Category Archives: Mládež

Školka mládeže na Blažkově

Jako každý rok, tak i letos se část miroslavské mládeže chystá na tradiční jarní školku mládeže brněnského seniorátu, která se bude letos konat na docela netradičním místě – mládež se sejde o víkendu 28.-30. května na Blažkově.
Celý víkend se budeme zabývat poustevničením v dnešním světě. Prozkoumáme život v různých řádech a v přírodních podmínkách, které nám blažkovské tábořiště nabízí, si to vyzkoušíme i na vlastní kůži. Těšit se můžeme na přednášku pátera Jiřího Damiána Škody o klášterech a životě v nich, dále na sportování, duchovní obohacování, koncert biopunkové kapely, tradiční večerní čajovnu a na mnoho dalších věcí.

Podrobnosti najdete na adrese:
http://www.embs.cz/index.php?section=future&subsection=blazkov

Tereza Ryšavá

 

 

Ohlédnutí za volejbalem v Miroslavi

 

Na uspořádání volejbalu v
Miroslavi nás přivedla jedna procházka na Markův kopec v neděli
po školce ve Znojmě…

V pátek 19. června pršelo už od
rána, první účastníci volejbalu přijeli po čtvrté hodině. V
Kruhu, který jsme využívali celý víkend, jsme už vařili čaj,
mazali na chleba pomazánky, které připravily tety. Asi s hodinovým
zpožděním přijela i další část mládeže  Vanovice.

Spaní jsme měli po rodinách  u
Jendičů, Jarků a Férů. V rodinách jsme měli i snídaně.
Ráno v sobotu sice bylo zataženo,
ale nepršelo, to jsme využili ke krátké procházce po Miroslavi.
Po procházce jsme opět zakotvili v Kruhu a kostele, kde nám pan
farář pověděl historii miroslavského kostela…

V poledne byl výborný oběd. Po
krátké poobědové siestě jsme se vypravili do tělocvičny
základní školy. Družstva jsme neměli rozdělené na hosty a
domácí, ale byli jsme namíchaní. Dokonce jsme měli i fandy,
kteří nás přišli podpořit a také jednoho nového hráče.

Na sobotní večer jsme měli
naplánovanou mládež v Kruhu. Zpívali jsme ze Svítá, zamýšleli
jsme se nad tématem utrpení. Večer jsme měli v Kruhu opět
volný  zpívali jsme, povídali si, při odchodu jsme nachystali
stoly na zítřejší besedu po bohoslužbách, kam přijel sborový
zájezd z Krouny.

V neděli jsme vstávali brzy, abychom
stihli ještě připravit brambory na oběd. V kostele jsme při
bohoslužbách zpívali písničku ze Svítá. V neděli se již
vyčasilo, a tak jsme se vydali na židovský hřbitov. Poprosili
jsme o výklad Aleše Bednaříka. Byla to hezká procházka 
začínali jsme ji povídáním o židovském městě a synagoze, na
hřbitově byla další část výkladu..
S sebou na oběd jsme si donesli do
Kruhu z rodin všechny věci, na odpoledne jsme měli vymyšlenou
vycházku na kopec. Jako nejhezčí část vycházky je pro mě
sezení na bunkru.

Celá výprava volejbalistů odjížděla
kolem čtvrté hodiny autobusem na rozcestí.
Dojeli vpořádku domů a všichni
společně se těšíme na další setkání!

Napsala: Anna Férová

Volejbal 20.6. 2009

Zveme všechny, kteří si chtějí zahrát volejbal na 20. června od 14:30 do Miroslavi. Hrát budeme na volejbalovém hřišti pod Markovým kopcem, v případě ošklivého počasí v tělocvičně. S sebou si proto vezměte boty s bílou podrážkou.
Svoji účast na volejbale potvrďte na adrese: email(‘aninka.ferova’, ‘seznam.cz’);aninka.ferovaseznam.cz, sem můžete psát i případné dotazy.

TĚŠÍME SE!

Školka ve Znojmě – ohlédnutí

 

Školka ve Znojmě proběhla o víkendu 24.  – 26. dubna. Poprvé se tady prezentoval nový som, který jsme si zvolili na podzimní školce v Rovečném.

