Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Vlastimil Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jarmila Šimšová
Jiří Uhřík
1.náhradník: Eva Machová
2.náhradník: Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 31. března 2019.

Z porady 7. 10. 2014

-staršovstvo se zabývalo stavebními záležitostmi sboru, zejména dalším postupem při opravě fary a vzalo na vědomí stav sborových účtů

-rozhodlo o ukončení sbírky na opravu střechy fary k datu 12. 10. 2014 a současně děkuje všem dárcům

-staršovstvo navrhlo kandidáty do SR

-doporučuje poslech pořadů věnovaných 600. výročí znovu obnovení vysluhování pod obojí na Čs.rozhlase 3 Vltava

-zveme na ekumenické bohoslužby do Hostěradic 12. 10. v 17.00 (káže náš bratr farář) – domluva na dopravu po bohoslužbách

-celocírkevní sbírka Na charitativní a sociální pomoc a na potřeby sboru do kostelíčka; staršovstvo děkuje všem dárcům za obětavost

 

1. července 2014

–  V červenci  2014  čerpá  bratr  farář  Ondřej  Titěra  řádnou  dovolenou,  27. července  bude  kázat  v Miroslavi  naposledy.  Administrátorkou  sboru v měsíci srpnu bude sestra farářka Jana Špinarová.

–  Během  prázdnin  budou  našimi  hosty  na  kazatelně  bratři  faráři  Jaroslav Vítek,  Jan  Zámečník,  Tomáš  Potoček  a  sestra  farářka  Jana  Špinarová  (termíny najdete na nástěnce).

–  Od 1. července 2014 je FS ČCE Hrabětice sloučen s naším sborem jako kazatelská  stanice.  Staršovstvo  rozhodlo  o  umístění  mramorového  kříže z hrabětické fary v našem kostele, bude nám sbor Hrabětice připomínat.

–  Během června byl opraven hrob faráře Hájka a jeho rodiny.

–  Na  pořadu jednání  byly také  opravy  v Moravském Krumlově  a  umístění informační tabule na modlitebně v Bohuticích. Všem, kteří se na opravách na hřbitově, v Krumlově i v Bohuticích podíleli, děkujeme.

–  V sobotu 19. července v 19.00 hodin se v našem kostele uskuteční koncert Jana  a  Kryštofa  Škrdlíkových  (violoncellové  duo),  tento  koncert  je tradiční  koncert  vážné  hudby,  který  bývá  v rámci  Jarmarku  u  Floriána na  zámku.  Vzhledem  k probíhající  opravě  zámku  se  koncert  uskuteční v našem kostele. Všichni jsme srdečně zváni.

–  Během léta bude na našem hřbitově umístěna socha Anděl, dočasně stojící u kostela.

–  V polovině prázdnin započne oprava střechy na faře.

–  O minulém víkendu byli členové našeho sboru na n

4. června 2014

Hodnotili jsme besedu o budovách našeho sboru a konstatujeme malý zájem mladší a střední generace,což nám je líto.

Na sobotu 28.6.se chystá brigáda v Moravském Krumlově, natírání oken v modlitebně. Organizace se ujal br.Dan Sterzik. Prosíme ochotné bratry i sestry,domlouvejte se s Danem.

Sbírka na Svatodušní neděli činila 5202 Kč.Děkujeme všem dárcům.

 

6. května 2014

–    Br.fr David Sedláček poslal potřebné podepsané listiny a vše může být v úterý předáno seniorovi k dalšímu postupu.

–        Staršovstvo jednalo o připravované Noci kostelů, o Svatodušní neděli s konfirmací a křty, o návštěvě z Německa a zájezdu do Kunvaldu a také rozhodlo o vytvoření pamětního místa zde v kostele pro vbrzku zaniklý sbor v Hraběticích.

–        Staršovstvo rozhodlo o pokračování celosborového rozhovoru o finančním zajištění sboru v budoucnosti. Tentokrát v neděli 1.června od 16 hodin budeme hovořit o stavu a potřebách sborových nemovitostí.

4. března 2014

Staršovstvo rozhodlo o konání besedy o budoucnosti sboru, která se uskuteční v  Kruhu 23. 3. 2014 v 16.00.

Dále jednalo o sbírkách a rozhodlo, že se celocírkevní sbírka na tisk, uskuteční 16. 3. 2014 a opět bude určena na sbírku kázání. Na pomoc Ukrajině bude odesláno 4 000,- Kč ze sociálního fondu sboru. Dobrovolná sbírka „Stavíme na nohy“ na pomoc ženám v Africe bude probíhat při Postním ztišení se zpěvy z Taizé každý pátek v 18. 00 hodin. Na ztišení v postu jsme všichni zváni.

Staršovstvo děkuje všem, kteří již přispěli  do dlouhodobé sbírky na opravu střechy fary (dosud bylo vybráno 10 000,-Kč), sbírka probíhá i nadále do pokladničky- kostelíčka každou neděli; je také možno přispět do ní proti potvrzení u sestry pokladní a získat tak odečet k dani.

