25. června 2017

druhá neděle po sv. Trojici

-pozdrav

-dnešní bohoslužby slavíme společně s dětmi, které se loučí na období prázdnin s nedělní školou

-dnes v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

-odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni do Kruhu na program Hudba a poezie našich domovů, prosíme, abyste po skončení bohoslužeb sdělili Lii Ryšavé, co máte připraveno do programu, děkujeme již nyní za ochotu účinkovat

-na varhany nás dnes doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích podílejí

-vyřizujeme poděkování a pozdravy celému sboru od delegátů Jeronymovy jednoty, kteří měli minulou neděli u nás poradu. Odjížděli velmi spokojeni. Za to patří dík všem, kteří jim připravili dobré pohoštění a příjemné prostředí k jednání

-s bolestí vám oznamujeme, že 22. června zemřel ve znojemské nemocnici bratr Michal Tančinec, pohřební shromáždění se uskuteční v sobotu 1. července ve 14.00 v našem kostele, vykoná ho bratra farář Pavel Kašpar ze Znojma

Týden ve sboru

Středa                           9.00                     RC Medvídek

Čtvrtek                         16.00 a 17.00       poslední biblické hodiny dětí před prázdninami

Sobota                          14.00                   pohřeb bratra Tančince

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na fond solidarity sborů. Tato sbírka pomáhá sborům, které nemají dostatek finančních prostředků na uhrazení odvodu do personálního fondu v plné výši. Děkujeme za vaši obětavost.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách zde v kostele a odpoledne v Troskotovicích.