 

Téma školky znělo: "Čo bolo, bolo a co teraz” – páteční večer byl
věnovaný starším účastníkům školek – vzpomínalo se, kdy se “školce”
začalo říkat školka, jaká mívali na školkách témata, na co se těšili…

Nocleh byl po menších obtížích
vyřešen spaním na faře, jelikož nás nebylo mnoho, vešli jsme se na
podlahy na faře, kde jsme si rozložili spacáky, někdo i karimantku.

Vzbudili
jsme se do krásného dne. Po snídani a ranní pobožnosti byla na programu
přednáška pana faráře Keřkovského – "Naděje v proměnách času”. Povídání
pana faráře jsme prokládali písničkami ze zpěvníku Svítá.

Před
obědem jsme se šli po skupinkách projít po krásách Znojma, šli jsme
podle mapek. Měli jsme štěstí, nikdo si nevykoukal oči krásami Znojma
jako jeden náš předchůdce… 🙂

Obědvali jsme nedaleko fary. Jako na každé školce i ve Znojmě byl odpoledne program, který jste si mohli zvolit podle vašeho přání –  sport, procházka, lenošení na faře…V pět hodin byla na faře modlitební chvilka – byla to novinka a myslím si, že se povedla.

Letos jsme měli v sobotu opět dva koncerty – první byl koncert vážné hudby – v kostele svatého Mikuláše a večer, po večeři byl koncert moderní hudby.

Každý večer byla pro zájemce otevřena na faře čajovna, kterou měli "pod palcem” mládežníci z Vanovic.

Neděle byla hodně větrná, bohoslužby jsme měli v kostele u sv. Michala s VP, před kostelem jsme vytvořili kruh na rozloučenou a opět jsme zpívali:

"Dál přece nejdeme sami, dál Pán tu zůstává s námi…”

Toto malinké ohlédnutí za školkou napsala Aninka.

Mládež s dětmi v Kruhu

VÍKEND S DĚTMI V KRUHU

Datum: 17. – 19. dubna 2009

Mládež připravuje víkend pro děti z nedělní školy. Celým víkendem nás bude provázet příběh Izraelců – vyvedení z Egypta, putování po poušti a příchod do Zaslíbené země. Chceme s dětmi prožít něco podobného jako Izraelci před mnoha lety.

Nejnižší doporučený věk je šest let, první třída, pokud jsou však vaše děti aspoň trošku samostatné a vydrží přes noc bez vás, budeme radi když s námi zůstanou.V průběhu víkendu se budeme pohybovat v Kruhu, kostele a v přilehlé přírodě Miroslavi. Spát budeme v Kruhu ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách.

V přiloženém programu víkendu jsou napsané časy orientačně, ti, kdo s námi nebudou celý víkend v Kruhu mohou přijít na některou část programu, rádi vás uvidíme.

Kdo s námi chce putovat, přihlašujte se do 12. dubna u Aninky nebo Terky (, )

Program víkendu:
Pátek

– Sraz (v 17 hodin)
– “Izraelci v Egyptě”
– Příprava na vyjití
– Pobožnost (19 hodin)
– Večeře
– Spánek

Sobota:
– Budíček (7.30 hodin)
– Rozcvička
– Snídaně (8.30 hodin)
– Pobožnost (9 hodin)
– Dopolední dílny (10 hodin)- výtvarná- pohybová- hudební
– “Překvapení pouště”
– Oběd (12 hodin)
– Klidná poobědová činnost
– Odpolední program – vycházka (14.30 hodin)
– Pobožnost (17.30 hodin)
– Večeře (18 hodin)
– Film (19 hodin)
– Spánek

Neděle:
– Budíček (7 hodin)
– Snídaně, úklid
– Bohoslužby (8.30 hodin)

Jarní akce mládeže

  • 13. dubna – Velikonoční pondělí – bohoslužby
  • 17. – 19. dubna – Víkend s dětmi v Kruhu
  • 24. – 26. dubna – Jarní školka – Znojmo
  • 30. května – Jarní výlet se SOMem – Moravský Krumlov

Víkend s dětmi v Kruhu

VÍKEND S DĚTMI V KRUHU

17. – 19. dubna 2009

 Mládež připravuje víkend pro děti z nedělí školy. Celým víkendem nás bude provázet příběh Izraelců – vyvedení z Egypta, putování po poušti a příchod do Zaslíbené země. Chceme s dětmi prožít něco podobného jako Izraelci před mnoha lety.

Nejnižší doporučený věk je šest let, první třída, pokud jsou však vaše děti aspoň trošku samostatné a vydrží přes noc bez vás, budeme radi když s námi zůstanou.V průběhu víkendu se budeme pohybovat v Kruhu, kostele a v přilehlé přírodě Miroslavi. Spát budeme v Kruhu ve vlastních spacácích a na vlastních karimatkách.

V přiloženém programu víkendu jsou napsané časy orientačně, ti, kdo s námi nebudou celý víkend v Kruhu mohou přijít na některou část programu, rádi vás uvidíme.

Kdo s námi chce putovat, přihlašujte se do 12. dubna u Aninky nebo Terky (, )

Program víkendu:
Pátek

– Sraz (v 17 hodin)
– "Izraelci v Egyptě”
– Příprava na vyjití
– Pobožnost (19 hodin)
– Večeře
– Spánek

Sobota:
– Budíček (7.30 hodin)
– Rozcvička
– Snídaně (8.30 hodin)
– Pobožnost (9 hodin)
– Dopolední dílny (10 hodin)- výtvarná- pohybová- hudební
– "Překvapení pouště”
– Oběd (12 hodin)
– Klidná poobědová činnost
– Odpolední program – vycházka (14.30 hodin)
– Pobožnost (17.30 hodin)
– Večeře (18 hodin)
– Film (19 hodin)
– Spánek

Neděle:
– Budíček (7 hodin)
– Snídaně, úklid
– Bohoslužby (8.30 hodin)

Mládežnické akce na podzim 2008

 
6. září – první mládež ve školním roce 2008/2009 – na faře
13. září – rozlučková mládež s vikářem Danielem Matějkou

3. – 5. října – sjezd v Prostějově – téma: "Fwd:Re:Generace”
11. října – Marta Šimšová a František Pražan – svatba v miroslavském kostele
17. – 19. října – školka v Rovečném – téma: "Etika a etiketa”
26. října – sborový zájezd do Moravče

Brigáda 2008

V sobotu 13. července se část miroslavské mládeže vrátila ze 14-ti denní brigády na Kunvaldě. Opět jsme byli na hájovně Na Americe (Stará hájovna). Jezdili jsme pracovat do Parishových lesů (http://www.dparish.net/index.html).
Letos se o nás skvěle staral pan hajný Junk s manželkou a dětmi :). Do práce jsme chodili každý den kromě neděle. V neděli jsme měli volno a svépomocí jsme si udělali bohoslužby. První neděli jsme si je udělali v Polsku. Jakub přečetl kázání od Jana Keřkovského. Druhou neděli jsme se vypravili do Kunvaldu na domek Na Sboru, kde jsme měli kázání od Dana Matějky.
Do práce jsme odjížděli po sedmé hodině, budíček jsme mívali ve čtvrt na sedm, vedení dne a kuchaři stávali o půl šesté. Práci jsme letos měli pestrou a zajímavou. Dělali jsme oplocenku, čistili jsme příkopy od náletů, čistili jsme kanály, dělali jsme ohradníky a sázeli jsme kapustu, hrabali seno a klestili les. Zpět jsme se vraceli po třetí hodině, na hájovně už na nás čekal oběd, který uvařili kuchaři.
Jistě všechny potěší (hlavně ty, kteří na brigádu jezdili před 20-ti a více roky), že jsme pracovali i u Vidlice. Provedli jsme i exkurzi dovnitř do Vidlice. Nyní je z ní skladiště obilí a pomalu chátrá.
Počasí nám přálo, bylo jak hezky slunečno, tak i zataženo a pršavo. A právě jednou v práci při přestávce a schnutí u kamen na hájovně poblíž Vidlice se zrodil nápad, že bychom mohli vymalovat naši hájovnu. A tak se ve čtvrtek a pátek malovala kuchyně. Celou akci měla na starost skupina "Plíseň za skříní”. Kuchyně prokoukla a my i hajní jsme byli moc spokojení.
V sobotu jsme odjížděli před obědem.
Hodnocení: perfektní brigáda, už se těšíme na příští. 🙂

Lesu zdar!!

Poslední březnová mládež

Naši poslední březnovou mládež jsme svolali na faru. Terka měla program o partnerství formou diskuze. Po vážném programu jsme se přesunuli do vikářského bytu, kde jsme se koukali na film Amélie z Montmartru. Byla to dobrá volba. V neděli odpoledne jsme hráli freesbe na volejbalovém hřišti. Měli jsme dvě družstva, ve kterých byli hráči různého věku. Zahráli jsme si pěkně a těšíme se, až se bude počasí na volejbal.