4. února 2014

1) Staršovstvo přijalo s úctou a radostí žádost sestry Marie Veselé o řádné členství v Českobratrské církvi evangelické. Milá sestro, víme již dávno, že do tohoto společenství Kristovy církve patříte. Vítání tedy ani není na místě. Radujeme se z vašeho rozhodnutí a přejeme, abyste nikdy tohoto svého rozhodnutí nelitovala.

2) Staršovstvo svolává řádné sborové shromáždění na neděli 2.března v 8.30 zde v kostele. Budou projednány zprávy o životě sboru, o hospodaření sboru, zpráva revizorek účtů a rozpočet na další rok. Zároveň staršovstvo očekává rozhovor k informacím o stavu sborových budov. Fotografie i informace o našich nemovitostech, potřeby a plány na jejich budoucí údržbu máte ode dneška na nástěnce zde v kostele. Staršovstvo právě vybírá ze tří nabídek firem na opravu střechy na faře. Rozhodnutí pravděpodobně padne dnes na jednání staršovstva po bohoslužbách v Kruhu. Připomínáme, že trvale běží sbírka určená na tuto opravu. (je možná všemi způsoby: do kostelíčka, přímo pokladní i převodem na účet)

3) Při VSS bude pochopitelně i prostor k debatě o personálních otázkách (kandidátovi na kazatele sboru). Staršovstvo vysílá pětičlennou delegaci do Krouny k dalšímu jednání o kandidatuře br. Sedláčka, zejména pak o možnostech jejich budoucího bydlení v Miroslavi.

4) Staršovstvo jednalo i o budoucí návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50.výročí společných brigád na Kunvaldě. Také o vyslání delegace našeho sboru na slavnost do slovenského Beckova. Obě tyto návštěvy se budou konat v červnu.

7. ledna 2014

– Chystejme se na návštěvu br. fr. Davida Sedláčka v neděli 26.ledna. Po bohoslužbách s ním bude rozhovor, již jako s kandidátem na kazatele našeho sboru. Rozhovoru se účastní také jeho rodina.
Tu neděli nebudou dopoledne kaz.stanice, sejdeme se všichni s případným novým farářem.
– Výroční sborové shromáždění bude v neděli 2.března.

Staršovstvo projednávalo hospodaření uplynulého roku i návrh rozpočtu na tento rok. (budete seznámeni v materiálech před VSS) Na programu byl i referát o stavu našich sborových budov a plán jejich nutné údržby. Tato jednání budou ještě pokračovat.
Jistý je již plán na výměnu střešní krytiny na budově fary. Stav tašek je již alarmující. Vybíráme firmu a rádi bychom střechu na faře dělali během léta (ideálně po odchodu a před příchodem farářovic rodiny). Staršovstvo proto vyhlašuje dlouhodobou účelovou sbírku darů na opravu farské střechy. Sbírka darů bude probíhat všemi obvyklými způsoby: anonymně do pokladničky – kostelíčka, darem proti příjmovému dokladu i převodem na sborový účet s variabilním symbolem 141414.

Poslední oznámení ze staršovstva je informace o návštěvě br.synodního seniora Joela Rumla v našem sboru na květnou neděli 13.dubna. Vážíme si takové příležitosti, jsme za ni vděčni a těšíme se. Podrobnosti budeme vědět později.

17. prosince 2013

Na mimořádné poradě staršovstva byl dokončen rozhovor týkající se budoucnosti církve a samofinancování sboru, rozhovor byl veden na základě materiálu ze synodu.

3. prosince 2013

  • výsledek Dárkování (23 680,- Kč), současně přečten děkovný dopis bratra Petra Hašky, ředitele střediska Diakonie v Myslibořicích
  • jediným kandidátem na faráře FS ČCE Miroslav je David Sedláček, hostem na kazatelně bude v lednu 2014
  • 17. 12. dokončíme rozhovor o samofinancování sboru

 

19. listopadu 2013

V úterý 19. listopadu se konala mimořádná porada staršovstva, jejímž hostem byl bratr farář David Sedláček. Bratr farář Sedláček přijal kandidaturu na faráře v našem sboru, pohovořil o svých zkušenostech z duchovenské služby a o svých teologických důrazech. S radostí jsme vyslechli, že také jeho paní, sestra Marta Sedláčková, jej v úmyslu kandidovat v Miroslavi podpořila a v budoucnu je ochotna a připravena podílet se na sborové práci. Staršovstvo bratra faráře Sedláčka a jeho rodinu pozvalo k dalšímu setkání v lednu příštího roku.

5. listopadu 2013

Rozhodnuto o vydání sborového listu, probírán stav sborových budov.

Rozhodnuto o konání Noci kostelů v květnu roku 2014 a o červnové návštěvě hostů z Německa při příležitosti 50 let brigád na Kunvaldě.