6. ledna 2019

 svátek Zjevení Páně zvaný Epifanie

-přivítání

-bohoslužby jsou dnes ve 14.00 v Troskotovicích

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo se podílejí na bohoslužbách v Miroslavi i v kazatelské stanici

-Děkujeme sestrám Janě a Olze Ryšavým, které vykonaly návštěvu paní Vlasty Křečkové a sestře Rut Vesecké a bratru Jindřichu Machovi za návštěvu u paní Zuzany Zahrádkové v Domově odpočinku v Božicích. Vážíme si vaší pozornosti ke členům sboru, kteří se již nemohou účastnit společných shromáždění. Pokud byste se chtěli o návštěvách dovědět víc, bude k tomu …

Celý článek →

Bohoslužby o Vánocích 2018 a na Nový rok 2019

Miroslav

24. 12. v 16:00 zpěvy z Taize v Kruhu

25. 12. v 8:30 bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. v 9:00 bohoslužby mládeže

1. 1. v 8:30 bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

23. 12. v 10:00 bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. v 10:00 bohoslužby s Večeří Páně

Troskotovice

25. 12. ve 14:00 bohoslužby s Večeří Páně

VÁNOČNÍ KONCERT 23. prosince 2018 v 16.00

 

 

 

 

Zveme vás do evangelického kostele na Vánoční koncert. Koná se čtvrtou adventní neděli 23. 12. 2018 v 16.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. Zazní housle, příčné flétny, klavír, zpěv i varhany. Přijďte se potěšit a společně zahájit Vánoce 2018!

Vstupné je dobrovolné, lavice v kostele jsou vyhřívané.

 

 

 

 

Vánoční divadlo

Srdečně zveme na dětskou vánoční slavnost, při níž děti zahrají hru Dárek pro Ježíše aneb Stroj času. Proč na Vánoce dostáváme dárky, když vlastně slavíme narozeniny Pána Ježíše? A jaký dárek by si asi přál? A co se může stát, když si takové otázky začneme klást? A jakou roli v tom může hrát stroj času? Vše se dovíte v neděli …

Celý článek →

Dárkování 2018 – 38 481 Kč

Výsledek letošního Dárkování – 38 481 Kč – byl rozdělen takto:

pro Marie Namutebi (Adopce na dálku)   7 000 Kč,

na výstavbu Nového Betléma v Kloboukách u Brna 31 481 Kč

Děkujeme všem dárcům!

Ekoodpoledne

Ekoodpoledne

Srdečně zveme na Ekoodpoledne s Miladou Borrow ve čtvrtek 22. listopadu od 16 hodin na faře. Přijďte se pobavit na téma čím nahradit chemii v domácnosti a jak redukovat domácí odpad. Můžete si zde také vyrobit šlehané bambucké máslo. Přijďte se podělit o nápady a načerpat inspiraci!

2. Pro 2018

Dárkování 2018

První adventní neděli 2. 12. 2018 od 15.00 se v evangelickém kostele v Miroslavi koná charitativní odpoledne zvané Dárkování. Podpoříme Adopci na dálku a přispějeme na výstavbu Nového Betléma v Kloboukách u Brna. Rukodělné výrobky a domácí produkty přijímáme v pátek 30. 11. v sálku Kruh dopoledne 9.30 – 11. 00 a odpoledne 17.00 – 19. 00 hodin. Kdo je ochoten pomoci při výběru, instalaci dárků i při vlastním Dárkování, zapište se prosím do tabulky v kostele. Děkujeme.

Dárkování-plakátek 2018

SLAVNOST KONFIRMACE

Slavnost konfirmace se koná v neděli 11. listopadu 2018 v 8.30 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi, současně bude vykonán křest a vysluhována Večeře Páně. Kázáním poslouží a bohoslužby povede Mgr. David Sedláček, evangelický farář. Srdečně zve staršovstvo FS ČCE Miroslav.

Návštěva z partnerského sboru ve Sprembergu.

V neděli 21. 10. 2018 budeme společně slavit bohoslužby s Večeří Páně.Jsme zváni na neděli 15.00 na sborové odpoledne s našimi hosty a s pestrým programem. Setkání bude zakončeno společnou večeří. Srdečně již nyní zveme na společné bohoslužby i na sborové odpoledne.

7. října 2018

 • neděle po sv. Trojici
 • Přivítání

  Dnes odpoledne jsou bohoslužby s VP v Troskotovicích

  Zveme vás na nešpor a do Kruhu, program o dvou knihách vzpomínek si připravila Lia Ryšavá, začátek je v 17.00 hodin.

  Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích.

  V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

  Prostory bývalé Spořitelny, v domě, kde je sborový byt, byly prodány, zatím jsme nebyli oficiálně informováni, komu a za jakým účelem.

  rozhodli jsme objednat nové ozvučení kostela na …

  Celý článek →

  Evangelický sbor v Bohemce na Ukrajině očima mládeže

  Zveme vás do Kruhu v neděli 23. září 2018 v 17.00 hodin na program mládeže. Na začátku září navštívili Bohemku a další místa  na Ukrajině, setkali se s místními, z nichž řada má české kořeny, a také s farářem Miki Erdingerem, který v současné době v Bohemce působí. Vyprávění doplní promítáním fotografií.

  Díkčinění

  Zveme vás na slavnost Díkčinění s vysluhováním Večeře Páně v neděli 23. září 2018 v evangelickém kostele v Miroslavi v 8.30, poté v Bohuticích v 10.00 hodin. V Moravském Krumlově se Díkčinění konalo v neděli 16. 9. odpoledne a v Troskotovicích je plánováno na 7. října 2018 ve 14.00 hodin.

  V sobotu 22. září v 14.00 zveme do Kruhu děti k pečení chleba a k výzdobě kostela.