Velikonoční bohoslužby mládeže

Mládež, jako už tradičně každý rok, připravovala bohoslužby na Velikonoční pondělí. Základem nám byl příběh o Lazarovi, poté byl mládežníky tento příběh upraven jako rozhovor mezi "Ježíšem” (Radek) a “pocestným” (Marta). Pocestný kladl Ježíšovi otázky, na které odpovídal Ježíš čtením z Bible – z Nového zákona. Následovalo kázání, které připravil Dan. Mládež během bohoslužeb zpívala 2 písně ze zpěvníku Svítá, přičemž jedna z nich – Šly zrána ke hrobu byla se shromážděním a za doprovodu féten, basy a kytary. Za rozepsání doprovodu jsme velmi rádi a těšíme se, až si opět zahrajeme :).

Mládež v lednu a únoru

I v lednu jsme se scházeli ke schůzkám mládeže. Nejčastěji to bývalo na faře. Únorové mládeže jsme "otevřeli” promítáním v Kruhu. Dan nám pustil Jesus Christ Superstar, bylo to v originále a musím říct, že to byla dobrá volba :). Na film s námi se dívaly i konfirmandky – Zuzka a Markéta. Po filmu jsme popřáli k narozeninám – Jirkovi a Danovi a samozřejmě bylo i něco dobrého na zub :). Na poslední mládež jsme se sešli u Férů v komornějším počtu, bylo to dáno tím, že začaly jarní prázdniny. Na programu bylo téma image – dáme hodně na první pohled?, měla by mít naše církev nějakou image?, jakou my máme image?… Další mládež bude opět v sobotu.

Sobotní mládež – 26. ledna

26.ledna jsme se sešli na mládeži v celkem hojném počtu. Jako již tradičně se sobotní večer započal zpěvem písní z našeho oblíbeného zpěvníku Svítá. Začali jsme pěkně od podlahy za doprovodu našeho bratra vikáře(na kytaru) a Radka (na basu).

Program si připravila Terezka prozměnu o proroctví. Opět jsme se
dozvěděli díky výkladu bratra faráře něco nového. Vlastně jsme pomalu
ani netušili, k čemu by měl takový prorok sloužit. Terka si pro nás
nejprve připravila čtení z Bible a pár otázek, které si sama zvolila a
my jsme se jí snažili odpovědět a podělit se o naše zkušenosti s daným
tématem. Potom následovalo čtení z Bratrstva. Nakonec se jako obvykle
rozjela volná diskuse na dané téma. Ještě si na závěr připravila
malinkou hru. Každý z nás si zvolil na lístečku to, co by podle něj měl
dělat správný křesťan:) Myslím, že jsme si vybrali správně ty
nejdůležitější věci. Zakončení programu modlitbou a společnou modlitbou Páně. Ještě na závěr pár písní a rozešli jsme se v pokoji do našich
domovů.

Schůzky mládeže

Naše schůzky mládeže jsou každou sobotu od 19 hodin na faře a nebo v rodině nějakého mládežníka. Mládežnické řady svým příchodem posílil nový bratr vikář Daniel Matějka a loňští konfirmandi. Jsme tomu rádi. Letošní rok vybíráme témata na program z evangelického časopisu pro mládež – Bratrstvo. Měli jsme už řadu zajímavých programů – např.: eutanazie, Má člověk nějaký úkol?, Kde končí rituál a začíná rutina?, manželství, přátelství.. Po přečtení článku z Bratrstva nastane obvykle diskuze, kde debatujeme o daném problému a zpíváme. Také čteme knížku na pokračování, jsou to Příběhy z talmudu. Ke každému příběhu je i komentář rabína. Ve volném programu zpíváme, hrajeme hry nebo si jen tak povídáme. Ze seniorátních akcí mládež navštívila podzimní školku mládeže v Břeclavi, kde téma bylo "Sranda? Přejde!”, celý program byl zaměřen na divadlo a vše kolem něj. A také Sjezd mládeže v Litomyšli. V listopadu jsme se účastnili druhého SOM Cupu v Brně Líšni, kde jako disciplína byl opět zvolený florball. Miroslav se umístila na čtvrtém a pátém místě. V adventu mládež společně s bratrem vikářem připravovala bohoslužby na Štěpána do Miroslavi a do Bohutic. Dnešní schůzka mládeže je na faře a program má Anežka.