Author Archives: Radek Fér

Ohlášky 16. května 2021

neděle Exaudi – Vyslyš mě, Hospodine (Ž 27, 7)

 • vítám vás dnes všechny v kostele
 • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý. Děkujeme jemu za jeho službu i také všem dalším
 • bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi
 • ve čtvrtek jsme se sešli v kostele ve svátek Nanebevstoupení Páně
 • Dvě oznámení o úmrtí:
  • V Nosislavi zemřela sestra Hana Svobodová, rozloučení se konalo v sobotu.
  • V diaspoře našeho sboru zemřela sestra Zdenka Adámková, pohřební rozloučení bude ve středu 19. 5. odpoledne na hřbitově ve Višňové.
 • dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru
 • do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka darů pro Jeronymovu jednotu,
 • děkujeme vám, že i tímto způsobem na práci církve pamatujete

Za týden jsou Svatodušní svátky. Sejdeme se v Miroslavi v 8.30 i v Bohuticích
v 10.00. Bohoslužby budou s Večeří Páně vysluhovanou kalíšky. Jako každý rok je i letos
svatodušní sbírka celocírkevní. Tentokrát je určena pro Diakonii, konkrétně na
rekonstrukci školy pro děti s postižením v Praze.

Bohoslužby 2. května již v kostele

V neděli 2. května se konají bohoslužby v 8:30 v kostele. Online bohoslužby nebudou.
Dodržujeme tato hygienická opatření:

 • respirátory
 • rozestupy v lavicích (rodiny sedí spolu)
 • při vstupy použijeme desinfekci (má na starosti služba u dveří)

K dispozici je celý prostor kostela, kruchta u varhan a místnost v Kruhu. Pokud se situace nezhorší, platí toto rozhodnutí pro další neděle.

Bohoslužby 25. dubna

Dodatek k ohláškám: Vypadá to tak, že od neděle 2. května se budeme opět moci scházet v kostele již bez nutnosti zaplnit max. 10% míst k sezení (sazmořejmě i nadále s respirátory a rozestupy). Více informací zjistíme a zveřejníme během týdne.

Otevřený kostel

Možnost otevřeného kostela pro osobní modlitbu, meditaci a ztišení.

Na Velký pátek bude evangelický kostel v Miroslavi otevřený po celý den, od 9:00 hodiny ráno do 19:00 večer. Bude přístupný všem, kdo se budou chtít ztišit k osobní modlitbě. Kostel bude k dispozici k osobní modlitbě, k meditaci a rozjímání. Nic nebude organizované.

Na Bílou sobotu, bude kostel opět otevřený od 15:00 odpoledne do pozdního večera 22:00. Na cestě do kostela bude připravena křížová cesta k zamyšlení. Večer bude před kostelem zapálený oheň k velikonoční vigilii. Kostel bude přístupný k osobním modlitbám a rozjímání. V kostele bude hrát hudba s velikonoční tématikou. Nic nebude organizovaného.
Otevřený kostel je nabídka pro všechny. Jste vítáni ?

Nový zpěvník

Koncem roku 2021 vyjde nový evangelický zpěvník. Bude to veliká událost. Na zpěvníku se mnoho let pracovalo a nyní z něj budeme moci (nejen) zpívat. Co bude ve zpěvníku, v čem bude jiný než EZ a další odpovědi najdete na stránce s častými otázkami a odpověďmi. Nyní je třeba zjistit, kolik zpěvníků budeme z našeho sboru objednávat. Prosím, máte-li zájem o nový zpěvník, vyplňte do konce března co nejdříve tento fomulář: