Příjem rukodělných výrobků a domácích produktů na Dárkování

I letos připravujeme v našem sboru první adventní neděli, 30. 11. charitativní akci Dárkování.

Získané peníze z dárků budou zaslány na školné pro dívku Marii Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku) a dále část výtěžku věnujeme Středisku Diakonie ČCE Betlém v Kloboukách u Brna na doplnění vybavení pracovně-terapeutických dílen v Morkůvkách.

Chystáte-li své výrobky či produkty ze zahrádek, prosíme, přineste je v pátek 28.11. do Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) v Miroslavi v době od 9:30 – 11 hod. nebo odpoledne od 17 – …

Celý článek →

Uspávání broučků

Páteční pozdní odpoledne (7.11.)  bude patřit broučkům! Přijďte v 16 hodin se zavařovací sklenicí střední velikosti a se svíčkou. Ozdobíme si ji (letos trochu jinak než loni). Pak se vypravíme do smívajícího se večera, kde nás budou broučkovské úkoly a povídání. Dokonce i malý dárek. V kostele pro nás bude připraveno promítání pohádky a nakonec se zahřejeme zelnou polévkou. Těšíme se na Vás!

Pečení perníčků na Dárkování

V sobotu 8.11. od 9 cca do 15 hodin budeme péct a zdobit perníčky na Dárkování. Vítány jsou děti i dospělí. S sebou si vezměte vál, váleček a formičky. Oběd bude zajištěn. Přijďte si užít tuto voňavou událost!

Hosté ze spřáteleného sboru Spremberg v Miroslavi

Naši hosté přijedou v pondělí 20. 10. 2014. Ve čtvrtek v 18.00 se s nimi sejdeme v Kruhu k besedě a společné večeři, a to nejen s hostiteli. V sobotu ráno odjíždějí. Těší se k nám a my se těšíme na ně. Více informací o společném programu v neděli 19.10., nebo na tel.: 724 729 477.

Výstava fotografií z Nepálu

V neděli 19. 10. v 16 hodin se uskuteční zahájení výstavy fotografií z Nepálu za přítomnosti autora Jiřího Hovorky, který fotografie nejen představí, ale pohovoří také o svém pobytu v Nepálu. Fotografie bude možno zhlédnout každou neděli do konce listopadu, případně i jindy po dohodě

na tel.: 724 729 477

Z porady 7. 10. 2014

-staršovstvo se zabývalo stavebními záležitostmi sboru, zejména dalším postupem při opravě fary a vzalo na vědomí stav sborových účtů

-rozhodlo o ukončení sbírky na opravu střechy fary k datu 12. 10. 2014 a současně děkuje všem dárcům

-staršovstvo navrhlo kandidáty do SR

-doporučuje poslech pořadů věnovaných 600. výročí znovu obnovení vysluhování pod obojí na Čs.rozhlase 3 Vltava

-zveme na ekumenické bohoslužby do Hostěradic 12. 10. v 17.00 (káže náš bratr farář) – domluva na dopravu po bohoslužbách

-celocírkevní sbírka Na charitativní a sociální pomoc a na potřeby …

Celý článek →

Ekumenické bohoslužby

Staršovstvo FS ČCE Miroslav vás zve na ekumenické bohoslužby do chrámu sv. Kunhuty v Hostěradicích v neděli 12. října 2014 v 17.00 hodin. Kázáním poslouží Mgr. David Sedláček, evangelický farář z Miroslavi. Bohoslužby se uskuteční za účasti katolických bratří a sester a zástupců Církve československé husitské z Brna u příležitosti 600. výročí obnoveného vysluhování sv. večeře Páně pod obojí způsobou v kostele, který byl kdysi utrakvistický.

Výměna střešní krytiny na faře v srpnu 2014

V souladu s podmínkou zadání, byly práce uskutečněny v první polovině měsíce srpna,na základě smlouvy o dílo uzavřené s dodavatelskou firmou Alpinik Znojmo, která zvítězila ve výběrovém řízení. Pracovníci dodavatelské firmy provedli výztuhu nosných prvků vazby,oplechování komínů,výměnu žlabů a svodů a výměnu střešní krytiny.Komíny byly opatřeny lávkami,ke kterým je přístup střešními okny.Ta jsou z půdy Celý článek →

Plánované akce mládeže

Velká skupina miroslavské mládeže se letos chystá s panem farářem Davidem Sedláčkem na celocírkevní Sjezd nejen evangelické mládeže, který se koná 3. – 5. 10. v Kroměříži. Přihlašování, včetně všech informací, naleznete na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2014. V sobotu 11. 10. se bude konat speciální mládež u Sterziků. Podzim je nabitý a tak hned další víkend od 17. – 19. 10. bude seniorátní školka v Rovečném a 22. 11. se uskuteční novinka – SOM Swim (místo klasického SOM Cupu)! Přidejte se k nám! Markéta Ryšavá