíka hrají studenti – účastníci hudebního soustředění. Vstupné dobrovolné.

Sbírejte hliník – přispějte životnímu prostředí i sboru

V pondělí 24.7. jsme do sběrných surovin v Suchohrdlech odevzdali 24 kg hliníku a získali tím 408 Kč pro náš sbor. Jednalo se především o plechovky od nápojů, víčka od jogurtů a dalších výrobků a pár dalších věcí (staré nádobí apod.)

Výroba hliníku je velmi náročná pro životní prostředí. Při výrobě vzniká velké množství nebezpečného odpadu. Nejlepší je tedy se hliníkovým obalům vyhnout, nebo je alespoň recyklovat.

V našem sboru můžete hliník odevzdávat do malé nádoby u vstupní brány nebo do nádoby …

Celý článek →