Školné Marie Namutebi

Jelikož se tradiční „Dárkování“ v tomto roce nekoná, pořádáme mimořádnou sbírku na projekt Adopce na dálku, konkrétně na školné Marie Namutebi, dívky žijící v ostrovní části Ugandy. Více informací o této naší dlouhodobé iniciativě najdete na samostatné stránce.

Přispět můžete buď bankovním převodem (zpráva pro příjemce: adopce, číslo bankovního účtu sboru: 1582635309/0800), nebo osobně bratru Vlastimilu Férovi. Sbírka potrvá do 6. prosince.

Bude-li výtěžek vyšší než náklady na Mariino vzdělání, pošleme zbylé peníze na původní plánovaný cíl letošního Dárkování, znojemskou charitu, …

Celý článek →

Online bohoslužby + Virtuální káva

Po online bohoslužbách tuto neděli, ke kterým srdečně zveme, bude možné se připojit k neformálnímu online setkání pro zájemce. Adresa je: https://meet.vpsfree.cz/VirtualniKruh a očekáváme, že se tam setkáme okolo 9:30. Vzhledem k tomu, že tento čas nebyl oznámen včas dopředu a díky tomu, že bohoslužby je možné si pustit v neděli kdykoli během dne, omlouváme se všem, kdo to zjistíte pozdě.

Bohoslužby budou zveřejněny jako již dříve na youtube kanálu FS ČCE Miroslav.

Sborové aktuality

V nejbližších týdnech se budeme potýkat s pandemií nemoci covid-19. Počínaje říjnem 2020 platí následující opatření:

  • Od 12. října 2020 nebudeme slavit shromáždění v miroslavském kostele v 8:30, jak jsme zvyklí, protože maximální povolený počet účastníků shromáždění je 10.
  • Do odvolání rušíme běžná shromáždění a aktivity, jako je nedělní škola, setkávání seniorek, biblické hodiny pro dospělé, programy v Kruhu. Biblické hodiny dětí jsou teoreticky možné, skupina je do 10 lidí, a záleží proto na domluvě rodičů a faráře. To se týká i …
Celý článek →

Hlavní dar lásky 2020

Informační leták k celocírkevní sbírce na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, jejíž výtěžek je určen pro rekonstrukci kostela v Hranicích. Jak je možné přispět do sbírky čtěte zde.