Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, “rada starších”. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Vlastimil Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jarmila Šimšová
Jiří Uhřík
1.náhradník: Eva Machová
2.náhradník: Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 31. března 2019.

4. března 2014

Staršovstvo rozhodlo o konání besedy o budoucnosti sboru, která se uskuteční v  Kruhu 23. 3. 2014 v 16.00.

Dále jednalo o sbírkách a rozhodlo, že se celocírkevní sbírka na tisk, uskuteční 16. 3. 2014 a opět bude určena na sbírku kázání. Na pomoc Ukrajině bude odesláno 4 000,- Kč ze sociálního fondu sboru. Dobrovolná sbírka „Stavíme na nohy“ na pomoc ženám v Africe bude probíhat při Postním ztišení se zpěvy z Taizé každý pátek v 18. 00 hodin. Na ztišení v postu jsme všichni zváni.

Staršovstvo děkuje všem, kteří již přispěli  do dlouhodobé sbírky na opravu střechy fary (dosud bylo vybráno 10 000,-Kč), sbírka probíhá i nadále do pokladničky- kostelíčka každou neděli; je také možno přispět do ní proti potvrzení u sestry pokladní a získat tak odečet k dani.

4. února 2014

1) Staršovstvo přijalo s úctou a radostí žádost sestry Marie Veselé o řádné členství v Českobratrské církvi evangelické. Milá sestro, víme již dávno, že do tohoto společenství Kristovy církve patříte. Vítání tedy ani není na místě. Radujeme se z vašeho rozhodnutí a přejeme, abyste nikdy tohoto svého rozhodnutí nelitovala.

2) Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 2.března v 8.30 zde v kostele. Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok. Zároveň staršovstvo očekává rozhovor k informacím o stavu sborových budov. Fotografie i informace o našich nemovitostech, potřeby a plány na jejich budoucí údržbu máte ode dneška na nástěnce zde v kostele. Staršovstvo právě vybírá ze tří nabídek firem na opravu střechy na faře. Rozhodnutí pravděpodobně padne dnes na jednání staršovstva po bohoslužbách v Kruhu. Připomínáme, že trvale běží sbírka určená na tuto opravu. (je možná všemi způsoby: do kostelíčka, přímo pokladní i převodem na účet)

3) Při VSS bude pochopitelně i prostor k debatě o personálních otázkách (kandidátovi na kazatele sboru). Staršovstvo vysílá pětičlennou delegaci do Krouny k dalšímu jednání o kandidatuře br. Sedláčka, zejména pak o možnostech jejich budoucího bydlení v Miroslavi.

4) Staršovstvo jednalo i o budoucí návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50.výročí společných brigád na Kunvaldě. Také o vyslání delegace našeho sboru na slavnost do slovenského Beckova. Obě tyto návštěvy se budou konat v červnu.

7. ledna 2014

– Chystejme se na návštěvu br. fr. Davida Sedláčka v neděli 26.ledna. Po bohoslužbách s ním bude rozhovor, již jako s kandidátem na kazatele našeho sboru. Rozhovoru se účastní také jeho rodina.
Tu neděli nebudou dopoledne kaz.stanice, sejdeme se všichni s případným novým farářem.
– Výroční sborové shromáždění bude v neděli 2.března.

Staršovstvo projednávalo hospodaření uplynulého roku i návrh rozpočtu na tento rok. (budete seznámeni v materiálech před VSS) Na programu byl i referát o stavu našich sborových budov a plán jejich nutné údržby. Tato jednání budou ještě pokračovat.
Jistý je již plán na výměnu střešní krytiny na budově fary. Stav tašek je již alarmující. Vybíráme firmu a rádi bychom střechu na faře dělali během léta (ideálně po odchodu a před příchodem farářovic rodiny). Staršovstvo proto vyhlašuje dlouhodobou účelovou sbírku darů na opravu farské střechy. Sbírka darů bude probíhat všemi obvyklými způsoby: anonymně do pokladničky – kostelíčka, darem proti příjmovému dokladu i převodem na sborový účet s variabilním symbolem 141414.

Poslední oznámení ze staršovstva je informace o návštěvě br.synodního seniora Joela Rumla v našem sboru na květnou neděli 13.dubna. Vážíme si takové příležitosti, jsme za ni vděčni a těšíme se. Podrobnosti budeme vědět později.

17. prosince 2013

Na mimořádné poradě staršovstva byl dokončen rozhovor týkající se budoucnosti církve a samofinancování sboru, rozhovor byl veden na základě materiálu ze synodu.

3. prosince 2013

  • výsledek Dárkování (23 680,- Kč), současně přečten děkovný dopis bratra Petra Hašky, ředitele střediska Diakonie v Myslibořicích
  • jediným kandidátem na faráře FS ČCE Miroslav je David Sedláček, hostem na kazatelně bude v lednu 2014
  • 17. 12. dokončíme rozhovor o samofinancování sboru

 

19. listopadu 2013

V úterý 19. listopadu se konala mimořádná porada staršovstva, jejímž hostem byl bratr farář David Sedláček. Bratr farář Sedláček přijal kandidaturu na faráře v našem sboru, pohovořil o svých zkušenostech z duchovenské služby a o svých teologických důrazech. S radostí jsme vyslechli, že také jeho paní, sestra Marta Sedláčková, jej v úmyslu kandidovat v Miroslavi podpořila a v budoucnu je ochotna a připravena podílet se na sborové práci. Staršovstvo bratra faráře Sedláčka a jeho rodinu pozvalo k dalšímu setkání v lednu příštího roku.

5. listopadu 2013

Rozhodnuto o vydání sborového listu, probírán stav sborových budov.

Rozhodnuto o konání Noci kostelů v květnu roku 2014 a o červnové návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50 let brigád na Kunvaldě.