18. února 2018

první postní neděle s vysluhováním večeře Páně

-pozdrav

-dnes se konají bohoslužby jen v Miroslavi

-zveme vás na promítání dokumentárního filmu „Slyšet očima“, který se věnuje problematice neslyšících, začátek je v 17. 00 v presbyterně

-dnes nás na varhany doprovází bratra Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb

-podle rozhodnutí staršovstva se Výroční sborové shromáždění uskuteční v neděli 11. března 2018 v rámci bohoslužeb. Archy členů s boru s volebním právem jsou vyvěšeny vzadu v kostele.

Týden ve sboru

 Úterý                          9.00                            maminky u Bednaříků

Středa                         9.00                            RC Medvídek

Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                       biblická hodina pro dospělé se v Miroslavi nekoná, bratr farář jede dopoledne vykonat pobožnost do domova seniorů v Božicích a zve ke společné cestě

18.30                              zkouška pěveckého sboru

Pátek                          9.00                            Medvídkova kavárnička

  1. 00 postní ztišení se zpěvy z Taizé

19.00                          zkouška flétnového souboru

V pátek dopoledne jede bratr farář vykonat pobožnost do Brumovic do střediska Mirandie; pokud byste se chtěli zúčastnit, přihlaste se bratru faráři po bohoslužbách

Sobota                         19. 00 mládež

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za vaši obětavost

-sbírka příští neděli je celocírkevní a je určena na podporu církevního tisku

-prosím presbytery a členy stavební komise, aby se po bohoslužbách zdrželi v kostele ke krátké poradě

-všichni jsme zváni do Kruhu ke kávě, čaji a ke společnému rozhovoru

Příští neděli se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, v 10.00 v Bohuticích a 17.00 na nešporu a v Kruhu, program o islámu bude mít bratr farář